Terminál v Paskově patří mezi nejvýznamnější otevřené překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě. Je napojen na velké evropské přístavy, jako jsou Hamburk, Rotterdam, Bremenhaven, Koper nebo Terst a na důležité vnitrozemské dopravní uzly. Do budoucna AWT plánuje jeho přímé napojení na polské přístavy Gdańsk a Gdynia nebo belgické Antverpy.

„Spolu s PKP Cargo máme ambiciózní plány – chceme terminál zapojit do obsluhy Nové hedvábné stezky, polských přístavů a v neposlední řadě bude součástí logistického trojúhelníku Balt-Jadran-Severní moře, kde bude hlavním hubem na jeho jižní straně,“ řekl Zbigniew Klepacki, generální ředitel skupiny AWT.

Tyto plány vyžadují i nové investice a modernizaci terminálu. Na začátku května získala AWT do dlouhodobého pronájmu nový překladač Hyster, který tak doplňuje současný vozový park překladiště. „Stroj je schopný manipulovat návěsy, výměnné nástavby nebo ISO kontejnery, a to ve třech řadách až do výšky pěti kontejnerů a do hmotnosti 46 tun,“ uvedl Michal Kubíček, ředitel terminálu Paskov.

Terminál Paskov se aktuálně připravuje na další etapu modernizace. V rámci první a druhé etapy, které proběhly v letech 2011 a 2012, došlo k postupnému rozšíření plochy a kapacity až na současných 2400 TEU, zpevnění manipulační plochy a prodloužení stávajících kolejí. Obě modernizace terminálu si vyžádaly investice ve výši 180 milionů korun.

V rámci třetí etapy AWT plánuje do roku 2018 terminál rozšířit o dalších 40 000 metrů čtverečních, čímž se jeho kapacita zdvojnásobí na 4800 TEU. Vzniknou zde dvě nové koleje, každá v délce 350 metrů, parkovací plocha pro 40 tahačů, napojení pro chladicí kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zbožím. To si vyžádá i výstavbu nového řídicího střediska pro dispečink. Během této etapy má AWT v plánu investovat do terminálu dalších 100 milionů korun.

V rámci dlouhodobé strategie AWT je cílem postupně snižovat závislost na přepravách tuhých paliv, hledat nové trhy a zvyšovat podíl zejména v segmentech automotive nebo intermodal.

„Kombinovaná doprava je nejperspektivnější částí trhu, která zaručuje diverzifikaci příjmů AWT a rozšíření klientské báze. Intermodal představuje v současné době přibližně 10 procent přepravy AWT. Investice do překládkové infrastruktury, využití spolupráce s PKP Cargo a expanze naší nabídky na trhy států střední a jižní Evropy umožní růst podílu tohoto segmentu v následujících letech,“ dodal Zbigniew Klepacki.

Související