Ondřej Jašek porovnal ve svém vystoupení na konferenci trendy u jednotlivých způsobů dálkové přepravy a objemy zboží, které se přepravují do Evropy nebo v opačném směru.

„V prvních měsících tohoto roku jsme zaznamenali vzrůstající celoevropský export v oblasti letecké přepravy pouze směrem na severoamerický kontinent. Export na ostatní trhy spíše klesá, přičemž největší propad exportu postihl země Jižní Ameriky a Afriky. Pod touto skutečností je pravděpodobně podepsáno několik faktorů, především pak ekonomická a sociální nestabilita těchto regionů,“ řekl Ondřej Jašek, manažer kombinovaných přeprav v DB Schenker.

K největšímu zvýšení poptávky za hranicemi Evropy podle něj došlo u zboží, které vyžaduje regulaci teploty během přepravy, tedy převážně léčiva, potraviny a chemikálie. Co se naopak evropského leteckého importu týče, vzrostly nejvíce objemy dovezených textilních výrobků a strojních dílů.

Příliš velká námořní kapacita

Podobný trend společnost zaznamenává také v oblasti námořní přepravy, kde export z Evropy a Asie v posledním kvartálu stabilně rostl pouze do Spojených států amerických a Kanady.

Logistické společnosti a jejich klienti musí rovněž reagovat na převis nabídky kapacit ze strany námořních rejdařů. „Trh námořní přepravy je přezásoben kapacitou, kdy se po moři pohybují lodě s celkovou kapacitou cca 20,6 miliónu TEU. Odhady pro rok 2016 přitom předpokládají růst trhu přibližně o dvě procenta, avšak kapacitně vzroste o čtyři procenta. Podobný scénář očekáváme i v roce 2017. Převis nabídky pak způsobuje pokles cen na jedné straně, reorganizaci servisů, umělé parkování lodí a zpomalování rychlosti na straně druhé,“ uvedl Ondřej Jašek.

Podle Jaška představuje vhodnou alternativu pro přepravu zboží především z Číny do Evropy železnice, kdy door-to-door řešení je až dvakrát rychlejší než námořní přeprava a čtyřikrát levnější než letecká. Tomuto proudu přispívá pravidelné železniční spojení s 13 významnými čínskými městy, přičemž počet vypravených vlaků narůstá. Novinkou jsou pak železniční spojení z Vietnamu a Jižní Koreje.

Související