Zboží pohybující se mezi Tureckem a Evropou se dnes nejčastěji dopravuje nákladními vozy přes Balkán. DB Schenker ale přináší nové dopravní řešení, které zahrnuje propojení severní Itálie a Turecka námořní přepravou. Díky silné poptávce po tomto řešení spouští tyto přepravy jednou týdně v obou směrech.

„Poptávka po efektivní, inovativní a flexibilní přepravě neustále roste. Spojováním různých typů přepravy reagujeme na požadavky zákazníků a můžeme jim tak nabídnout nová, cenově dostupná a k přírodě šetrná logistická řešení,” říká Andreas Stadler, manažer pozemních přeprav ve společnosti DB Schenker Turecko.

SchrA nka 01K přepravě budou sloužit přístavy v Terstu (Itálie), Toulonu (Francie) a Pendiku/Mersinu (Turecko). Nová linka přináší „door-to-door“ řešení mezi Skandinávií, Belgií, Francií, Německem, Rakouskem, Íránem a Tureckem.

Čas přepravy zboží se díky využití nového způsobu transportu zkrátí. Na rozdíl od tradičních pozemních komunikací se touto cestou dá vyhnout čekání na hranicích. Společně s tím pomáhá kombinované řešení snížit emise CO2 o více než 70 procent.

Související