Díky transakci společnost W.A.G. pronikne do oblasti telematických služeb. Ty poskytují správcům vozových parků on-line údaje o provozu a stavu vozidel, vyhodnocují data a zprostředkovávají jejich výměnu s dalšími systémy jako jsou navigace a tachografy. Díky efektivnímu řízení vozových parků tak umožňují dosáhnout úspor na provozních nákladech až do výše 30 procent.

Akvizicí W.A.G. získá významné portfolio zákazníků s flotilami osobních vozidel. „Spojení telematických systémů s daty o čerpání paliv a spotřebě mýta, případně dalšími provozními systémy, nám umožní poskytovat zákazníkům zcela novou úroveň kontroly a komfortu při řízení a provozu vozového parku,“ uvádí Martin Vohánka, zakladatel a generální ředitel společnosti W.A.G. payment solutions.

Pro kupovanou firmu Princip skýtá tato transakce příležitost proniknout se svými produkty na zahraniční trhy. „Propojení se společností W.A.G. payment solutions dává našemu byznysu zcela nový rozměr jak na českém trhu, tak zejména v zahraničí. Vzniká tím bezprecedentní synergie produktů a služeb na poli dopravní telematiky,“ uvádí Marie Vejvodová, členka představenstva společnosti Princip.

Předmětem transakce, jejíž výše nebyla zveřejněna, byl nákup stoprocentního podílu ve společnostech Princip a Hi software, která je hlavním dodavatelem front-endových řešení pro firmu Princip.

Související