Zavedení speciálního systému měření je součástí dlouhodobé strategie CTP, která chce dále snižovat spotřebu energie ve svých parcích. Nový inteligentní systém automaticky sbírá údaje o spotřebě ze všech nastavených měřidel v krátkých intervalech a následně vyhodnocuje naměřené hodnoty a porovnává je vůči standardní spotřebě.

Data se pak importují do interního softwaru developera, kde s nimi můžou jednotliví nájemci dále pracovat.

„Inteligentní měření poskytuje více údajů o spotřebě energie, než mohou technici sbírat ručně. Prostřednictvím nasbíraných dat tak mají naši nájemci možnost pravidelně sledovat svoji spotřebu energie a zjistit, kde mohou ušetřit. Monitorování pomáhá definovat běžnou spotřebu. Když se hodnota spotřeby energie odchyluje od té standardní, systém zjistí příčinu a navrhne řešení,“ doplňuje Stefan de Goeij, šéf oddělení Property Management CTP.

Projekt navazuje na předchozí úspěšné snižování spotřeby energie v CTParcích prostřednictvím výměny osvětlení za LED v prostorách o celkové rozloze 250 000 metrů čtverečních. Tento krok v loňském roce přinesl snížení spotřeby o pět procent. V letošním roce společnost plánuje vyměnit původní osvětlení za LED na 400 000 metrech čtverečních.

Související