V 80. letech minulého století byly vybrané dopravní trasy po tehdejším Československu uzpůsobeny hlavně pro převoz vojenské techniky. Z velké části tak sloužily i pro nadměrné a nadrozměrné náklady. Po odchodu země z Varšavské smlouvy a odsunu sovětských vojsk bývalé armádní přepravní koridory postupně ztrácely na významu.

Tehdejší páteřní trasy tvoří i dnes kostru pro přepravy těžkého či nadrozměrného nákladu. Mezitím na nich však vznikla řada překážek v podobě nízkých podjezdů, mostů s nízkou nosností či nevhodných řešení křižovatek, které ztěžují jejich průjezdnost. Přibývá i míst, kde je třeba hledat objízdné trasy.

"Železniční přepravu limitují především rozměry železničních tunelů, šířka zásilky tak většinou nesmí přesáhnout tři metry. Využití lodní dopravy na našem území zase omezuje hlavně dostatečná výška vodní hladiny. U silniční přepravy pak musíme brát ohledy na nosnost mostů nebo šířku komunikace," hodnotí možnosti Pavel Trnka, manažer nadrozměrných přeprav DB Schenker.

Současná přeprava nadrozměrných nákladů klade vyšší nároky jak na dopravce, tak na přípravu zásilky ze strany klientů. Ti se často snaží možné komplikace eliminovat včasným a precizním plánováním. "Přepravu připravujeme s velkým časovým předstihem, abychom měli vyřešenou celou trasu a vyřízená všechna nutná povolení. U některých projektů potřebujeme též policejní doprovod nejen na našem území, ale i v zahraničí," líčí Petr Lekeš, vedoucí logistiky u firmy Huisman.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.