Exponenciální růst sektoru e-commerce a následná potřeba zajištění posledního úseku doručení ve městech si vyžádají v několika následujících letech obrovský nárůst městských logistických prostor, uvádí zpráva společnosti Cushman & Wakefield. Podle ní se do roku 2021 množství zásilek v Evropě zvýší o 69 procent.

„Stále více Čechů nakupuje na internetu, proto je zcela nezbytné, aby velká města zvládala rostoucí počet zásilek. V budoucnu bude pro internetové maloobchodníky a společnosti zabývající se přepravou zásilek zcela zásadní využívání městských logistických prostor. Jen tak dokážou uspokojit rostoucí požadavky zákazníků na rychlost a spolehlivost dodávek,“ říká Ferdinand Hlobil, partner firmy a vedoucí pronájmů průmyslových ploch ve střední a východní Evropě.

Internetové nakupování se v posledních letech rozmohlo už i v oblasti potravin. „Dříve šlo spíše o ojedinělou praxi velkých značek jako Tesco, dnes však stále více lidí tyto služby využívá. V tuzemsku se dá hovořit o silném konkurenčním prostředí hráčů, jakými jsou Rohlík či Košík. Podle společnosti GfK jsou prodeje potravin přes internet v Česku třetí nejvyšší v Evropě, lze tedy předpokládat, že pro tento segment bude otázka městské logistiky obzvláště významná,“ uvedl Hlobil.

Podle něj jsou městská balíková překladiště a logistická centra i příležitostí pro rozvoj městských lokalit, která nejsou vhodná pro novou rezidenční zástavbu, a přesto potřebují revitalizovat.

„O existenci poptávky není pochyb, ovšem získávání povolení nezbytných pro vybudování vhodných zařízení ve městech s sebou nese nemalé obtíže,“ říká David Szendzielarz ze společnosti P3 Logistic Parks.

Obří Londýn

S ohledem na počet obyvatel a kupní sílu je největším a nejvyspělejším trhem e-commerce v Evropě Londýn. Jeho aktuální potřeba městských logistických prostor je 870 000 metrů čtverečních. Do roku 2021 se podle předpovědi zvýší o 42 procent na 1,2 milionu metrů čtverečních.

Dalším klíčovým trhem e-commerce v Evropě je Německo. Důvodem je zčásti vysoký počet velkých měst a zčásti to, že internetového nakupování v Německu ve srovnání se zbytkem kontinentu začalo fungovat podstatně dříve. Očekává se, že poptávka po prostorech vzroste na německých trzích o 77 procent, ačkoli největší, berlínský trh je stále jen třetinou toho, co bude v roce 2021 vyžadovat Londýn.

Procentuelně nejvíc poroste poptávka ve Španělsku: o 102 procent na 360 000 m2 v Madridu a na 167 000 m2 v Barceloně. Požadavky na městské logistické prostory ve Varšavě, relativně malém trhu, který v několika uplynulých letech překonal předpokládaný nárůst objemu e-commerce, do roku 2021 podle očekávání vzrostou z 43 000 m2 na 82 000 m2, tedy o 90 procent.

Ze zprávy rovněž vyplývá, že náklady na doručování zásilek ve městech jsou vysoké a tvoří až 50 procent veškerých nákladů dodavatelského řetězce v Evropě. Jejich celkový objem dosahuje 70 miliard eur a během příštích pěti let se očekává další 7 až 10procentní růst. V současné době se logistické budovy staví na předměstích, protože kvůli využití hodnotných pozemků pro výstavbu bytů nebo kanceláří a odporu měst vůči logistickému sektoru nemohou být přímo ve městech.

Růst moderních logistických ploch ve městech ve vybraných evropských městech

Růst městské logistiky ve vybraných evropských městech

Zdroj: P3 Logistic Parks a Cushman & Wakefield 

Český trh se blíží k sedmičce

Zmíněných 21 tisíc metrů čtverečních moderních logistických ploch uvnitř Prahy je stále ale jen zlomkem celkové plochy, kterou sklady v tuzemsku zaujímají. Český trh průmyslových nemovitostí aktuálně směřuje k překonání hranice sedmi milionů metrů čtverečních, jak uvádí zpráva poradenské společnosti 108 Agency.

V prvních třech čtvrtletích roku 2017 se nabídka rozšířila o přibližně 441 000 m2 a na konci třetího kvartálu se nacházelo v různé fázi výstavby celkem 708 000 m2. Průměrná míra neobsazenosti přitom klesla pod čtyři procenta, která se vnímají jako dolní hranice rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

„Český trh průmyslových nemovitostí se mílovými kroky blíží k hranici sedmi milionů metrů čtverečních. Na konci Q3 2017 bylo v ČR celkem 6,71 mil. m2 moderních industriálních ploch a v závěru roku by mělo být na trh dodáno dalších cca 150 000 m2,“ uvádí Jakub Holec, šéf 108 Agency.

Související