Vedle rozšíření zpoplatněných úseků bude zároveň snížen počet obslužných terminálů, na kterých si dopravci budou moci mýtné vyřídit. Současných 3500 manuálních terminálů bude na 600 místech nahrazeno 1100 elektronických terminálů nové generace. Nově bude možné rezervovat mýto také prostřednictvím mobilní aplikace. Podle Eurowagu tak chce německé ministerstvo dopravy postupně přesunout obslužný systém na on-line systém.

Podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia se v ČR změny dotknou zejména přeshraničních dopravců na lokální úrovni, například zásobování. Jejich zvýšené náklady způsobené rozšířením mýtného se tak podle sdružení mohou následně promítnout do jejich cenových nabídek zákazníkům. Naopak dálkové tranzitní dopravy by se změny výrazněji dotknout neměly, jelikož tito dopravci z velké většiny využívají trasy, které jsou součástí mýtného systému již delší dobu.

Související