Dosud byly sazby hlukových poplatků pro denní a noční dobu stejné, nyní však dojde k jejich výraznému zvýšení pro vzlety a přistání prováděné hlučnějšími typy letadel v noční době. Rozšíří se také počet hlukových kategorií s cílem dosáhnout spravedlivějšího přístupu v rámci velké skupiny „tišších“ letadel. Nový ceník rovněž zavádí hlukový poplatek za vzlet, doposud byl účtován pouze pro přistání. Letiště souladu s platnou legislativou změny předem projednalo s leteckými společnostmi.

Hlukový poplatek je jedním z nástrojů komplexního přístupu k řešení hluku z leteckého provozu, který Letiště Praha využívá. Finanční prostředky vybrané od leteckých společností jsou určeny k financování protihlukových opatření v okolí letiště či na monitoring hluku na stacionárních i mobilních stanicích. Mezi další řešení regulující hluk patří řada provozních opatření a omezení. Jedná se například o rozdělení provozu na dráhovém systému letiště tak, aby letadla nelétala přes hustě osídlené části Prahy. Dále to jsou protihlukové postupy pro přílety a odlety, pravidla omezující použití zpětného tahu motorů při brzdění letadel nebo pravidla pro provádění motorových zkoušek.

Jedním z technických opatření v obcích a městských částech v ochranném hlukovém pásmu letiště byla v minulých letech kompletní výměna oken bytových a rodinných domů, staveb školní a předškolní výchovy a staveb pro zdravotnické a sociální účely.

„Zájem o cestování přes Letiště Václava Havla Praha neustále roste. Počty cestujících sice rostou díky dobře nastavenému motivačnímu programu pro dopravce rychleji než počty vzletů a přistání, ale i pohyby letadel meziročně narůstají. Jako odpovědná firma, která se staví čelem k vlivu svého provozu na okolí, jsme proto přistoupili k řadě změn s cílem motivovat letecké dopravce k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Chceme zmírnit hlukovou zátěž v okolí letiště v noční době a nastavit spravedlivější přístup, který zohlední velké rozdíly v hlukových vlastnostech letadel. Více tak zaplatí dopravci za hlučnější letadla nebo za noční provoz,“ vysvětluje Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Související