Průmyslová zóna Tosan Park je se svými 68,3 hektary jednou z největších majetkově ucelených průmyslových zón v Česku. Z pohledu aktuální obsazenosti ostatních lokalit se zároveň jedná o zónu s jednou z nejrozsáhlejších ploch s možností výstavby na území republiky.

V areálu mohou vzniknout například distribuční centra či závody dodavatelů autodílů s potenciálem zásobovat hned několik automobilek ve spádovém okolí, zejména Hyundai Nošovice a Kia Žilina.

Park má dobré napojení na dálnici D48, která je budoucí spojnicí mezi městy Olomouc, Hranice, Frýdek Místek a hraničním přechodem do Polska v Českém Těšíně.

 

Moravskoslezský kraj je jedním z krajů v ČR s největším investičním a rozvojovým potenciálem v zemi. Nejvyšší míra nezaměstnanosti, nejnižší hladina mezd, dobré napojení na zahraniční závody, tradice industriálního odvětví v regionu, náklonnost regionální veřejné správy a nejvyšší subvence ze státního rozpočtu dělají z Moravskoslezského kraje nejvyhledávanější oblast v rámci průmyslových investic. S ohledem na rozsah projektu lze předpokládat realizaci výstavby ve více fázích, přičemž zahájení výstavby lze očekávat již v průběhu roku 2019.

Tosan Park připravila k realizaci rakouská developerská skupina UBM a na českém investičním trhu ho nabízí společnost 108 Investment Advisory.

Související