Propojení rychlostních silnic R4 a S19 je součástí severojižního propojení TEN-T mezi Polskem a Maďarskem a zároveň je součástí cesty Via Carpatia. Dohoda umožní další projektovou přípravu rychlostních silnic v obou zemích.

Výstavba silničního mostu přes hraniční řeku Jelešňa mezi obcemi Trstená a Chyžné na slovensko-polské státní hranici zvýší bezpečnost silničního provozu. Nový hraniční most bude mít parametry umožňující dopravu osobních vozidel a nákladních vozidel bez omezení a nahradí stávající nevyhovující most.

„S polskou stranou úzce spolupracujeme na kvalitnějších dopravních spojeních. Naplněním těchto mezistátních dohod se vybudují další silniční úseky na významném tranzitním tahu Via Carpatia a sníží se zátěž obyvatel nadměrnou dopravou. Naším cílem je dát impuls další hospodářské spolupráci a rozvoji turismu v obou zemích,“ řekl slovenský ministr dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Související