V posledních pěti letech trval trend růstu objemu námořních přeprav mezi Hamburkem a Japonskem a tento trend by měl nyní zesílit. Námořní doprava rostla o 5,7 procenta v roce 2015, o 4,4 procenta v roce 2016 a o 4,3 procenta v roce 2017. Objem zboží v roce 2017 dosáhl přibližně 2,8 milionu tun. Přibližně 99 procent z toho tvořilo náklady, které lze přepravovat v kontejnerech.

Díky smlouvě by měl evropský export do Japonska dále vzrůst o 16 až 24 procent, z toho vývoz zpracovaných potravin až o 180 procent a chemikálií o více než 20 procent. Vývoz elektrických strojů do Japonska se pravděpodobně zvýší až o 16 procent. Otevření japonského trhu by mohlo nabídnout zvláštní příležitosti pro farmaceutické, zdravotnické výrobky, zemědělské produkty a potraviny i pro automobily. Mezi dovozy z Japonska patří automobily, stroje a zařízení spolu s chemickými výrobky. Výrobky z dřeva, potraviny, kovy a chemické výrobky vedou exportní pořadí.

S japonskými přístavy spojuje Hamburk pět námořních linek do Asie. Spojení zajišťují jedna kontejnerová loď, tři plavidla pro všeobecný a nadměrný náklad a jedna loď určená zejména pro přepravu automobilů. Všechny lodě podle potřeby zastavují v japonských přístavech.

Dohodu s Japonskem o volném obchodu nyní budou muset schválit členské státy a následně ještě Evropský parlament. Smlouva, která se připravuje od roku 2013, může v ideálním případě vstoupit v platnost ještě před evropskými volbami v roce 2019.

Související