V městech žije už více než polovina obyvatel planety a do roku 2050 to můžou být až tři čtvrtiny. Stále více metropolí tak trpí dopravními kongescemi a znečištěným vzduchem, proto omezují vjezd aut do svých center. Jedním ze způsobů, jak snížit dopravní zatížení, je efektivnější zásobování. Řada měst, jako jsou například Paříž, Londýn, Kodaň, Kassel, Nijmegen nebo La Rochelle, proto zkouší nové koncepty městské logistiky. Nyní se k nim chce přidat i Praha.

Pilotní projekt sdíleného městského depa v centru Prahy, kterému se také říká Urban Consolidation Centre (UCC), představil na semináři EkoLogis vedoucí oddělení rozvoje dopravy na pražském magistrátu Jaroslav Mach spolu se zástupci společnosti Prague Startup Centre, jež v současnosti zpracovává analýzu.

Toto konsolidační centrum má fungovat tak, že místo aby do všech prodejen v centru vozili zboží jednotliví dopravci, doručí zásoby do sdíleného depa, z něhož pak budou finální doručení zajišťovat vozy s ekologickým palivem, pravděpodobně jeden či dva elektromobily. Zásobování tak bude ekologičtější nejen díky nasazení vozu na elektrický pohon, ale zejména se sníží počet dodávek na takzvané poslední míli na nutné minimum. Princip spočívá v tom, že budou lépe vytížené.

Projekt má být výhodný i pro dopravce, kteří nebudou muset trávit čas rozvážkou v přetíženém centru Prahy. Projekt je ale zatím na úplném začátku.

Podle Michala Zálešáka ze Prague Startup Centre se pro takový typ zásobování nehodí zdaleka všechny prodejny, například by bylo pro začátek složité zajistit chlazení pro doručování léků či potravin. Vhodných prodejen je tak v Pražské památkové rezervaci přibližně 1100. Do pilotní části projektu, která by měla začít příští rok, se počítá se zapojením asi 40 obchodů.

O přesném umístění konsolidačního centra se zatím jedná, vzhledem k hlavnímu cíli, tedy snížení dopravy v centru, ale bude mimo nejužší střed města. Depo by mělo mít plochu asi 300 metrů čtverečních s možností rozšíření až na 1000 metrů čtverečních.

„Pokud se pilotní provoz osvědčí, počítáme s rozšířením do dalších částí hlavního města, kterým se tak uleví nejen ve snížení počtu projíždějících zásobovacích vozů, ale v dlouhodobém horizontu to přispěje k lepšímu stavu ovzduší,“ uvedl Jaroslav Mach.

Městské depo má nabízet nejen konsolidaci zásilek a jejich doručení, ale i řadu dalších služeb, jako jsou například dodávka či vyzvednutí zboží v přesném čase, skladování a úschova balíků, osazení cenovkami, rozbalení velkých zásilek a jejich přebalení do menších, zabezpečení odvozu odpadů či nepotřebného materiálu a další.

Jen když to bude zdarma

Podle Michala Zálešáka je zatím největší zájem o dodávky v přesném čase (23 % z dosud získaných reakcí), odvoz odpadu (18 %) a doručení na adresu koncových zákazníků (11 %). Jako problematická se zatím jeví finanční soběstačnost projektu, protože většina firem (85 %) o něj má zájem jen v případě, že nebudou muset nic platit. Hlavním problémem tak podle Jaroslava Macha bude přesvědčit dopravce, že pro ně městské konsolidační centrum představuje významnou pomoc s doručováním v centru Prahy.

V rámci semináře vystoupila i Birgit Hendricks ze společnosti Eco2City, která má zkušenosti s podobnými projekty v Nizozemsku a v Praze funguje jako poradkyně. Výsledky projektu v nizozemském městě Nijmegen ukazují, že po roce pilotního fáze došlo k pětiprocentnímu snížení ujetých kilometrů v centru města a tím ke zlepšení dopravní situace. Do současnosti pak došlo v centru Nijmegenu ke snížení nákladní dopravy o 85 procent oproti začátku pilotního projektu.

Ten odstartoval v roce 2008 a zpočátku měl finanční podporu města. Byl zaměřen na spolupráci s velkými dopravci, což příliš nefungovalo, proto se spolupráce se přeorientovala na zákazníky, tedy prodejny. Poté ale projekt podporu ztratil a musel se změnit. Vznikla komerční firma, která nabízí skladové prostory, IT infrastrukturu a finanční know-how, přičemž dopravu outsourcuje, a své služby nabízí i na bázi franšízingu.

Městská depa pro distribuci po centru Prahy plánují i dopravci. Například regionální ředitel DPD Miloš Malaník uvedl nedávno v rozhovoru pro časopis Logistika, že by firma takový projekt mohla rozjet příští rok. „Díváme se, kde bychom takové city depo vytvořili. Bylo by buď přímo ve středu města, nebo by bylo dobře napojené na centrum, aby z něj bylo možné vyjíždět několikrát za den. Každopádně se z něj musíme dobře dostat do centra. Musí tam být místo na parkování aut, infrastruktura na elektromobily, zároveň chceme, aby to bylo i výdejní místo a aby odtud mohli jednoduše vyjíždět kolaři. Měli bychom využít elektromobily, cargo kola a možná i pěšáky,“ řekl Malaník s tím, že městská mikrodepa už DPD provozuje například v Londýně nebo v Paříži, a to i v podzemních garážích.

Související