Motocykly se z výrobního závodu převáží k prodejcům v přepravním rámu zvaném kolébka. Nedostatek kolébek způsobuje dodatečné náklady a problémy při řízení výroby. Tyto přepravní rámy však nelze snadno sledovat a dochází k jejich ztrátám, což vedle přímé škody způsobuje i zpožďování dodávek. Gefco proto k zefektivnění správy kolébek v Evropě vyvinula ve spolupráci s firmami Actility a Wakeo řešení šité na míru.

Inteligentní sledovací zařízení jsou instalována na kolébkách a sledují jejich pozici s přesností až do tří metrů. Baterie vydrží více než sedm let. Data ze sledovacího zařízení se shromažďují přes LoRaWAN sítě a analyzují se na platformě Wakeo. Tato platforma aktualizuje předpokládaný čas příjezdu motocyklů do prodejny v reálném čase. Platforma také umožňuje uživateli lokalizovat kolébky, zároveň dokáže zjistit, zda a kdy se zpozdily. Operační týmy dostávají automatizované upozornění o zpožděních. Díky tomuto systému mohou výrobci motocyklů zajistit dodržování původního plánu dopravy, přičemž jsou informováni o možných dodacích lhůtách a návratech kolébek.

LoRaWAN je nízkoenergetický bezdrátový protokol pro rozsáhlé sítě, díky kterému zařízení mohou komunikovat s IoT aplikacemi prostřednictvím bezdrátových připojení na dlouhé vzdálenosti. Společnost Actility disponuje více než 50 veřejnými poskytovateli služeb LoRaWAN ve více než třiceti zemích, spolu s řízenými podnikovými sítěmi pro specializované vertikální IoT řešení. Actility také umožňuje využívání geolokačních řešení pro více zemí prostřednictvím roamingového rozbočovače LoRaWAN a své dceřinné společnosti Abeeway, která vyrábí sledovací zařízení s nízkou spotřebou energie a dlouhou životností.

Wakeo poskytuje platformu „software jako služba“ – SaaS. Tato platforma umožňuje pro B2B multimodální přepravní toky dosáhnout viditelnosti v reálném čase. Software shromažďuje data přepravců a přidává k nim nezávislé informace jako jsou IoT údaje od hardwarových partnerů, AIS a ze satelitních dat.

Související