Nová opatření se týkají revize předběžných kontrol leteckého personálu s cílem předcházet tzv. vnitřním hrozbám. Ty dnes patří mezi priority Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO i Evropské unie v oblasti bezpečnosti letectví. Další opatření zahrnují zavedení standardů pro používání nových detekčních technologií a pro screenning kapalin, aerosolů a gelů. Pozornost je věnována rovněž bezpečnosti na menších letištích a zásilkám, které jsou na nich podávány k letecké přepravě.

Cílem schválených opatření je rovněž zajistit, aby pravidla pro bezpečnost v letecké dopravě zůstávala stále aktuální i vzhledem k budoucím rizikům a hrozbám.

Související