Během prvního čtvrtletí letošního roku bylo dokončeno celkem 168 300 čtverečních metrů nových průmyslových prostor. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o pokles o více než jednu pětinu. Většina z těchto prostor přitom byla na trh uvedena s již zajištěnými nájemci. Až 40 procent plochy všech nových projektů bylo dokončeno v Moravskoslezském kraji díky Ostrava Airport Multimodal Parku o rozloze 56 300 čtverečních metrů.

Stavební aktivita v České republice nadále mírně rostla, přičemž aktuálně je ve výstavbě celkem 521 700 čtverečních metrů. Zajímavostí je, že více než polovina (56 procent) nových skladových a průmyslových prostor se nyní staví na spekulativní bázi, tedy bez předem známého nájemce. Jedná se o nejvyšší podíl spekulativní výstavby od roku 2010. Developeři tak nadále reagují na velmi nízkou neobsazenost v posledních letech, přetrvávající silnou poptávku ze strany potenciálních nájemců a obecně pozitivní ekonomickou situaci v České republice.

„V České republice je nyní celkem 7,97 milionu čtverečních metrů průmyslových a skladových ploch, takže již brzy lze očekávat pokoření dalšího významného, osmimilionového milníku. Zajímavý vývoj vidíme především u míry neobsazenosti, která je sice nadále velmi nízká, ale oproti stejnému období v loňském roce (4,2 procenta) vzrostla v České republice na 4,8 procenta. Je to především v důsledku spekulativní výstavby, která se již několik čtvrtletí po sobě zvyšuje. Zatím nedosahuje předkrizových hodnot, ale ve srovnání s ostatními trhy je již nad evropským průměrem. Nicméně silné poptávce se daří tyto prostory v průběhu výstavby z velké části absorbovat a tak se neobsazenost evropskému průměru nijak nevymyká,“ uvedla Blanka Vačkova, vedoucí oddělení výzkumu v JLL.

Hrubá realizovaná poptávka v prvním čtvrtletí dosáhla objemu 384 700 čtverečních metrů, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst o 24 procent, ale pokles o šest procent ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Naopak, čistá realizovaná poptávka vzrostla meziročně i oproti předchozímu kvartálu zhruba o 50 procent, a to na 277 400 čtverečních metrů. Poptávku táhly výrobní společnosti, které stály za více než polovinou čisté realizované poptávky, za nimi následovaly firmy z logistického sektoru s 26procentním podílem na čisté poptávce.

Nejvyšší dosahované nájemné (prime headline rent) zůstává v Praze stabilní na úrovni 4,00 až 4,50 eur/čtvereční metr za měsíc, v Jihomoravském kraji 4,20 až 4,50 eur/čtvereční metr/měsíc. Nájemné u projektů stavěných na míru (built-to-suit) v lokalitách s malou konkurencí bývá obvykle vyšší.

Související