Cílem programu je podpořit aplikovaný výzkum pro rozvoj dopravního oboru s důrazem na udržitelnost, bezpečnost či přístupnost. Podpora se bude týkat například projektů zaměřených na inteligentní řešení pro dopravu, chytrá města, prostorová data v dopravě či projekty v oblasti automatizace, digitalizace a navigačních družicových systémů. Všechny cíle mají relevanci nejen na národní úrovni, ale jsou rovněž synergické s evropskými prioritami a v mnoha ohledech na ně přímo navazují.

Na první veřejnou soutěž jsou alokovány veřejné prostředky ve výši 500 milionů Kč. Na jeden projekt může být přidělena maximální výše státní podpory 50 milionů Kč s maximální intenzitou podpory 80 procent z projektových nákladů. Doba trvání projektů je stanovena v rozmezí od 12 do 48 měsíců.

Veřejné soutěže budou vyhlašovány jedenkrát ročně až do roku 2023. Očekávané výdaje programu na všechny plánované veřejné soutěže financované ze státního rozpočtu činí pro uvedené období 1,95 miliardy Kč.

„Ministerstvu dopravy se ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR podařilo připravit Program Doprava 2020+, který v portfoliu národních programů na podporu aplikovaného výzkumu doposud chyběl. Jeho prostřednictvím nyní budeme moci podpořit výzkumné projekty v oblasti dopravy, pro které neexistoval ucelený finanční nástroj, a napomoci tak rozvoji celého sektoru,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Návrhy lze podávat v termínu od letošního 13. června do 13. srpna. Poté poběží hodnotící lhůta, která skončí 31. ledna 2020. Výzkumné organizace, podniky a další subjekty mohou projekty navrhovat a v případě úspěchu následně řešit samostatně či ve spolupráci s dalšími účastníky.

Podrobné informace k 1. veřejné soutěži Programu Doprava 2020+ získají zájemci na informačním semináři, který se uskuteční 26. června 2019 od 10.30 hodin v sídle Technologické agentury ČR.

Související