V Itálii každých 100 kilometrů silnic kontrolují více než dvě kamery. A v Rakousku či Chorvatsku připadá jedna kamera na téměř každý takový úsek. Suverénně ale vítězí malá Andorra ležící mezi Francií a Španělskem, kde na 100 kilometrů silnic připadá celých 10 kamer. Silnice v Evropě hlídá dohromady 48 501 kamer, což je více, než na všech ostatních kontinentech dohromady.

Mezi první desítku v počtu kamer na délku silniční sítě v Evropě patří také Bulharsko (1,52 kamery na 100 km) či Chorvatsko (0,82). Téměř jednu kameru (0,97) na každých 100 kilometrů silnice má také Rakousko. V celkovém počtu kamer mezi sousedními či dovolenkovými zeměmi bodují Německo (4 610), Francie (3 471) či Španělsko (1 946). Samotné Česko se s celkovým počtem 748 kamer umístilo na 13. místě v Evropě. V přepočtu na délku silniční sítě patří České republice s 0,5 kamery na 100 kilometrů 15. příčka.

Do první evropské desítky s nejhustší sítí kamerových systémů patří ještě Arménie, Spojené království, Belgie, Švýcarsko a Lucembursko. Mimo Evropu jsou kamery rozšířené zejména ve Spojených arabských emirátech (60 kamer na 100 km) a v Hongkongu (15).

Mezi kontinenty se o první místo přetahují Evropa a Jižní Amerika. Jižní část amerického kontinentu vítězí v přepočtu na délku sítě s 0,88 kamerami na 100 kilometrů. Evropa je na druhém místě s 0,6 kamerami na 100 kilometrů, dominuje ale v celkovém počtu kamer (48 501), kterým převyšuje všechny zbylé kontinenty dohromady. Jižní Amerika se umístila na druhém místě s 17 968 kamerami. V Asii bylo registrováno 8241 kamer a v Severní Americe 7238 kamer. To je však v obou případech méně, než kolik jich mají šampioni mezi jednotlivými státy, tedy Brazílie a Itálie.

Související