Rozšířená realita (augmented reality) funguje s využitím headsetu Microsoft HoloLens a umožňuje pracovníkům ve skladu interagovat s prostorovými digitálními informacemi, například s uživatelskými příručkami a pracovními protokoly.

Vývoj aplikace ve spolupráci s ArtiShockem trval necelý rok. Nizozemská firma poskytující komplexní služby v oblasti rozšířené reality je dlouhodobým partnerem Gefca. Nápad vzešel z interního inovačního inkubátoru Innovation Factory, který vyhledává inovativní nápady.

Aplikace již běží v pilotním provozu v nizozemském Schipholu. V některých případech vedla ke zvýšení produktivity o 50 procent a vytvořila několik nepřímých výhod, například zkrátila dobu pro výcvik zaměstnanců.

Po pilotním ověření konceptu hodlá Gefco nasadit řešení do své globální sítě a ostatních divizí a zkoumat další možnosti využití zejména v oblasti automobilové logistiky.

„Proces balení je zcela zásadní především u léčiv,“ řekla Karin van den Brekel, globální ředitelka pro biologické vědy a zdravotnictví ve firmě Gefco. „Vyžaduje to speciální balení s pokyny, které je nutné přesně dodržovat, aby byla zachována integrita produktu.“

Podle Cristiana Vorstiuse Kruijffa z ArtiShocku rozšířená realita vnáší revoluci do počítačového využití prostoru a lze ji přirovnat k nástupu chytrých telefonů. „Postupně zasáhne do života každého člověka a v horizontu 5 až 10 let se stane komoditou. Do té doby mají organizace možnost odhalit potenciál AR a uchovat si náskok před konkurencí,“ zdůraznil Kruijff.

Související