Umělá inteligence nachází v průmyslu i logistice stále širší uplatnění. Podle studie poradenské společnosti Accenture ty firmy, které přejdou od experimentování s umělou inteligencí k jejímu skutečnému nasazení, dosahují trvalé návratnosti investic a lepší konkurenceschopnosti.

Tři čtvrtiny vrcholových manažerů si podle studie myslí, že pokud se neposunou od experimentování a nezačnou ve firmě umělou inteligenci (AI) zavádět razantněji, riskují, že budou do roku 2025 mimo hru. Ještě větší počet, 84 procent, udává, že nezvládnou plnit cíle obchodních strategií bez rozšiřování AI. Jenže dosud jen 16 procent z nich udělalo posun od pouhého experimentování k budování organizace založené na schopnostech AI. Výsledkem je, že pouze malá skupina firem dosahuje téměř trojnásobné návratnosti investic do AI, zatímco společnosti s méně úspěšnými pokusy se zaváděním AI zůstávají výrazně pozadu.

Tři klíčové elementy

Ze zprávy vyplývá, že úspěšné nasazení AI spočívá ve třech klíčových elementech. Jsou to silná datová základna; víceoborové týmy specializované na AI; a závazek vrcholového vedení firmy ke strategickému zavádění AI v rámci celé organizace. Zpráva rovněž tvrdí, že úspěšné firmy vyjadřují mnohem pevnější odhodlání k intenzivnějšímu nasazování AI technologií a realizují téměř dvakrát tolik projektů spojených s AI než jiné společnosti.

Podle této zprávy se téměř všechny společnosti shodují na klíčové roli dat jako základu pro škálování AI. Lídři v aplikování AI se zaměřují na zajištění toho, aby měli k dispozici relevantní data ve správnou chvíli. Jsou více zběhlí ve strukturování a správě dat a více než dvě třetiny z nich (67 procent) pak umí efektivně integrovat interní i externí datové sady.

Strategie i provozní model

Strategický přístup posiluje také další klíčová charakteristika úspěšných firem, kterou je zapojování odborníků. Místo toho, aby se spoléhali na jednoho úzkoprofilového AI experta, v 92 procentech mají lídři ve svých organizacích strategicky začleněny multioborové týmy. Tento interdisciplinární přístup také pomáhá zajistit rozmanitost myšlení, které kromě hmatatelných výhod v oblastech jako je odpovědná AI může i maximalizovat hodnotu, které organizace při používání AI chce dosáhnout.

Kromě schopnosti správně pracovat s daty má v rámci svého úsilí při rozšiřování AI většina špičkových hráčů (71 procent) již od samého počátku jasně definovanou strategii AI a provozní model. Dále více než dvě třetiny (67 procent) zavedli flexibilní obchodní procesy a integrují aplikace AI do širšího ekosystému.

„Toto spojení mezi strategií a úspěchem se může jevit jako logické, ovšem to, co tyto špičkové hráče skutečně odlišuje, je nasazování AI s promyšleným dlouhodobým záměrem,“ uvedla Athina Kanioura z Accenture Applied Intelligence. „Řešit dílčí problémy se zaměřením na jasný cíl je nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout úspěchu. Například před experimentováním se spuštěním konverzačního agenta v konkrétním prostředí je vhodné zapojit strategické myšlení a ujistit se, zda a jak tento pilotní projekt zapadá do celkové strategie a jestli je to vůbec ten správný nástroj AI, který je třeba použít.“

Související