ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY JE DALEKO

Očekávám, že odvětví nákladní dopravy a logistiky zasáhne zpomalení tempa ekonomického růstu. To by mohlo stabilizovat emise oxidu uhličitého, mírně snížit spotřebu ropy a způsobit mírný růst spotřeby zemního plynu. Evropská strategie stanovuje snížit emise skleníkových plynů o 20 procent oproti úrovním roku 1990, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 procent, zvýšit energetickou účinnost o 20 procent a to má přímý dopad na dopravu a logistiku.

Zcela jistě bude pokračovat růst e-commerce s vyššími požadavky na logistiku a dopravní prostředky pro jejich doručení. Bude pokračovat digitalizace a automatizace procesů v logistice s cílem snižovat náročnou manuální a jednotvárnou práci. Úspěšně se bude rozvíjet e-mobilita v kontextu s předpoklady pro rok 2020. Pro železniční infrastrukturu na koridorových tratích bude zásadní pokračovat v budování jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS, na který se již intenzivně připravují i dopravci.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.