Železniční dopravci se připravují na zavedení evropského zabezpečovacího systému ETCS. Unipetrol Doprava oznámil, že první lokomotivy řady 753.7 vybaví ETCS ještě letos, ostatní flotilu pak do roku 2022. Dodavatelem zakázky v hodnotě desítek milionů korun spolufinancované z Operačního programu Doprava je česká společnost CZ Loko.

Evropský vlakový zabezpečovací systém mají v Česku aktuálně pouze nejmodernější lokomotivy. Správa železnic však upozorňuje, že od roku 2025 nepustí na koleje vlaky, které tímto systémem nebudou vybaveny. Unipetrol Doprava disponuje 29 lokomotivami zajišťujícími domácí i mezinárodní přepravu. Z toho jsou systémem ETCS zatím vybaveny pouze stroje Vectron od Siemensu.

„Díky novému systému se nám výrazně zjednoduší mezinárodní přeprava, jelikož se naše lokomotivy budou moci pohybovat na transevropských koridorech TEN-T, které budou protínat ČR a jejichž technické parametry vyžadují použití ETCS jako součást ERTMS,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti Unipetrol Doprava.

ETCS (European Train Control System) je evropský zabezpečovací systém, který představuje jednu ze součástí ERTMS, evropského systému řízení železniční dopravy. ETCS by měl postupně nahradit dvě desítky různých národních zabezpečovačů a umožnit tak vedení vlaků po celém území Evropy bez výměny hnacích vozidel na hranicích nebo nutnosti vybavit je různými národními systémy. Rozšířit se má nejprve na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech a v budoucnu by měl nahradit všechny národní systémy.

Unipetrol Doprava je součástí mezinárodní skupiny Orlen. Firma nabízí široké portfolio služeb v oblasti železničního trhu a zaměřuje se také na spedici, pronájem železničních vozů a opravárenské služby.

Související