Německý výrobce manipulační techniky Still letos slaví 100. výročí založení. První krok učinil zakladatel firmy Hans Still, který otevřel v roce 1920 opravnu elektromotorů. Podnik se postupně začal orientovat na další elektrotechnické výrobky a během let vyrostl v dodavatele komplexních intralogistických řešení.

Na trh manipulační techniky Still vstoupil po válce svým elektrickým vozíkem EK 2000. Následoval vysokozdvižný vozík a výroba pro intralogistiku se začala rychle rozvíjet. Firma svou počáteční orientaci na elektrické stroje uplatnila také při konstrukci vozíků a elektřiny se nevzdala ani u techniky vybavené spalovacím motorem. Still od počátku využívá dieselektrickou koncepci se spalovacím motorem, který pohání generátor elektrického proudu pro napájení hnacího motoru. Nízké otáčky motoru umožňují nízkou spotřebu paliva.

Na cestě, kterou Still ušel, nalezneme i další významné milníky spojené s využíváním elektřiny, jako je třeba využívaní palivových článků a Li-ion technologie.

V následující galerii si můžete prohlédnout několik fotografií, které dokumentují cestu výrobce od roku 1920 až dodnes.

Související