Výrobce jogurtů Hollandia, který patří do skupiny Hopi Holding rodiny Piškaninů, si pořídil dalšího manipulačního robota, celkem jich tak ve svých provozech využívá už pět.

Nejnovější stroj skládá od konce loňského roku na palety velká balení jogurtů určená do restaurací a jiných gastroprovozů. „K zavedení tohoto robotického řešení nás vedla zejména vysoká výkonnost nového plnicího stroje. Oproti původní poloautomatické lince má třikrát větší kapacitu, za hodinu tak zvládne naplnit 1200 gastro balení o hmotnosti až 10 kilogramů. Jejich následná paletizace by byla pro člověka extrémně fyzicky náročná. Díky robotovi tak zajistíme zaměstnancům větší komfort a zároveň můžeme naplnit a zabalit okolo pěti tisíc gastro balení jogurtů denně,“ uvedl marketingový manažer společnosti Hollandia Jan Škoda.

Firma investovala do paletovacího robota téměř šest milionů korun a počítá s návratností projektu šest let. Robot v provozu přebírá z dopravníku velká balení jogurtů po jejich naplnění, rozřadí standardní a nestandardní kusy, přetočí je do požadované pozice, případně připraví formaci více balení a vše následně skládá na palety. Pokud je to třeba, vkládá ještě mezi jednotlivé formace papírový proklad.

„Předchozí plnicí stroj obsluhoval jeden člověk, u výkonnějšího by jich bylo potřeba hned několik. Museli by se při paletizaci střídat kvůli namáhavosti úkonů, celý úsek jsme proto roboticky optimalizovali,“ doplnil Škoda.

Nový robot ve výrobním závodě v Krásném údolí doplnil podobné řešení, které společnost Hollandia instalovala už koncem roku 2018. Tento robotický stroj slouží ke kompletování kartonů s retail baleními jogurtů na palety. Zatímco v minulosti na tomto úseku pracovali tři lidé, nyní zde působí pouze jeden zaměstnanec, který kontroluje správné šarže jogurtů či neporušenost obalů.

Vedle těchto robotů využívá firma další tři ve svém logistickém skladu v Jažlovicích u Prahy, který provozuje společnost Hopi. Vytvořila zde díky nim unikátní robotizované mixážní pracoviště, jehož hodinový výkon umožňuje vytvořit až 15 palet namixovaných produktů. Úspora zde činila okolo 12 pracovníků. „Jeden robot vybírá dle potřeby požadované příchutě, druhý robot mixuje a třetí umísťuje produkty v kartónech na připravenou paletu,“ popisuje Roman Merkl, technolog společnosti Hollandia.

„Díky zavádění robotizace jsme mohli flexibilněji pracovat s lidskými zdroji, kterých je dlouhodobě nedostatek. Zaměstnanci se tak zejména ve výrobě mohli přesunout na jiné úseky, kde byli nejvíce potřeba,“ uzavřel Jan Škoda.

Související