Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu IATA a Světová poštovní unie UPU varují, že letecká kapacita pro přepravu poštovních zásilek je v současné době nedostatečná. Podle obou organizací je třeba, aby státy během krize vyvolané koronavirovým onemocněním leteckou poštovní službu podpořily .

K přepravě pošty se nejčastěji používají osobní lety. Ty však byly zredukovány o 95 procent, přitom o 25 až 30 procent vzrostla poptávka po mezinárodní přepravě zásilek z internetových obchodů. IATA a UPU proto vyzývají vlády, aby pomohly leteckým dopravcům zejména zrychleným vydáváním povolení pro charterové přepravy a dalšími opatřeními, která by usnadnila letecký provoz v kritické době.

IATA a UPU také pracují na podpoře sdílení informací o možnostech využívání existujících nákladních letů pro poštovní přepravy, o nabídkách nákladních přepravců či o dostupných nových nebo alternativních trasách.

Vlády zemí G20 se na svých nedávných mimořádných schůzkách zavázaly minimalizovat narušení obchodu a globálních dodavatelských řetězců a upřednostňovat udržování leteckých a logistických sítí. Pošty a letecké společnosti v současné době na splnění těchto priorit spolupracují a usilují, aby přepravní operace po celou dobu pandemie pokračovaly.

Související