Nákladní list CMR (NL CMR) je v mezinárodní pozemní přepravě patrně nejrozšířenějším a nejpoužívanějším přepravním dokumentem, přičemž v mezinárodní silniční nákladní dopravě je bezesporu i nejdůležitějším dokumentem.

Z pohledu praxe je třeba uvést, že namísto NL CMR bývá v některých případech dopravcům jako "přepravní listina" podsouván dodací list (svým obsahem se zpravidla velmi podobá nákladnímu listu). V rámci právní jistoty však je jeho používání možno doporučit jen podpůrně, a to společně s NL CMR, avšak ne jako jeho náhradu (už vůbec ne plnohodnotnou náhradu). V každém případě je nutno vycházet z toho, že dodací list na sebe neváže žádné smluvní přepravní podmínky, a proto ani není osvědčením o existenci přepravní smlouvy v mezinárodní dopravě.

Naopak NL CMR je, pokud není prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření přepravní smlouvy (tj. o akceptaci přepravních podmínek vyplývajících z Úmluvy CMR) a důkazem o existenci přepravní smlouvy.

2011

Tehdy vstoupil v platnost Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR), týkající se elektronického nákladního listu.

Neobsahuje-li NL CMR výhrady dopravce s jejich odůvodněním, platí právní domněnka, že zásilka a její obal byly v okamžiku převzetí dopravcem v dobrém zjevném stavu a že počet kusů, jejich značky a čísla se shodovaly s údaji v NL CMR.

NL CMR zpravidla neobsahuje všechny sjednané podmínky konkrétní přepravní smlouvy. Ustanovení obsažená v přepravní smlouvě mají vždy přednost před údaji uvedenými v nákladním listu CMR. Ten bývá označován také jako tzv. deklaratorní doklad. To znamená, že údaje v něm obsažené se považují za platné, pokud nejsou v rozporu s údaji uvedenými v konkrétní přepravní smlouvě, k jejímuž provedení byl tento nákladní list vystaven.

NL CMR obsahuje řadu pro přepravu nezbytných informací, bývá označován také za nositele funkce informační.

Někdy se diskutuje o tom, zda NL CMR je, či není tzv. náložným listem. Úmluva CMR se tímto nezabývá. Tak jak se NL CMR používá v praxi a jak je mezinárodně deklarován, osvědčuje to, že není a ani nemůže být považován za cenný, a tudíž ani obchodovatelný papír.

Od NL CMR odchylně naše vnitrostátní právo v ustanoveních v § 2572 až 2577 OZ předpokládá existenci tzv. náložného listu (jako přepravního dokladu − o nákladním listu se OZ nezmiňuje) − ten však charakter cenného a obchodovatelného papíru jednoznačně má.

NL CMR má zásluhou IRU mezinárodně sjednocený obsah i formu a je také přepravním dokumentem, který slouží k provedení eventuální kontroly průběhu přepravy.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.