Ekologicky šetrná výstavba v bývalém areálu chebských strojíren přinesla moderní halu, která získala certifikaci jako dosud nejšetrnější průmyslová budova na světě podle standardů BREEAM 2016 New Construction. Projekt stavitele průmyslových zón Panattoni a investora Accolade obdržel jako první v Česku známku Outstanding a rekordní skóre 90,68 procent.

Při demolici zdevastovaného areálu výstavbě bylo recyklováno 90 procent stavebního a demoličního odpadu. Vzniklo distribuční centrum německého on-line prodejce Real Digital. Na principy udržitelného rozvoje se dbalo v budově doslova na každém z jejích 27 tisíc metrů čtverečních. Například díky unikátnímu systému splachování toalet dešťovou vodou se podařilo oproti průmyslovému standardu snížit spotřebu pitné vody o 84 procent.

Hala je dále vybavena chytrým LED osvětlením, měřením a optimalizací spotřeby energie či exteriérovými žaluziemi, které významně šetří energii potřebnou na klimatizaci prostoru. To všechno se podílí na snížení spotřeby energie o 56 procent a uhlíkové stopy o 58 procent. Všechny zvolené stavební materiály prošly výběrem s přihlédnutím k ekologii a udržitelné výstavbě. K vysokému hodnocení při certifikaci BREEAM 2016 New Construction přispěla i takzvaná kvalita vnitřního prostředí, která zohledňuje pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří mají k dispozici například i venkovní posilovnu. Okolí budovy zdobí i hmyzí hotel – uměle vytvořená skrýš pro užitečné druhy hmyzu (kromě možnosti úkrytu mu může posloužit i ke kladení vajíček a následnému vývoji larev).

„Budova distribučního centra v Panattoni Parku Cheb South nastavila laťku v oblasti udržitelné výstavby rekordním skóre přes 90 procent velmi vysoko,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko. „Věřím však, že v rámci více než dvou milionů čtverečních metrů budov, které má Panattoni v Evropě nyní ve výstavbě, se najde brzy nějaká další, která tuto námi nastavenou laťku ještě překoná.“

Související