Pojem "štíhlá výroba a logistika" zavedla v padesátých letech minulého století Toyota ve svých závodech při výrobě automobilů. Zjednodušeně to znamená odstranit všechny neefektivní, neproduktivní a nebezpečné prvky, plýtvání časem, materiálem, lidským faktorem a podobně.

Při skladování je neproduktivním prvkem i manipulace. Cílem je proto dosáhnout co nejnižších provozních nákladů na manipulaci a skladování při současném dosažení co nejvyšší bezpečnosti a produktivity, s využíváním ergonomických prvků a rozumného komfortu pro průmyslové nasazení manipulačních vozíků. Štíhlá logistika je tak přímým rozvinutím pojmu štíhlá výroba do nového prostředí logistiky, manipulace a skladování.

Manipulační technika ve štíhlém skladu

Cíle štíhlé logistiky se orientují na dodávání potřebného materiálu ve správný čas, v přesně požadovaném množství, ve vhodném balení, a to vše v režimu just-in-time. Jak k tomuto procesu zahrnujícímu výrobní i distribuční logistiku přistupují dodavatelé manipulační techniky?

"Efektivitu vnímám jako optimální sladění požadavků na bezpečnost, produktivitu a výši provozních nákladů," říká Jindřich Přívora z marketingu Toyota MH. "Náklady je nutné vždy posuzovat z hlediska návratnosti investic a za celý životní cyklus každého stroje, tedy nejen pořizovacích nákladů, ale zejména provozních nákladů."

Toyota Material Handling se soustřeďuje na celkové náklady vzniklé po dobu životnosti stroje, tedy na kvalitu, spolehlivost, odolnost a dlouhou životnost svých výrobků. Provozní náklady u většiny typů manipulační techniky včetně nákladů na obsluhu totiž mnohonásobně překračují pořizovací cenu vozíků. Principy štíhlé logistiky tedy odstraňují plýtvání a zbytečné provozní náklady v procesu manipulace a toků zboží, při kterém je používána manipulační technika. Současně je třeba nezapomínat, že transformovat k větší efektivitě lze pomocí digitalizace a tam, kde to je možné, i robotizace s využíváním nových technologií a systémů.

Mezi konkrétní řešení z oblasti štíhlé logistiky patří například využívání tažných souprav místo klasických vidlicových vozíků či nasazování vyspělých li-ionových baterií místo tradičních olověných baterií. Důležité místo mají i bezpečnostní technologie zajišťující hladký tok zboží a snižující riziko střetu manipulační techniky a osob ve výrobních nebo skladových provozech.

"Přínosy ze zavedení tahačů s přípojnými vozíky jsou zřejmé," vysvětluje Jindřich Přívora. "Jedna jízda vláčku nahradí více jízd vidlicových vozíků. Znamená to úsporu lidí, materiálu, času i nákladů na škody, rychlejší a pravidelnější zásobování výrobních pracovišť či snížení zásob vstupů ve výrobě. Toto řešení vede k úspoře skladové plochy ve výrobě a k uvolnění plochy pro výrobu a znamená také méně chyb při zásobování a odbourání prostojů výrobních zařízení."

Základem je dobrý WMS

Pro efektivní fungování logistických procesů ve skladu a jejich zeštíhlování je základem správné vybavení. Vše začíná dobře navrženým regálovým systémem, úspornou a výkonnou manipulační technikou a v neposlední řadě spolehlivým a inteligentním systémem řízení skladu WMS. Tento systém musí správně řídit a organizovat toky skladovaného zboží tak, aby vytvářel co nejkratší a nejrychlejší trasy při zohlednění obrátkovosti jednotlivých položek. Tomu pak musí odpovídat layout regálů, aby umožňoval rychloobrátkové položky skladovat blízko příjmu i expedice. A samozřejmě výkonná a vhodná manipulační technika nakonec zajistí efektivní logistické operace.

Vše ovšem začíná s funkčním a správně nastaveným systémem řízení skladu WMS. Moderní WMS má nejen základní funkce jako stav skladu, příjem, výdej či inventuru, hlavním rozdílem oproti dřívějšku jsou procesy a logické rozhodování běžící za samotným uživatelským rozhraním. Při nasazení takového systému se vždy definují prvotní pravidla. Nejen co se týká samotného zboží ve skladu, ale také jeho vztahu například k nákupu a objednávání. Další výhodou je také to, že WMS by měl v průběhu, v určité definované periodě, porovnávat přednastavená pravidla s reálnými historickými daty a navrhovat další optimalizace pro dosažení cílů provozovatele.

Velmi důležitá je ale také souhra logistiky a nákupního oddělení. Pokud nákupní oddělení objednává zboží či materiál podle vlastních pravidel a zkušeností bez ohledu na logistiku, mohou vznikat nepříjemné situace, kdy například není možné zboží z důvodu přeplněnosti uskladnit. Správně využívaný informační systém je tak pro obě strany výhodou, jelikož pracují se stejnými daty a mohou lépe plánovat a korigovat jednotlivé kroky.

Specializovaná manipulační technika

"Moderní manipulační technika zohledňuje ergonomické potřeby obsluhy nejen z hlediska maximálního výkonu, ale také bezpečnosti a pohodlí při práci, aby řidič mohl efektivně pracovat po celou směnu," vysvětluje Martin Koudelka, vedoucí marketingu Jungheinrich (ČR). "Důležité s ohledem na výkon jsou i asistenční systémy, které za člověka přebírají určité činnosti, jinak vyžadující koncentraci a více času. Například předvolba výšky regálových pozic na retraku dokáže především ve vyšších výškách výrazně usnadnit a zrychlit manipulaci."

Pro dosažení efektivních toků je ovšem třeba nejen dostatek vybavení, ale hlavně mít správné vybavení. Filip Šustek, sales engineer Still ČR, v této souvislosti upozorňuje na jeden problém: "Někteří provozovatelé ještě stále používají koncept logistiky založený především na čelních vozících a manuální práci − hlavně v oblasti informační − svých zaměstnanců. Samozřejmě pro určité provozy je toto stále schůdný systém a inovace by nepřinesly žádné, možná i negativní výsledky. Ovšem u středně velkých a velkých provozovatelů je to naopak koncept, který brání v rozvoji. V dnešní době se čím dál více zapojují do provozu složitější stroje s vyšší specializací, například systémové vozíky, inteligentní tažné soupravy, poloautomatická nebo automatická řešení a systémy řízení skladů. Tím lze docílit optimalizace a vyšší výkonnosti," dodává Filip Šustek.

Vizualizace a analýza umožňují optimalizovat

Dalším ze základů pro budování štíhlého skladu je vizualizace. Kvalitní vizualizace celkových logistických procesů je pro dlouhodobý rozvoj a optimalizaci velmi důležitá. Díky systémům řízení flotil vozíků, vizualizacím systémů WMS a podobně je možné získávat i dynamické náhledy procesů a hledat v nich potenciál pro zlepšení.

"Je třeba neustále optimalizovat procesy, hledat úzká místa, kde se hromadí zboží nebo zpomalují toky. Tato místa odstraňovat a začít hledat další a tak pořád do kola. Díky systémům pro vizualizaci toků materiálu, řízení flotil, WMS systémů a dalších je dnes možné mít pro takovéto analýzy a optimalizaci přesná data," vysvětluje Martin Koudelka.

Základem pro nasazení jakéhokoli nového řešení nebo změny by měla být analýza. Ta musí především vycházet z reálných dat, která ovšem není vždy jednoduché získat. Čím více se opírá o předpokládané informace, nejsou-li reálná data k dispozici, tím méně je přesná. Analýza také může být podpořena dynamickou simulací. Je to v podstatě simulace reálného provozu na základě nově zadaných podmínek. Ukáže, jak se bude provoz po změně chovat a zda existuje v řešení nějaké problematické místo nebo zda budou mít změny očekávaný výsledek.

Štíhlá logistika ve skladu Dachseru v Letohradu.
Štíhlá logistika ve skladu Dachseru v Letohradu.
Foto: Dachser

Komplexní požadavky na manipulační techniku

Efektivita je úzce spojená s individuálním přístupem ke každému řešení manipulace. Jen tak lze dosáhnout optimálního sladění všech prvků, jako jsou vozíky, regály, obsluha, bezpečnost, kontrola či propojení. Jde o to vytvořit štíhlé řešení, které je současně kvalitní a spolehlivé, s maximální disponibilitou techniky a vyloučením prostojů a kvalitou servisu.

Taková řešení musí být ovšem také nákladově rozumná, bez zbytečných provozních nákladů všeho druhu i bez nutnosti držet ve skladu třeba náhradní vozíky. Musí být i produktivní a rychlá při zachování bezpečnosti a zbavit se veškerých zbytečných nákladů, například na škody. Podstatná je rychlost a efektivnost servisu a propracované dodávky náhradních dílů nebo široká flotila krátkodobého pronájmu pro rychlé nasazení náhradní techniky.

Na míru přizpůsobený vozík s výbavou, speciálními úpravami a přídavným zařízením je efektivnější. Vyřeší aktuální potřebu ve skladu a vyšší pořizovací náklady se vrátí díky vyšší produktivitě, vyšší bezpečnosti a nižším provozním nákladům. Pokud se takto přistupuje k celé flotile a jejímu mixu, tím lépe a tím více, čím náročnější jsou provozní podmínky a různorodější potřeby manipulace. Ovšem co je efektivní v jedné firmě, nemusí být vhodné jinde. Optimální specifikace vozíku je vždy nesmírně důležitá, pokud chce mít uživatel vozík bezpečný, maximálně produktivní a správně výkonově dimenzovaný.

Dosažení vysoké efektivity tak z tohoto úhlu pohledu nemusí být příliš drahé nebo technicky složité. Nemusí se také vždy jednat o žádné vysoké investice do drahých a sofistikovaných technologií. Pokud na ně ovšem dojde, je nutné je posuzovat nikoli jen z hlediska pořizovací ceny, ale celkových dlouhodobých nákladů na manipulaci a návratnost.

Sklady jsou pro logistiku

Jaký mají pohled na vybavení skladů a jeho možnosti pro štíhlou logistiku samotní uživatelé těchto skladů? "Moderní sklad si už dnes nelze představit bez moderní manipulační techniky a skladového vybavení," zdůrazňuje obchodní ředitel Dachser Czech Republic Jan Polter. "Správná kombinace automatizovaných regálových systémů, chytrých manipulačních vozíků a zakladačů dokáže snížit počet dotyků od operátora a výrazně přispět plynulému pohybu materiálu ve skladu."

Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR, zase uvádí význam bezpapírových procesů, na které firma ve svých skladech přešla. "Většinu dat ke skladovým operacím dostáváme elektronicky a stejně tak je zpracováváme a předáváme do skladu k odbavení. Předávání informací je rychlejší, a tím pádem i efektivnější s eliminací případných chyb."

Méně plýtvat časem i prací

Nutná je také pravidelná analýza a kontrola procesů. "V praxi se nám osvědčilo měření časové náročnosti projektů REFA a interní tzv. Value Stream Mapping program VSM, který analyzuje místa s přidanou a nepřidanou hodnotou a definuje místa pro zlepšení procesů," říká Jan Polter. "Některé optimalizační programy také máme už nastavené na korporátní bázi, například pro obousměrné vytížení manipulační techniky Dachser Forklift Guidance System a podobně."

Jan Kodada zase zdůrazňuje potřebu maximální efektivity celého procesu. "Z hlediska plýtvání jsou nejčastější příčiny čekání a prostoje, příliš složitý proces či nadprodukce. Velmi často jsou to nadměrné skladové zásoby či nevyužitý lidský potenciál. Určitě sem patří zbytečné přesuny a manipulace ať už hotových výrobků, nebo materiálu. Ale patří sem i nekvalitní zpracování zboží nebo zbytečné pohyby způsobené například špatnou ergonomií pracoviště."

Pro efektivní toky zboží

Štíhlá logistika také zkracuje pobyt zboží ve skladu i nároky na manipulaci. "Důležitá je analýza obrátkovosti zásob a kategorizace, teprve potom lze optimalizovat manipulaci ve skladu s ohledem na obrátkovost," upozorňuje Jan Polter. "Rychloobrátkové zboží se přesune blíže ke standardnímu toku materiálu, příjem−výdej, a naopak nízkoobrátkové zboží se odsune do zadních a vyšších pozic, dále od standardního materiálového toku."

Pro všechny části zásobovacího řetězce je podstatné, aby nedocházelo k plýtvání zdroji a nevznikaly tak zbytečné náklady. "Snahou naší společnosti je hledat právě ty činnosti, při nichž k plýtvání dochází a v zásadě tak uplatňovat principy štíhlé logistiky," říká Jan Kodada. "Proto jsme také zavedli nový globální orange Warehouse Management System (oWMS), který zvyšuje kvalitu logistických operací a poskytuje novou úroveň řízení celého toku zboží.

Gebrüder Weiss tak například může využívat variabilních procesních modelů pro jednotlivé kategorie zboží. Všechny údaje ze systému je možné navíc v digitální podobě shromažďovat, sledovat a vyhodnocovat a průběžně tak vylepšovat jednotlivé procesy, aby byly co nejefektivnější.

Dachser aplikuje podle Jana Poltera principy štíhlé logistiky do každé služby i do ucelených řešení. Firma dbá zejména na optimalizaci přeprav, aby kamiony "nevozily vzduch" a na optimalizaci pohybů ve skladech.

Související