Antverpský přístav pokrývá více než 120 čtverečních kilometrů a nachází se v něm řada zařízení s citlivou průmyslovou infrastrukturou. Udržet si přehled nad takto rozsáhlou oblastí není snadné. Nyní proto začala přístavní správa spolupracovat s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost EMSA při využívání dronů pro dohled nad děním v přístavu. Nasazením dronů chce úřad zvýšit i bezpečnost v tomto složitém prostředí.

V praxi probíhá nasazení dronů tak, že obsluha létajícího stroje doprovází pracovníky přístavního úřadu při kontrole a v případě potřeby jim umožní pohled z ptačí perspektivy na aktuální situaci. Kamerový přenos je možné sdílet s dalšími složkami, takže v případě potřeby budou k dispozici i pohotovostním službám. Kvůli ochraně osobních údajů se pohled kamerou nebude běžně zaznamenávat.

Drony naleznou využití nejen při pravidelných kontrolách, ale také v případě mimořádných událostí, například při úniku paliva či ropy. Takovéto záběry bude moci využívat i Antverpská univerzita, která je použije při vytváření algoritmů pro automatickou detekci ropných úniků a podobných nehod.

Podle přístavní správy začne používání dronů postupně hrát v Antverpách stále důležitější roli. V rámci projektu již proběhly se drony rozsáhlé testy. Konečným cílem je síť autonomních dronů, které umožní aktuální pohled na dění v přístavu.

Související