Společnost DHL Supply Chain sází ve svém vozovém parku na trvale udržitelnou mobilitu. Dalším krokem na cestě k nulovým emisím je montáž inovativních solárních panelů společnosti Trailar na střechu sedmi středně velkých nákladních vozidel pro rozvážkovou dopravu. DHL Supply Chain bude tato vozidla provozovat nejen na českých silnicích, ale také na Slovensku a v Rakousku.

Solární technologie od Trailaru sníží emise oxidu uhličitého o 4,5 tuny ročně u každého vozidla a zároveň zredukuje náklady za tankování a údržbu.

„Na náš tým jsem opravdu hrdý, protože omezuje znečišťování ovzduší a tím vytváří zelenější a bezpečnější životní prostředí pro všechny. Těším se na spolupráci obou firem a další ekologické iniciativy,“ říká Warren Bodley, ředitel transportu pro střední a východní Evropu společnosti DHL Supply Chain.

Solární panely vyrábějí elektrickou energii ze slunečního záření nebo přirozeného světla. Ta se používá k nabíjení akumulátoru a napájení pomocných zařízení ve vozidle. K úsporám přispívá rovněž nejmodernější telematický systém, který poskytuje podrobné informace o efektivitě celého systému. Prvních šest vozidel se solárními panely je v provozu od září, sedmé vozidlo bude do vozového parku DHL Supply Chain v Česku zařazeno v prosinci.

„Rozšiřování flotily vozidly s alternativními pohony je součástí našeho dlouhodobého plánu. V poslední době jsme například začali využívat tahače na stlačený (CNG) a zkapalněný (LNG) zemní plyn, testujeme auta s elektromotory. Nyní se nám podařilo realizovat plánované nasazení vozidel, která využívají solární panely,“ dodáváPeter Badáň, ředitel transportu DHL.

Související