V Německu se pro dopravní a logistické firmy stává perspektiva vodíkového pohonu stále zajímavější. V podpoře vodíkových technologií se angažuje i mezinárodní logistický provider Dachser, který se nově stal členem Německého svazu pro vodíkové a palivové články (DWV). Lobbistická skupina již od roku 1996 usiluje o rychlé uvedení vodíku jako zdroje energie na trh a propaguje technologii palivových článků. Dachser bude participovat i na činnosti pracovní skupiny HyLogistics.

Tuto novou pracovní skupinu nedávno společně založili výrobci vozidel, producenti energie z obnovitelných zdrojů a logistické společnosti. Cílem je poskytovat v Německu i v Evropě politickou podporu pro přípravu a uvedení kamionů s pohonem na palivové články na trh pro snížení emisí skleníkových plynů v nákladní přepravě a reprezentovat tyto zájmy před německými a evropskými politiky a ministerstvy.

„Pozemní nákladní přeprava je zodpovědná za přibližně pět procent všech vyprodukovaných skleníkových plynů v Evropské unii,“ říká Stefan Hohm, ředitel skupiny Dachser zodpovědný za vývoj. „Technologie vodíkových a palivových článků nabízí ty nejlepší šance na dosažení dlouhodobého cíle ─ vozidla s nulovými emisemi zejména v oblasti dálkových kamionových přeprav.

Atraktivita nákladních vozidel s pohonem na vodíkové a palivové články spočívá ve vysokém stupni systémové účinnosti palivového článku, která je výrazně vyšší než u spalovacích motorů. Pro tento typ pohonu ale hovoří i lokální nulové emise oxidů dusíku, oxidu uhličitého a prachových částic.

Související