V relativně klidných středoevropských podmínkách si jen málokdo dokáže představit, jaké to je, když člověku na záda doslova dýchá válka, když mu stát zabaví všechen majetek a když musí začít od nuly s tím, že je rád, že vůbec přežil. Životní příběh podnikatele Jacquese Saadého a společnosti CMA CGM ukazuje, že vytrvalost, zkušenosti a víra ve vlastní vize překonají i největší překážky.

Společnost CMA CGM dnes ve více než 160 zemích světa, v nichž má okolo 750 skladů, dává práci 110 tisícům zaměstnanců. Flotila rejdařství čítá téměř 500 lodí, které obhospodařují více než 200 přepravních linek. Za jejím úspěchem stojí Jacques Saadé, francouzský podnikatel se syrsko-libanonskými kořeny, který před třemi lety zemřel. V jeho stopách pokračuje jeho syn Rodolphe Saadé, který skupinu CMA CGM dál rozvíjí.

Moment inspirace

Jacques Saadé vyrůstal na pobřeží Středozemního moře. Narodil se v Bejrútu libanonské matce a syrskému otci, ale své dětství strávil v Sýrii v okolí přístavu Latákie. Jeho otec podnikal, v Sýrii vlastnil olivovníkové a citroníkové sady i tabákové plantáže. Nebyl zrovna chudý, a tak mohl svému synovi umožnit studium na prestižní London School of Economics.

Po jejím absolvování v roce 1957 se mladý Jacques vydal na stáž do Spojených států, aby se naučil něco o námořní přepravě. Tehdy se na trhu objevily první komerčně úspěšné kontejnerové lodě, za jejichž vývojem stál americký byznysmen Malcolm McLean. Zprvu přepravovaly zboží z New Yorku do Texasu, pak už i třeba do Brém či Rotterdamu a ještě později i do Jižního Vietnamu.

V televizním zpravodajství si Saadé také všiml, že když se obrovské americké letadlové lodě nemohly dostat do jihovietnamských přístavů, jídlo, cigarety a další zboží jim na palubu převážely v relativně malých boxech o objemu jednoho metru krychlového helikoptéry. Jacques Saadé si tehdy naplno uvědomil, že kontejner je opravdu přepravním prostředkem budoucnosti, protože je konstrukčně jednoduchý, uzavřený a umožňuje rychlou přepravu.

Zaha Hadid navrhla CMA CGM Tower v Marseille

V roce 2011 si společnost nechala od Zahy Hadid postavit novou centrálu, 147 metrů vysokou a 135 metrů dlouhou věž s ladnými křivkami. Budova postavená podle přísných ekologických norem s ohledem na odolnost vůči zemětřesení se stala nepřehlédnutelným "majákem" marseilleského přístavu. "Podobá se mi," říkával poněkud neskromně Jacques Saadé. Věž je 147 metrů vysoká a 135 metrů dlouhá a její tvůrci dbali na minimalizaci spotřeby energie. V třiatřicetipatrové kancelářské budově může pracovat až 2500 zaměstnanců.

Nová centrála od Zahy Hadid z roku 2011, 147 metrů vysoká a 135 metrů dlouhá věž s ladnými křivkami

Stáž v USA však Saadé musel náhle přerušit. Jeho otec zemřel a bylo potřeba se doma postarat o byznys i nemovitosti. Začátkem 70. let se ale stal syrským prezidentem generál Háfiz al-Asad, kterému byla relativně zámožná rodina trnem v oku, jejich majetek byl bez milosti znárodněn. "Byl to konec všeho, co můj otec vybudoval. Naštěstí se toho nedožil. Emigrovali jsme do Libanonu, kde jsme začínali od nuly," vzpomínal v roce 2013 Jacques Saadé ve velkém rozhovoru pro týdeník Le Point.

Nový domov

Jacques Saadé se s manželkou a třemi dětmi uchýlil do Bejrútu, kde jeho otec kdysi založil malé rejdařství. Jenže brzy vypukla libanonská občanská válka. Stačili si zabalit tři kufry s osobními věcmi a "dočasně" se přesunuli s rodinou na druhou stranu Středozemního moře − do francouzského přístavu Marseille. Zde založili firmu Compagnie maritime d'affrètement (CMA) a otevřeli první lodní linku: Marseille−Livorno−Bejrút−Latákie. V Marseille už rodina zůstala natrvalo. Byl u toho i Saadéův švagr Fahíd Salem.

Průkopník spojení Číny a Evropy

V 80. letech upevnila svoji pozici na trzích Čína, která se zařadila mezi přední světové výrobce. Jacques Saadé předpokládal, že pro svoji výrobu bude potřebovat i přepravu. Proto v roce 1986 zahájil linku z Evropy přes Rudé moře do Asie. Téhož roku otevřeli v Hongkongu svoji kancelář, v roce 1992 pak první zastoupení v Šanghaji. Dnes jich mají v Číně několik desítek. "CMA byla jedním z prvních rejdařů, kteří provozovali spojení mezi Čínou a Evropou," vzpomínal Saadé v roce 2013.

Jen o dva roky později pak zřídili první oficiální francouzsko-asijskou linku (FAL), která zahrnuje osm přepravních linek a patří mezi jednu z největších linek z hlediska mezinárodního obchodu, objemu a počtu lodí na ní.

Akvizice se CMA CGM vyplácejí

Společnost CMA vystoupala na vrchol. V roce 1996 dala Francie do prodeje zprivatizovanou Compagnie Générale Maritime (CGM). Této příležitosti se Jacques Saadé chopil, společnost koupil a název své společnosti změnil na CMA CGM. Předsedou francouzské vlády byl tehdy Alain Juppé a Saadé později s pobavením vzpomínal, jak se jej politik vyptával, zda chce opravdu zůstat natrvalo ve Francii.

I díky této akvizici v současnosti rejdařství přepravuje až 19 milionů kontejnerů (TEU) ročně. "Rychle jsem si uvědomil, že velké lodě mohou stlačit cenu přepravy. Byl jsem první, kdo si je objednal. Pak všichni moji konkurenti udělali totéž," uvedl Saadé pro Le Point.

Firma pak zažívala boom. Na konci roku 1999 už plula s 81 loděmi na 65 přepravních linkách. Nevyhýbala se ani kratším trasám, a tak její lodě navštěvovaly přístavy na Kanárských ostrovech, Pyrenejském poloostrově, v Maroku i v severní Evropě.

O tom, že se investice a akvizice vyplácejí, se Jacques Saadé již přesvědčil, a proto nebyl důvod do toho nejít znovu. V roce 2016 proto CMA CGM koupila svého konkurenta − Neptun Orient Lines (NOL) a posílila tak své postavení v Tichomoří.

Do čela firmy se o rok později dostává syn zakladatele Rodolphe Saadé, který od té doby vykonává funkci generálního ředitele.

Po několika dalších nákupech menších společností se v posledních letech skupina CMA CGM vyšvihla mezi lídry logistických a dopravních firem, a to i díky úspěšné koupi 25procentního podílu v CEVA Logistics.

Udržitelná námořní přeprava

Od roku 2003 společnost deklaruje svoje snahy o udržitelná řešení přeprav ve vztahu k životnímu prostředí. Žádná významná rozhodnutí týkající se obchodního a průmyslového rozvoje společnosti se od té doby nepřijímají bez toho, aniž by byla vypracována studie jejich ekologických dopadů směrem do budoucnosti.

CMA CGM byla v roce 2009 oceněna titulem Námořní dopravce roku. Za tři roky poté zařadila do svojí flotily tři tehdy největší kontejnerové lodě na světě. Jejich délka je 396 metrů a kapacita 16 000 TEU. Ta poslední z řady − Jules Verne − byla nasazena na linku FAL 1, která spojuje Čínu s Evropou. A právě na této lince koncem roku 2020 přibyla další tři plavidla významná nejen pro rejdaře, ale i pro životní prostředí.

První z nich, kontejnerový kolos třídy megamax Jacques Saadé, pojmenovaný po vizionářském zakladateli CMA CGM, zakotvil v terminálu Eurogate v Hamburku v pátek 8. listopadu. Jde o jednu z největších nákladních lodí na světě, která je ale zároveň poháněna zkapalněným zemním plynem. Přitom je jen kapkou v moři. CMA CGM si totiž u čínské státní loděnice CSSC opatřila těchto gigantů celkem devět.

"Zelení obři" společnosti CMA CGM pohánění LNG jsou dlouzí asi 400 metrů a širocí 61 metrů. Jejich nosnost je až 220 tisíc tun, mají kapacitu asi 23 000 TEU. Zásoba v nádržích vystačí na plavbu v délce 23 372 námořních mil, což by vystačilo na obeplutí celé Země i s menší rezervou. A na to je také třeba pořádný motor. Do lodě Jacques Saadé byla použita pohonná jednotka 12X92DF švýcarské společnosti Winterthur Gas & Diesel. Její parametry − 23 metrů na délku, 16 metrů na výšku a výkon 85 600 koní − ji pasují na největší motor na světě, který umí spalovat diesel i zemní plyn.

Proti nelegálnímu obchodu se zvířaty a rostlinami

V červnu loňského roku dokonce Rodolphe Saadé oznámil, že do roku 2050 bude skupina CMA CGM uhlíkově neutrální. Rejdařství v roce 2019 snížila své globální emise oxidu uhličitého o šest procent oproti předchozímu roku, a to na necelých 25 milionů tun. Od roku 2008 snížilo tyto emise o 48 procent na TEU/km, a to díky nákupům energeticky úspornějších lodí s důrazem na ekologické technologie.

Snaha o snižování emisí skleníkových plynů se v CMA CGM neomezuje pouze na oblast námořní přepravy, ale platí i v oblasti pozemních přeprav, kde se CMA CGM snaží upřednostňovat vodní a železniční dopravu před silniční. V současnosti je po železnici nebo po řece skupinou přepravováno 60 procent zboží ve vnitrozemí, do roku 2025 tento podíl plánují zvýšit na 70 procent.

Kromě toho je pro CMA CGM důležitá také etika v oblasti přepravy chráněných živočichů a rostlin. Dosavadní postupy pro tento typ se přepravy v loňském roce zpřísnily. Podle sdělení Svazu spedice a logistiky ČR musí přepravci výslovně uvádět, zda se na přepravovaný druh zvířat či rostlin vztahuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a případně poskytnout povolení na tento vývoz.

CMA CGM tato opatření vítá a sama iniciovala vytvoření černé listiny vývozců, u kterých existuje podezření ze zapojení do nedovoleného obchodování. Rejdařství tak například loni v červenci "stoplo" vývoz dřeva z Gambie, protože nelegální obchodníci se opakovaně pokoušeli o vývoz chráněného palisandru.

Budoucnost je v e-commerce

Rodolphe Saadé vidí potenciál v e-commerce, na které podle něj bude stát budoucnost CMA CGM z velké části. List Wall Street Journal napsal, že až čtvrtina veškerého objemu přepravovaných kontejnerů s cílovou destinací USA byla v posledních měsících určena do distribučních center pro e-commerce.

Také informační technologie v námořní přepravě jsou velmi důležité, a proto CMA CGM podporuje místní start-upy, které se zaměřují na digitální inovace v oblasti námořní logistiky. I přes svůj propracovaný IT systém a hluboké znalosti nejmodernějších IT technologií se ovšem rejdařství v září neubránilo kyberútoku. "Skupina CMA CGM, s výjimkou společnosti CEVA Logistics, se v současné době zabývá kybernetickým útokem na periferní servery," uvedl v prohlášení Joël Gentil, viceprezident rejdařství. Četnost kybernetických útoků během pandemie obecně vzrostla a do budoucna mohou ohrožovat i velké společnosti. Společnost CMA CGM si však ve své historii poradila i s většími výzvami.

Související