V Evropské unii se železniční doprava podílí méně než 0,5 procenta na produkci emisí skleníkových plynů (za celou oblast dopravy). Železniční dopravou se zde ovšem přepravuje pouze 18 procent zboží, silniční dopravou 77 procent zboží a pět procent připadá na vodní a leteckou dopravu.

Přepravy po českých železnicích

Průměrná přepravní vzdálenost v železniční nákladní dopravě je v Česku 165 kilometrů. V roce 2019 byly v porovnání s rokem 2010 dosaženy nárůsty u celkového objemu přepravy v tunách o 19 procent a u přepravního výkonu v tunokilometrech o 18 procent. Podle hrubých odhadů poklesl objem přepravy v tunách za rok 2020 v porovnání s rokem 2019 o 11 procent. Doprava a spoje se podílí na tvorbě HDP 11,5 procenta.

V mezioborovém srovnání se mezinárodní železniční nákladní doprava podílela v roce 2019 na přepravním objemu v tunách 63 procenty (v roce 2010 to bylo 55 procent) a na přepravním výkonu v tunokilometrech 66 procenty (v roce 2010 to bylo 58 procent). Oba ukazatele převyšují vnitrostátní železniční nákladní dopravu.

Ukazatele zahraničního obchodu v běžných cenách vykazují za rok 2020 v porovnání s rokem 2019 u vývozu pokles o 4,4 procenta a u dovozu pokles o 5,7 procenta. Ale v porovnání s rokem 2012 nastal nárůst v běžných cenách u vývozu o 30 procent a u dovozu o 26 procent.

Situace v Evropě

Zpráva UIC (Mezinárodní železniční unie) o kombinované dopravě uvádí, že intermodální železniční doprava dynamicky roste více než 50procentním tempem oproti unimodální železniční nákladní dopravě. Každý druhý nákladní vlak v Evropě je v současnosti intermodální.

Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice-železnice (UIRR) uvedla, že přeprava nákladních automobilů (RoLa) a návěsů měla v roce 2019 podíl na kontinentální kombinované dopravě cca 20 procent, přičemž v roce 1990 to bylo téměř 40 procent. Přeprava kontejnerů a výměnných nástaveb za toto období vzrostla o 487 procent. Pro kontinentální přepravy jsou více využívány velkoobjemové kontejnery se zbožím na paletách z důvodu vyšší produktivity a možnosti stohování. Počet přepravených intermodálních přepravních jednotek se zvýšil v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 nepatrně o 0,19 procenta. Přeshraniční přepravy se zvýšily o 1,46 procenta s pokračujícím silným nárůstem návěsů (+4,96 procenta) a kontejnerů (+1,41 procenta), naopak systém RoLa zaznamenal silný pokles o 8,75 procenta.

Intermodální doprava může nabídnout spojení "door-to-door" s nulovou uhlíkovou stopou v evropských a asijských transkontinentálních železničních řetězcích. S rychlým rozvojem železniční infrastruktury v Africe, zejména pokud by byl vybudován Gibraltarský tunel, se totéž může stát realitou i ve vztazích s africkým kontinentem.

Nová pravidla EU o silniční nákladní dopravě však mohou ovlivnit evropskou zelenou dohodu, protože při jejich implementaci lze očekávat pokles objemu kombinované dopravy o osm procent do roku 2030.

Jakými pravidly se řídit

Do zemí Evropy, severní Afriky a Blízkého východu se řídíme Jednotnými právními předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM), která je přípojkem B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Přeprava zboží je možná jednotlivými vozy při požadavku menšího objemu zboží. Na přepravu je použit jeden vůz nebo skupina železničních vozů stejné řady (maximálně pěti). Pro objemnější zásilky jsou využívány ucelené vlaky, které jsou řazeny z vozů přepravujících pouze jeden druh zásilky a jedou přímo od odesílatele k příjemci bez jakýchkoliv řadicích prací. Doba jízdy zásilky se tak výrazně zkracuje a s ohledem na zjednodušenou manipulaci je přeprava ucelenými vlaky cenově výhodnější.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.