Loňský rok byl asi pro většinu lidí velmi zvláštní. Pandemie onemocnění covid-19 a následná opatření pro boj s ní ovlivnila většinu lidských činností. Logistika a doprava nebyly žádnou výjimkou. Jak jste v Gebrüder Weiss zareagovali na první zprávy o šíření covidu? Měli jste třeba zprávy od vašich partnerů v Itálii, kde se onemocnění začalo masivně šířit nejdříve?

Loňský nástup pandemie koronaviru byl skutečně bezprecedentní situací, na kterou bylo potřeba reagovat velmi rychle. Vedle zavedení nutných opatření v podobě roušek, dezinfekce nebo práce ve formě home office jsme také museli přenastavit některé z procesů. Zároveň jsme zřídili "kompetenční centrum", kde se sbíhaly veškeré informace o karanténních zónách a překážkách v dopravě ze všech zemí, tedy i z Itálie, abychom byli schopni souhrnně informovat všechny naše zákazníky. Vypracovali jsme také nouzové plány pro případ, že by bylo nutné omezit chod, nebo úplně zavřít některou z našich poboček.

Jaká opatření jste museli přijmout na jaře, která z nich přetrvala doposud? Jak se proměnila − proměňovala − opatření Gebrüder Weiss?

Základ našich opatření v Česku z jara loňského roku se významně nezměnil, s výjimkou současného testování pracovníků. Dbali jsme od počátku na to, aby přijatá opatření odpovídala principům a doporučením vyplývajícím z vládních systémů "semafor" a později "PES". Řadu opatření jsme zavedli ještě dříve, než tuto povinnost ukládala příslušná vládní nařízení. To se nám vyplatilo, naše opatření se ukazují jako dostatečná k tomu, aby nedocházelo k přenosu onemocnění na našich pracovištích, a provoz žádné z poboček Gebrüder Weiss tak dosud nebyl pře­rušen.

Jak pandemie ovlivnila podobu toků zboží, které přepravujete?

V souvislosti se zaváděním opatření omezujících provoz obchodů jsme očekávali pokles zakázek v zásobování maloobchodu, ten však nastal jen krátkodobě na jaře 2020. Pandemie ale přinesla změnu nákupního procesu spotřebitelů, která stojí za enormním rozvojem segmentu e-commerce.

Jan Kodada

V oboru logistiky se pohybuje více než 21 let. Působil v různých manažerských pozicích u společností Lagermax (jako brigádník poprvé v 15 letech) a MTC. V současnosti je ředitelem obchodu a marketingu a prokuristou společnosti Gebrüder Weiss v České republice, ve které působí od roku 2008. V roce 2007 absolvoval magisterské studium na ČVUT v Praze na Fakultě dopravní a o šest let později úspěšně dokončil doktorské studium na stejné fakultě.

Jan Kodada
Jan Kodada
Foto: Honza Mudra

V meziročním srovnání s rokem 2019 evidujeme více než 42procentní nárůst v počtu zásilek B2C. Porovnáme-li například listopad 2020 a 2019, vidíme nárůst objemu B2C překračující dokonce hranici 80 procent.

Současným trendem je zvýšená poptávka po zahradní technice, DIY produktech, nábytku, TV a elektronice nebo spotřebičích. Obecně se jedná především o produkty, které mohou lidé v současném lockdownu využívat na zvelebování zahrad, domů a bytů.

Měla pandemie dopady na podobu vaší přepravní sítě? Museli jste v Gebrüder Weiss posilovat spoje či zavádět nové?

Největší výzvou pro přepravu byla v loňském roce, zejména v jeho první polovině, vysoká volatilita a nepředvídatelnost celého globálního trhu, kterou pandemie způsobila. Přepravní trh jako takový byl značně turbulentní. Chybějící přepravní kapacity, rychle se měnící ceny některých druhů přeprav a krátkodobé úplné uzavírání některých geografických oblastí přinášely mimořádné výzvy. Spoje jsme posilovali zejména v období Black Friday a během předvánoční špičky.

Jak pandemie urychlila nebo změnila postup digitalizace ve firmě?

Jednou z našich firemních hodnot je "servis excellence", ke které jsme v minulých letech přidali i "digital excellence". Chceme tak našim zákazníkům nabízet to nejlepší z "obou světů", tedy jak z toho digitálního, tak i z toho fyzického. Digitalizace je tedy cílem, který jsme si vytyčili již před pandemií, a kroky k jeho dosažení realizujeme v souladu s naším vlastním plánem. V minulých letech jsme v oblasti kontraktní logistiky zavedli bezpapírové procesy, stejnou obměnou projde v letošním roce proces doručení. Máme radost, že se nám právě v průběhu roku 2020 podařilo představit zákaznický portál myGW a informační systém ETA. Naši zákazníci dnes mají k dispozici mimořádně přesné a kdykoliv dostupné informace o stavu zakázek, včetně předpokládaného času doručení. Své logistické operace a veškerou komunikaci s Gebrüder Weiss mohou řídit třeba s využitím chytrého telefonu odkudkoliv, kde je k dispozici datové připojení.

A jak se opatření okolo koronaviru promítla do výsledků Gebrüder Weiss za loňský rok?

Ve finančním roce 2020 dosáhl Gebrüder Weiss čistého obratu 1,77 miliardy eur. Jeho výše odpovídá nárůstu tržeb o 3,7 procenta ve srovnání s předchozím rokem 2019. Naše společnost tak pokračuje ve svém růstovém trendu posledních let. Pro naši kladnou bilanci bylo klíčové, že jsme zůstali flexibilní a plně funkční i během koronakrize, a to ve všech částech světa. Zákazníkům jsme byli schopni nabídnout pružná dopravní řešení navzdory opakovaným lockdownům a globálním nedostatkům přepravních kapacit.

S potěšením mohu říci, že to platí i v České republice. V roce 2020 jsme přepravili více než 1,6 milionu zásilek o celkové hmotnosti 570 tisíc tun, což představuje meziroční nárůst o šest procent. Obrat Gebrüder Weiss v Česku přesáhl 1,9 miliardy korun.

Jak pandemie ovlivnila z vašeho pohledu zaměstnanost? Museli jste propouštět?

Hned na počátku pandemie jsme si jednoznačně interně definovali, že naši zkušení a spolehliví zaměstnanci jsou pro nás naprosto klíčoví. Vedle existence dlouhodobých a často velmi osobních vztahů představují lidé v Gebrüder Weiss know-how, o které společnost v žádném případě nechce přijít.

Počet lidí na světě, kteří pro naši společnost na každodenní bázi pracují, se dokonce zvýšil na 7400. V České republice pracuje na devíti pobočkách stabilní tým 366 zaměstnanců.

Rozšiřujete sklady v Jenči a v Syrovicích. Na co tím reagujete? Na růst balíků − zásilek B2C?

Rozšiřování překládkových skladů a využití moderních technologií je součástí našich dlouhodobých rozvojových plánů. Rozšíření celkové plochy v Jenči a Syrovicích na rozlohu více než 30 tisíc metrů čtverečních je jedním z postupných kroků, kterými soustavně pracujeme na zvyšování objemu odbavených zakázek a zároveň jejich efektivnější a rychlejší expedici. Plánovaná rozšíření zohledňují i růst segmentu B2C. V rámci rozšíření skladů zvýšíme celkový počet ramp na překládce o 42, z nichž 12 bude uzpůsobeno pro snadnější vykládku malých vozidel, tedy zejména B2C zásilek. Ačkoliv segment B2C roste meziročně dvoucifernými čísly, v našem systému stále převládají B2B přepravy.

Plánujete do rozšířených skladů nějaké zajímavé vybavení?

Konstrukce střech stávajících i nových hal byla již ve fázi projektu zvolena s ohledem na pozdější výstavbu solárních elektráren. Princip udržitelného rozvoje a ohleduplného přístupu k životnímu prostředí i přírodním zdrojům je totiž jednou ze strategických hodnot Gebrüder Weiss. Promítá se tedy i do výstavby vlastních logistických areálů nebo jejich rozšiřování. Pokud jde o vlastní logistické procesy, počítáme také s plným využitím inteligentního kamerového systému, který umožňuje přesné sledování zásilek, jejich pohybu a jednotlivých aktuálních lokací v rámci skladu. V důsledku nám tento systém umožňuje přesnější a rychlejší kompletaci zásilek, stejně jako efektivnější využití lidských i materiálních zdrojů. Počítáme samozřejmě s dalším využitím vozíků se zabudovanou váhou a měření rozměrů zásilek pomocí Cargometeru.

Pro vodíkové vozy je nutné vybudovat infrastrukturu

Co vše znamená v pojetí Gebrüder Weiss obecně často skloňovaný pojem "udržitelnost logistiky"?

Udržitelnost či udržitelný rozvoj je jednou ze čtyř základních firemních hodnot Gebrüder Weiss. Tento pojem nechápeme pouze environmentálně, jde nám o život společnosti, souvislost s životem komunity, ať už v globálním nebo regionálním smyslu. Udržitelnost pro nás znamená také pokračování v přepravních a logistických službách, kterým se naše společnost věnuje již polovinu tisíciletí. Je ovšem faktem, že snaha o minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí do této oblasti spadá taktéž. Dlouhodobě se věnujeme projektům snižování emisí oxidu uhličitého. Do roku 2030 má Gebrüder Weiss v plánu dosáhnout vlastní uhlíkové neutrality. Aktivně se zapojujeme do procesu hledání alternativ k využití fosilních paliv v nákladní dopravě. Dokládá to projekt Orange Combi Cargo, založený na využití železničního spojení namísto kamionové přepravy, testování e-kamionů, nákladních aut na LNG či CNG, stejně jako nedávná akvizice našeho prvního nákladního vozu poháněného "zeleným vodíkem".

V Rakousku a Německu již Gebrüder Weiss provozuje několik fotovoltaických elektráren. Naznačil jste, že podobné projekty chystá i v Česku.

V Německu a Rakousku provozujeme vlastní jak větrné, tak i solární elektrárny, jejichž celkový roční výkon je zhruba 5200 MWh. Budování fotovoltaických elektráren na střechách budov našich vlastních poboček je jedním z plánovaných kroků Gebrüder Weiss v Česku. Konstrukce našich stávajících logistických hal, i těch, které plánujeme v tomto roce realizovat, umožňuje právě takovou výstavbu.

Co třeba nákladní vozidla na alternativní paliva − budou také v Česku?

Česká republika, zejména její větší aglomerace, je jistě vhodným prostředím pro využití alternativních pohonů. Za nejperspektivnější alternativu k dieselovým nákladním vozidlům osobně považuji využití vodíku, respektive "zeleného vodíku", který se vyrábí elektrolýzou vody pomocí elektřiny získané z vodních elektráren nebo dalších alternativních zdrojů, aby došlo k reálnému snížení emisí oxidu uhličitého. K praktickému využití takových vodíkových nákladních vozů, jaké nyní v plném provozu běžně Gebrüder Weiss využívá v zahraničí, je v Česku nejdříve potřeba vybudovat příslušnou infrastrukturu čerpacích stanic. Do roku 2030 má Gebrüder Weiss v plánu dosáhnout vlastní uhlíkové neutrality, na využití alternativních paliv se tedy budeme zaměřovat čím dál více.

Ředitel obchodu a marketingu společnosti Gebrüder Weiss Česká republika Jan Kodada
Ředitel obchodu a marketingu společnosti Gebrüder Weiss Česká republika Jan Kodada
Foto: Honza Mudra

V jarní on-line debatě jste zmínil, že covid-19 širší veřejnosti připomněl, že zboží se prostě musí vozit, i když ne každému se musí líbit dálnice plná kamionů. Mohou být alternativní paliva tou správnou cestou?

Ano, pandemie akcelerovala e-commerce, kterou skokově začalo využívat více lidí. Je potřeba si uvědomit, že za digitálním světem nul a jedniček se nadále skrývá fyzický pohyb zboží. Bez něj se bohužel neobejdeme. Široká veřejnost si tento jev myslím právě v této době, kdy je do značné míry odkázána na služby kurýrů, zřetelně uvědomuje. Osobně mám rád příměr, že doprava je krví ekonomiky.

Ohleduplnost k životnímu prostředí je jednoznačně nutná a správná. Teprve delší časový horizont ukáže, které konkrétní alternativní pohony a kombinace jejich využití umožní zachování či nárůst reálných přepravních kapacit. Nezapomínejme, že další cestou k efektivnější, a tedy šetrnější přepravě, je budování kvalitní dálniční sítě a budování rychlostních železničních koridorů využitelných i pro nákladní dopravu.

Co říkáte stavu silniční infrastruktury a tempu a způsobu oprav a výstavby silnic a dálnic?

Již za starého Říma bylo známo, že výstavba cest znamená přirozený příliv obyvatelstva do míst, kam vede cesta. Dnes stejný jev pozorujeme ve vztahu k investorům − aby svoje aktivity přinesli na určité území, musí mít tato oblast k dispozici adekvátní infrastrukturu. Česká republika je navíc zemí tranzitní, proto si urychlené budování zejména dálniční infrastruktury, často desetiletí plánované, ale dosud nerealizované, zaslouží vysokou prioritu.

Doprava je krví ekonomiky

V Česku Gebrüder Weiss rozšiřuje službu Home Delivery pro doručování z e-shopů. Budete pokračovat v dalším rozvoji služeb B2C? Co nového v této oblasti plánujete?

Program Home Delivery je jedním z našich důležitých pilířů. Naše služby v tuto chvíli zahrnují například instalaci a ladění TV, instalaci setů pračka či sušička nebo instalaci amerických lednic, případně vynesení a umístění rozměrných kusů přímo na místo jejich použití. Zákazníci mají možnost využívat doručení v přesně definovaných časových oknech nebo si měnit datum doručení, pokud jim termín v následujícím pracovním dni nevyhovuje. Mají i možnost platit dobírky kartou a především sledovat předpokládanou dobu doručení (již zmiňovanou službu ETA − pozn. red.) a podle ní si rozvrhnout jiné činnosti. V rozvoji B2C máme i další ambice, které budeme ve správný moment blíže specifikovat, již nyní ale mohu potvrdit, že rozvoj Home Delivery rozhodně není u konce.

Je rozvoj přeprav B2C prioritou Gebrüder Weiss i v dalších zemích?

Gebrüder Weiss chápe rozvoj B2C jako součást svojí koncernové strategie. Nárůst segmentu e-commerce v průběhu roku 2020 navíc hlásí téměř všechny země v Evropě, kde poskytujeme program Home Delivery. Aby naše společnost mohla uspokojit další požadavky, investovala například 6,8 milionu eur do rozšíření svého logistického centra v Maria Lanzendorfu u Vídně, kde se odbavuje zhruba 40 procent B2C zásilek pro rakouský trh. Větší halu nově využívá například také B2C cross-dock v maďarské Budapešti, větší sklad se staví i pro slovenské zákazníky. Služby Home Delivery nabízíme aktuálně u nás, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Německu, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, ve Slovinsku a v Srbsku.

Přepravu balíků chce Gebrüder Weiss posílit i v Číně, nedávno jste oznámili vznik podniku Gebrüder Weiss Express China, založeného s čínským partnerem. Co vše v Číně plánujete? A vozíte zásilky B2C z Číny pro evropské zákazníky?

Gebrüder Weiss Express China nebyl založen jako subjekt, který by měl poskytovat balíkový servis na čínském území, ale zaměřit se na přepravu balíků z Číny do Evropy a obráceně. V oblasti Číny, a pochopitelně i na území Evropské unie, disponujeme rozsáhlou pobočkovou sítí. Zajišťujeme pro naše B2B zákazníky pravidelné sběrné linky, ale máme zároveň i bohaté zkušenosti s odbavením a doručením B2C zásilek evropským zákazníkům na "poslední míli". Naším cílem je vytvořit nabídku kompletního spolehlivého end-to-end B2C řešení z Číny do Evropské unie.

Technologie je nutné řádně "odladit"

Co v pojetí Gebrüder Weiss znamená automatizace a digitalizace? Jak je třeba systém Cargometer zapojen do celého přepravního a logistického systému?

Automatizace a digitalizace mají společného jmenovatele, kterým je naše snaha o efektivní využití každého našeho procesu. Produktivita je jedním z podstatných interních ukazatelů Gebrüder Weiss. Brzy například přejdeme, v Čechách dokonce jako první v rámci celého koncernu, na plně digitalizované doklady při doručení zásilek. Tento "paperless" proces využíváme již nyní v kontraktní logistice, nyní k němu přistoupíme i v přepravách. Původní tištěné dokumenty tak zcela nahradí elektronická potvrzení o doručení, která budou automaticky uložena do optického archivu v rámci zákaznického portálu myGW.

Zmiňovaný Cargometer je bezpochyby příkladem technologie, která fyzické vlastnosti zásilek převádí do digitálních údajů, jež je potom možné využít k dalšímu zvýšení efektivity provozu. Tím, že známe přesné rozměry a hmotnosti zásilek přicházejících do skladu, můžeme lépe plánovat jejich expedici. Přesněji vytěžujeme pouze nezbytný počet nákladních aut a naplno využíváme jejich přepravní kapacitu. Na silnice tak neposíláme zbytečně mnoho "nedostatečně vytížených" vozidel, což zároveň přináší také snižování dopadu naší činnosti na okolí, dokonce ve více směrech.

Jak jste připomněl, loni jste spustili službu ETA, která informuje o předpokládaném čase doručení sběrných zásilek v reálném čase. Jaké máte zkušenosti s přesností služby?

Informační systém ETA, který zákazníkovi poskytuje velmi přesnou informaci o čase, kdy budeme zásilku doručovat, je významným krokem vpřed. Zpětná vazba od zákazníků i zisk několika odborných ocenění potvrzují, že Estimated Time of Arrival je pro všechny, kdo jej využívají, velmi užitečný a vítaný nástroj. Nadále pracujeme na maximálním využití jeho potenciálu. Přesnost zobrazovaných údajů měříme na úrovni řidiče, dopravce, pobočky i celé České republiky. V současnosti se pohybujeme nad hranicí 90 procent, takže nějaký prostor ke zlepšení ještě vidíme.

Jaké nové prvky automatizace a digitalizace logistiky se chystáte zavádět letos a v dalších letech?

Největším počinem na tomto poli, který má bezprostřední dopad i směrem k našim klientům, je spuštění našeho zákaznického portálu myGW. Funguje od podzimu loňského roku a zpětná vazba od zákazníků je velmi příznivá.

Česká republika se dále letos stane regionem, ve kterém proběhne testování nového modulu pro plánování rozvozových tras. Jedná se o využití umělé inteligence, která nám jednak poskytne ověření a opravu adres příjemců zásilek, jednak navrhne optimální řešení rozvozové trasy na základě vstupních dat v systému při dodržení omezujících podmínek. Rozhodnutí o finální volbě jednotlivých zastávek zůstane v rukou dispečera, pokročilý algoritmus však zajistí větší část práce s vhodnou kombinací jednotlivých zásilek namísto člověka. Věříme, že tento systém celý proces významně urychlí a umožní dispečerům věnovat více času řídicí činnosti a sejme z nich mechanickou či rutinní část procesu.

V testovacím režimu pracuje Gebrüder Weiss také s nástrojem, který dokáže předpovědět objemy zásilek na jednotlivých pobočkách, přičemž vychází z předchozích údajů o realizovaných rozvozech. Čím lépe dokážeme předpovědět počty a objemy zásilek na pobočkách na další den, tím snáze potom plánujeme potřebné nákladní vozy, jejich kapacity a kapacity hlavních tahů, ale také počty zaměstnanců na překládkách. Od tohoto nástroje očekáváme zvýšení kvality našich služeb a zejména efektivity pro­vozu.

Ve fázi pilotních projektů je také využití robotické automatizace procesů (RPA). To sníží míru využití lidské práce při opakovaných manuálních úkonech například v administrativě.

Existuje podle vás nějaká hranice, na níž se automatizace a digitalizace zastaví?

Odpověď asi závisí na tom, o jakém časovém horizontu se bavíme. Myslím si, že v budoucnu se mohou objevit technologie či zařízení, o kterých v tuto chvíli ani nemáme povědomí. Jedna věc ale v logistice zůstane nezměněna − stále půjde o zásobování, přesun materiálu a výrobků, transparentnost, přesnost a spolehlivost. Jednotlivé společnosti budou přitom i nadále hledat stále efektivnější způsoby zajišťování svých operací, což bude celý obor posouvat neustále vpřed. 

Stává se v logistice, že technologie paradoxně lidem práci nešetří, ale přináší jí více, protože umožňují člověku zvládat tolik pracovních úkonů najednou, o jakých se před vstupem algoritmů do našeho světa nikomu ani nesnilo?

Moje vlastní zkušenosti říkají, že technologie a nové systémy čas skutečně šetří, je ale potřeba počítat s často poměrně náročnou fází implementace, zaškolení a "odladění". Pokud se jedná o využití lidských zdrojů, domnívám se, že jejich role se bude i nadále posouvat od relativně mechanických manuálních činností směrem k operátorskému a manažerskému způsobu práce.

Internet věcí změní logistiku

Kudy vedla dráha vaší logistické kariéry, která vás zanesla až k současné pozici v Gebrüder Weiss?

Poprvé jsem se se světem logistiky setkal ve svých patnácti letech, tehdy jsem jako brigádník začínal ve společnosti Lagermax. Prázdniny jsem tenkrát strávil zaskakováním za kolegy z importu, exportu, logistiky a částečně i za kolegy z celního oddělení, kteří měli dovolenou. V následujících čtyřech letech, během studia na střední škole, jsem této úžasné příležitosti projít téměř celou logistickou firmou a seznámit se s jejím reálným fungováním využil každé prázdniny. Ve stejné společnosti jsem potom ve svých dvaceti nastoupil na plný úvazek do importního oddělení. Po vstupu České republiky do EU se celý proces importu zásadně zjednodušil a na jeho zajištění nebylo potřeba tolik pracovníků jako dříve. Využil jsem tehdejší nabídky k přechodu do obchodního oddělení, kde si mě po čase všimli ve společnosti MTC. Ta poskytovala dopravní služby i pro Gebrüder Weiss, kam jsem na základě nabídky později pře­stoupil.

Hrál při vašem příchodu do Gebrüder Weiss roli fakt, že jde o jednu z nejstarších přepravních společností na světě?

Samotná historie Gebrüder Weiss pro mě osobně tak silnou úlohu nehrála, rozhodující bylo prostředí, atmosféra a skutečně skvělí lidé ve firmě. Přes svoji velikost a korporátní povahu je Gebrüder Weiss i dnes v principu rodinnou společností se skutečně lidskou tváří. Disponujeme vynikajícím a velmi zkušeným manažerským týmem, ve kterém panují nejen profesionální, ale i skutečně osobní vztahy. Ty mají důležitý vliv také na stabilitu managementu. Já sám jsem služebně nejmladším z manažerů v Gebrüder Weiss ČR, přestože zde působím 13 let. To o něčem jistě vypovídá.

Na jaké pozici jste u Gebrüder Weiss začínal?

Při nástupu do Gebrüder Weiss mi byl svěřen management obchodu.

K funkci prokuristy a obchodního ředitele vám přibyla na jaře 2019 i pozice marketingového ředitele Gebrüder Weiss v Česku. Vyhovuje vám situace, v níž máte pod kontrolou všechny klíčové aktivity firmy?

Nemyslím si, že bych měl na starosti všechny klíčové aktivity Gebrüder Weiss ČR. V naší společnosti zajišťuje každý z manažerů správu svojí klíčové oblasti. Ty do sebe zapadají a fungují ve vzájemné symbióze. Jeden bez druhého bychom nemohli existovat. Velice si vážím všech svých kolegů a kolegyň, zcela bez ohledu na jejich konkrétní pracovní pozici v Gebrüder Weiss. Každý jeden druh činnosti je důležitý k tomu, abychom se jako celý, kompletní tým posouvali vpřed a společně našim zákazníkům zajistili dokonalé služby.

Jak byste zhodnotil celkový vývoj a změny v logistice za léta, kdy v oboru působíte?

Když si vzpomenu na svoje již zmíněné první léto v logistice, jsme dnes jako celý obor opravdu jinde. Zejména to platí o způsobu a rychlosti přenosu informací. Fenomén e-mailu a internetu diametrálně změnil život celé planety, logistiku z toho nevyjímaje. Další oblastí, kde vidím podstatný rozdíl, je využití technologií a optimalizace procesů. V posledních deseti letech docházelo v logistice k zavádění inovací tempem, které je dosud nejrychlejší v historii. Využití sítí, informací o zásilkách i procesech, hledání stále efektivnějších postupů a tlak zákazníků na sdílení informací o průběhu jejich zakázek jsou na diametrálně odlišné kvalitativní i kvantitativní úrovni dokonce i ve srovnání s rokem 2010.

Co přinese oboru nejbližší budoucnost?

Domnívám se, že vedle využití blockchainu a velkých dat se v příští dekádě stavebním kamenem kvalitativní změny logistických procesů stane především internet věcí. Právě v tomto odvětví pozorujeme mimořádně rychlý rozvoj a zároveň technologickou úroveň, která brzy umožní implementaci řady prvků do logistické praxe. Vedle toho dochází již nyní k implementaci nástrojů a také algoritmů, které posilují roli člověka jako subjektu, který rozhoduje a řídí, místo aby vykonával mechanické úkony. Těmi se ovšem nemyslí pouze fyzická práce. V České republice také letos v pilotní fázi implementujeme modul TMS s umělou inteligencí, který dispečerům přepravy navrhne rozložení zásilek k nakládkám do jednotlivých rozvozových tras, s využitím konkrétních aktuálně dostupných vozidel. Svoji roli v tomto procesu hraje široká škála parametrů, jako jsou destinace, rozměry a hmotnost zásilek, jejich charakter, dopravní spojení nebo dostupnost a aktuální kapacita nákladového prostoru. Vedle toho i nadále poroste e-commerce, velkým tématem proto je a bude řešení "poslední míle" v B2C přepravách.

V logistickém oboru patříte ke známým osobnostem. Jak na vás působí v rámci oboru spolupráce a konkurence s kolegy z ostatních firem? Do jaké míry mohou být konkurenční vztahy mezi jednotlivci i firmami také vztahy přátelskými, případně vzájemně prospěšnými? V branži působí například vaši spolužáci z Fakulty dopravní ČVUT.

Ve světě logistiky se pohybuji skutečně dlouhou dobu, osobní vazby s mnoha kolegy z naší branže jsem pochopitelně navázal. V kontaktu jsem se svými kolegy z naší alma mater. Konkurenci chápu jako jeden z faktorů motivace k soustavnému zlepšování vlastní práce, jako inspiraci a také jako připomínku toho, že usnout na vavřínech momentálního úspěchu se nevyplácí. Nejsme sami, kdo pracuje na zlepšování vlastního byznysu, a pro celý obor je to samozřejmě dobře. Zdravá konkurence posouvá služby i procesy vpřed, to pochopitelně platí nejen v logistice.

Související