Zasílatelskou smlouvu spolu uzavírají zasílatel a příkazce. Zasílatelství je odborná činnost, o které se říká, že zahrnuje sedmnáct řemesel. V zájmu co nejkvalitnějšího a nejúplnějšího uspokojení všech mnohdy velmi rozmanitých potřeb příkazců se zasílatel musí orientovat zejména v reálných možnostech subjektů stojících na straně nabídky dopravních služeb − to znamená především v nabídce dopravců.

Principy zasílatelské činnosti

Zasílatel vždy musí prioritně hájit a upřednostňovat zájmy zboží, resp. příkazce a nikdy to nesmějí být zájmy dopravce. Na tomto postavení zasílatele je založena tzv. neutralita zasílatele. Eventuální nedodržení neutrality zasílatele ve prospěch zájmu dopravců, případně i dalších provozovatelů provádějících přepravní služby, by znamenalo porušení základního principu zasílatelské činnosti. Vystupování v zájmu zboží, resp. příkazce musí mít vždy prioritu proto, že příkazce je pro zasílatele jeho zákazníkem. Za jeho finanční prostředky zasílatel obstarává přepravu.

Problém ale je, že na druhé straně je zasílatel i obchodním partnerem dopravců a dalších subjektů přepravního trhu. I od nich v jisté podobě dostává mnohdy nemalé finanční částky (množstevní a další rabaty apod.). Přerozdělení takto zasílatelem získaných prostředků (mezi zasílatelskou odměnu a slevu příkazce) je pak velmi významnou problematikou, která souvisí s celou řadou faktorů − např. s aktuálním stavem přepravního trhu, dlouhodobostí spolupráce a významem zákazníka.

Proto aby mohl zasílatel na přepravním trhu úspěšně plnit své funkce, musí být rovněž znalcem celého komplexu aktuálně platných dopravních a přepravních předpisů (týkajících se dopravní techniky a technologie, balení a skladování zboží, přepravy nebezpečného zboží, zboží pod kontrolovanou teplotou, živých zvířat apod.) platných ve všech oborech a druzích dopravy a přepravy. Tato problematika je objektivně složitější, jedná-li se o mezinárodní přepravu. Těmito znalostmi, ale i schopnostmi, nedisponuje hned tak kdekdo.

Je zřejmé, že nejdůležitějším zbožím, s nímž zasílatel obchoduje, jsou kvalitní, a především pak aktuální a ucelené informace.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.