Udržitelnost patří mezi čtyři základní hodnoty Gebrüder Weiss. Firma snižuje emise oxidu uhličitého, buduje fotovoltaické elektrárny, podporuje výzkum alternativních pohonů, převádí silniční nákladní dopravu na železnici a zabývá se ekologickou likvidací akumulátorů, obalů a odpadu obecně.

„Naši planetu jsme povinni předat dalším generacím ve stavu, který není nevratně degenerativní,“ zdůrazňuje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Gebrüder Weis omezuje emise investice do solárních elektráren. Na svých logistických halách firma uvedla do provozu čtyři nové fotovoltaické systémy. Dohromady generují přibližně 1540 megawatthodin solární energie za rok. To odpovídá průměrné roční spotřebě přibližně 385 tříčlenných domácností ve stejném období.

„V druhé polovině tohoto roku bude solárními zařízeními vybaveno dalších pět poboček Gebrüder Weiss v Rakousku. To naší společnosti umožní vyrábět do konce roku 2021 na 13 místech celkem 8,4 gigawatthodin elektřiny a každý rok ušetřit přibližně 1050 tun CO2. Na instalaci fotovoltaických článků připravujeme v rámci rozšíření také střechy našich poboček v Jenči a v Syrovicích v České republice,“ uvádí Jan Kodada.

Gebrüder Weiss rovněž provozuje vlastní „farmu“ větrných elektráren a ve svém vozovém parku testuje alternativní technologie pohonu silničních vozidel. Od začátku roku je součástí jeho vozového parku nákladní automobil na vodíkový pohon, flotila zahrnuje také několik nákladních vozidel na plyn i plně elektrická motorová vozidla.

Ke snižování emisí oxidu uhličitého přispívá také přesun silniční nákladní dopravy na železnici. „Každodenní využívání železničního spojení mezi Vídní a Bludenzem, které již od ledna roku 2008 zajišťuje náš multimodální projekt Orange Combi Cargo, ušetřilo za dobu trvání spolupráce více než 100 tisíc tun emisí CO2. Zároveň signifikantně ulevujeme silničnímu provozu. Na základě prodloužení smlouvy mezi Gebrüder Weiss a ÖBB Rail Cargo Group tato spolupráce pokračuje a bude procházet dalšími optimalizacemi,“ popisuje Jan Kodada.

Ekologické směřování v Česku

V České republice se Gebrüder Weiss soustředí na aspekt systému řízení využívání energií, který odpovídá přísným interním normám. Vedle vyhledávání vhodných příležitostí pro využití alternativních zdrojů energie je součástí této strategie také ekologické nakládání s odpady. Pobočky Gebrüder Weiss ČR působí jako součást sítě sběrných míst zpětného odběru akumulátorů, firemních kapacit mohou využívat také naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci.

„V rámci našich B2C služeb zajišťujeme také svoz vyřazených elektrospotřebičů k jejich ekologické likvidaci, staráme se rovněž o recyklaci obalových materiálů nově dodané bílé techniky. V roce 2020 jsme zpět do zpracovatelského průmyslu navrátili více než 730 tun kilogramů starého elektra. Tím se naší společnosti podařilo přispět ke snížení produkce skleníkových plynů o 8500 tun CO2, omezení těžby ropy o 430 tisíc litrů nebo uspořit 4460 MWh elektrické energie. Ušetřili jsme také zhruba 460 tun primárních surovin a téměř 1200 krychlových metrů vody. To je pro zajímavost zhruba stejné množství vody, které vystačí na více než čtyři miliony běžných cyklů myčky nádobí,“ uvádí Jan Kodada.

Podpora ohrožených druhů

Ojedinělým počinem v oblasti podpory ochrany životního prostředí je adopce prvního zvířete v historii Gebrüder Weiss. Je jím méně než dva centimetry dlouhá mořská škeble pojmenovaná „Orange“, jeden z nemnoha dosud žijících exemplářů kyjovky šupinaté. Tito mořští mlži, jejichž skořápka dorůstá délky až 1,2 metru, se vyskytují pouze v oblasti Středozemního moře a mají pro mořský ekosystém mimořádný význam. Jejich rozměrná skořápka totiž funguje jako přirozený filtr, který nepřetržitě čistí mořskou vodu od velkého množství organické hmoty.

Skořápka kyjovky je také domovem mnoha dalších organismů, může sloužit i jako vynikající indikátor změn v životním prostředí a poskytuje tak informace o biologické reakci na dopad lidské činnosti na moře.

Související