Společnost Jungheinrich rozšiřuje své výrobní kapacity o nový závod v Chomutově. Od roku 2023 bude v tomto závodě o rozloze zhruba 37 tisíc metrů čtverečních probíhat zejména výroba retraků. Výstavba nového závodu má být zahájena v roce 2022, realizována bude společně s developerem Panattoni metodou built-to-suit. Očekává se, že zde vznikne více než 350 pracovních míst. Podle vyjádření developera investice do budovy a technologií přesahuje 2,5 miliardy korun a patří k největším v regionu.

Společnost Jungheinrich rozšiřuje svou výrobní síť s cílem uspokojit v budoucnu stále vyšší a rostoucí poptávku po vysokozdvižných vozících. Důvodem pro výběr chomutovského závodu je jeho poloha v srdci Evropy a z ní vyplývající výborné logistické spojení. Nový výrobní závod je ústředním prvkem potřebným k dosažení růstových cílů Strategie 2025+ a ke zvýšení efektivity i ziskovosti.

„Dáváme impulz uhelnému regionu a přivádíme do Chomutova špičkovou výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Odpovídáme tak na hlavní požadavky doby: pomoci strukturálně postiženému kraji, oživit regionální ekonomiku po covidu a zároveň splnit nejpřísnější požadavky na udržitelný rozvoj. V oblasti manipulační techniky a automatizovaných skladových systémů máme na co navazovat a těší mě, že se jedná o další výrobu finálního produktu na území České republiky. Proto není překvapením, že jde o sofistikovaný projekt na míru přesně podle požadavků klienta,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

 

Vizualizace vznikajícího závodu v Chomutově
Vizualizace vznikajícího závodu v Chomutově
Foto: Jungheinrich

„Poptávka po vozících Jungheinrich neustále roste a proto musíme navyšovat naše výrobní kapacity. V Chomutově vzniká jedenáctý závod Jungheinrich a jeden z nejmodernějších závodů na vysokozdvižné vozíky na světě. To nám pomůže k udržitelnému a ziskovému růstu a dlouhodobému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Jungheinrich,“ řekla Sabine Neuß, členka představenstva společnosti Jungheinrich AG pro oblast techniky.

Související

Současná výroba retraků ve výrobním závodě Jungheinrich v Norderstedtu bude postupně přesunuta do nového závodu v Chomutově, a to od roku 2023. Dostupné kapacity v Norderstedtu pak budou využity k dalšímu růstu. Společnost Jungheinrich rozšíří své výrobní portfolio v závodě v Norderstedtu o díly na vychystávací vozíky, které se používají především ve stále se rozvíjející oblasti e-commerce.

Podpora biologické rozmanitosti

Projekt u Chomutova vyniká neobvykle rozsáhlým souborem opatření na podporu biologické rozmanitosti v okolí průmyslové zóny. Nájemce i developer se na tomto ekologickém řešení jednomyslně shodli. Jako náhrada za zrušený remízek poslouží výsadba o rozloze 1,5 hektarů, která se bude skládat z dřevin stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Důležité je, že prostor zůstane neoplocen, a přirozeně tak naváže na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech budou vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Z doplňujících opatření lze zmínit luční porosty či ptačí budky.

„Těší nás, že můžeme investovat do projektů, jakým je výrobní závod pro společnost Jungheinrich. Spolupráce s Panattoni, která je lídrem v udržitelné výstavbě, nám navíc umožňuje realizovat projekt s cílem certifikace BREEAM v úrovni Excellent. Získáním tohoto certifikátu nejlepších postupů v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov dojde také k dalšímu zhodnocení naší investice,“ doplňuje Lukáš Musil, člen představenstva společnosti RSJ Investments, která je investorem projektu.

Související