Letos dorazilo k posouzení na stoly porotců 14 řešení v kategorii projekt, šest v kategorii produkt, osm v kategorii služba a 12 v kategorii Eco-Eco, celkem tedy 40 přihlášek. Kategorie projekt byla nejobsazenější již tradičně, byla v ní opravdu silná konkurence, ovšem je namístě přiznat, že vítězné řešení, třetí etapa automatizace ve společnosti Linea Nivnice, „ovládlo“ tuto kategorii s náskokem.

Ukazuje se, že zařazovat do této kategorie rovněž developerské projekty není šťastné, porovnávat je například s automatizovanými řešeními pro provoz skladů je vlastně nemožné, jak někteří porotci oprávněně upozorňovali. Do dalšího ročníku soutěže proto uvažujeme o vypsání speciální „developerské“ kategorie.

Rozestupy v bodovém ohodnocení na dalších místech a v dalších kategoriích byly většinou velmi těsné. Mezi řešeními, která nedosáhla na stupně vítězů, ale přesto vzbudila pozornost porotců, se objevil například skartovač Intimus PacMaster (Xertec) nebo dodávky pro automotive (Bohemia Kombi).

Vítězné projekty

Porota hodnotila především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak brala v úvahu dobu realizace, výši investice a její návratnost.

„Nejzajímavější a nejlépe obeslaná, a z pohledu škálování tedy i nejobtížnější, byla dle mého skupina Top logistický produkt. Jedna položka (skartovačka) se sice objevila ještě v další kategorii, ale i ona zde překvapila úrovní vývoje moderních pomůcek, či dokonce strojů nahrazujících lidskou práci,“ řekl jeden z členů poroty, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek.

Velmi mě těší, že v kategorii Eco-Eco se na třetím místě v silné konkurenci umístilo řešení „Logistika jako softwarová služba on-demand“ od Liftaga a Alzy. A to i proto, že v této kategorii soutěžilo pouze vinou administrativní chyby, která padá na moji hlavu. Zástupci Liftaga ji přitom hlásili do kategorie Top logistická služba, kde by ovšem měla silné šance na mety nejvyšší. „Podle mého názoru patří do Top logistické služby (z pohledu zákazníka) a musím říci, že bych ji v této kategorii zařadil na nejvyšší příčku,“ řekl například Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Moc děkuji porotcům za práci a čas, které hodnocení věnovali, panu Ondřeji Krátkému, šéfovi Liftaga, děkuji za velkorysost, s níž přijal moji omluvu. Do dalšího ročníku přijmeme kromě jiných změn také opatření, která možnost administrativní chyby vyloučí.

Top logistický projekt

Toyota Material Handling CZ
Foto: archiv firmy

1. místo

Toyota Material Handling CZ

Třetí etapa automatizace logistiky hotových výrobků ve společnosti Linea Nivnice

Jde o třetí etapu projektu automatizace logistiky hotových výrobků na trase výroba−zaskladnění−vyskladnění k expedici. Obor − potravinářská a nápojářská výroba.

Tato etapa řeší fázi ukládání a vybírání palet v regálovém systému a obsahuje unikátní řešení: propojení automatického retraku Toyota Autopilot RAE200 (2 kusy) s poloautomatickým systémem bezuličkového skladování Toyota Radioshuttle. Jde o první dokončenou realizaci svého druhu předanou do plného provozu na světě.

Cílem celého řešení, jehož návratnost byla vypočítána přibližně na tři roky, bylo zrychlení manipulace, vyšší bezpečnost při manipulaci ve výrobě i ve skladu a celkové snížení provozních a personálních nákladů.

Sortiment dětské výživy představuje relativně malý počet položek (tři druhy obalů − kapsičky 100 a 200 ml, sklo, různé příchutě), ale s většími šaržemi. Jde o naplnění základního předpokladu pro instalaci vysokohustotního bezuličkového regálového systému, v kterém nejsou jednotlivé palety přístupné, a proto je důležité skladovat v jednom regálovém tunelu jen jeden druh zboží. Odbourání uliček, vysoké využití objemu skladu (až 85 procent) a rychlost manipulace (obslužný vozík − zde automatický retrak − odváží paletu, manipulační jednotka Radioshuttle mezitím může manipulovat v tunelu další objednávku) vytvářejí vysoce efektivní a produktivní řešení simultánní manipulace a skladování a urychlují návratnost investice.

V rámci ČR jde o středně velkou realizaci systému Radioshuttle, který je tvořen:

  • regálovým systémem pro 3360 palet (28 řad/šest úrovní s max. výškou zakládání cca osm metrů)
  • hloubka každého kanálu umožňuje uskladnit až 21 palet
  • celkem jsou nasazeny čtyři manipulační satelitní jednotky Radioshuttle, dvě na straně zakládání, dvě na straně expedice

Fáze zaskladnění a vyskladnění palet, při které premiérově kooperují automatický retrak s jednotkami Radioshuttle, je konečnou etapou projektu souvislé automatizace manipulace a skladování hotových výrobků. Proces začíná u čtyř dopravníků, které přivážejí palety od čtyř výrobních linek a končí přípravou vyskladněných palet u nakládacích ramp v expediční zóně. Základním předpokladem bylo vyřešení kooperace, propojení toku informací a interakce více technologií od více dodavatelů (WMS, vozíky Toyota Autopilot, systém Radioshuttle, paletizátor, ovinovací stroj, výtahy, dopravníky) a bezchybné svázání jejich činností do logického funkčního sledu. Jde o vyšší úroveň propojení než v jiných aplikacích využívajících automatické vozíky a současně o unikátní zapojení poloautomatického systému Radioshuttle.

Podrobnější popis přineseme v některém z následujících vydání měsíčníku Logistika, vymyká se prostorovým možnostem tohoto materiálu.

Košík.cz
Foto: archiv firmy

2. místo

Košík.cz

Digitální dvojčata 15 tisíc skladovaných potravin pořízená dimenzionální jednotkou

Efektivněji využívat skladovací plochu, automaticky identifikovat neúplné nákupy, ještě lépe předcházet poškození položek. Ale také šetřit emise při rozvozech a zvyšovat počet prodaných nákupů. To všechno je cílem logistického projektu on-line supermarketu Košík.cz, v jehož rámci vznikla ojedinělá digitální dvojčata všech 15 tisíc položek, které Košík ve svém skladu uchovává. Jako první on-line supermarket k tomu využil vlastní dimenzovací jednotku.

Převod všech položek ve skladu do jejich digitálních dvojčat zahájil Košík na začátku roku, kdy zprovoznil svou první dimenzovací jednotku. Americké zařízení Cubiscan v sobě integruje 3D scanner a váhu a během hodiny je schopné nasnímat a uložit data o stovce položek. Data se následně ukládají do databázového systému, ručně doplněná o důležité parametry, jako je například materiál balení nebo křehkost. Košík je prvním on-line prodejcem potravin v Česku, který tuto technologii používá. Digitální dvojčata položek mají desítky možností využití. V první řadě výrazným způsobem ulehčují plánování při naskladňování a zatížení jednotlivých skladových zón. To je klíčové pro rozvoj celého skladu, který Košík letos hodlá ještě více automatizovat a rozšířit o nové vertikální zóny.

Efektivita a kapacita skladu by se díky tomu měla v letošním roce opět meziročně zdvojnásobit. Digitální model zároveň umožní lepší plánování nakládky a snížení emisí vozů, a to až o 15 procent. Celkové úspory se tedy pohybují v řádech stovek tisíc měsíčně. Digitální dvojčata také ještě více sníží chybovost při přípravě nákupů. Pickeři budou mít při identifikaci položek k dispozici jejich přesnou fotografii a rozměry. V rámci automatizovaných linek systém porovná hmotnost a velikost nákupu s předpokládanými vlastnostmi vypočtenými na základě digitálních dvojčat a na dopravníku odkloní k přezkumu ty objednávky, u kterých data nesouhlasí. Možnost lepšího plánování nakládky do auta pak ještě více eliminuje riziko poškození křehkých položek nákupu.

Continental Automotive
Foto: Libor Fojtík

3. místo

Continental Automotive

Milk-run zásobování výroby

V Continentalu v Brandýse nad Labem vyrábí elektroniku pro automobily velkých světových značek. Za rok 2020 společnost zákazníkům dodala přibližně 16,7 milionu elektronických výrobků, které vyrábí v nepřetržitém provozu. Sklad proto funguje 24/7, aby zajistil včasné dodávky komponentů na výrobní linky. V hlavním areálu Brandýs I jsou tři skladové haly o celkové rozloze 11 tisíc metrů čtverečních s kapacitou 12 tisíc palet a 27 tisíc boxů. Za den zde odbaví až 150 kamionů a vyřídí asi 12 tisíc objednávek komponentů z výroby. Mají sedm interních milk-run zásobovacích tras se dvěma nakládkovými místy, ze kterých zásobujeme jednotlivé části výroby. Délka jednoho milk-run „kolečka“ na trase se pohybuje v rozmezí 18 až 24 minut.

Ve třetím čtvrtletí 2020 zde zavedli nový systém řízení a vizualizace pro milk-run, díky kterému máme nyní lepší přehled o jednotlivých interních objednávkách a jejich stáří a dokážeme jedním pohledem ohlídat, že materiál je připraven na správné trase. Vše funguje na principu skenování čárových kódů. Čárovým kódem je opatřen každý box s materiálem, každý vozík vláčku a každá výrobní linka. Díky skenování můžeme vše sledovat on-line v reálném čase.

Operátor naskenuje box vyskladněný z regálu a ze systému okamžitě dostává informaci, na kterou milk-run trasu má box připravit. Poté naskenuje box i vozík a my tak máme informaci, že daný materiál je připraven k odvozu. Vše se zobrazí také na vizualizační obrazovce přímo u nakládkového místa. Software zároveň hlídá, že je materiál připraven na správné trase, na níž je výrobní linka, ze které daný požadavek přišel. Po příjezdu tahače naskenuje řidič všechny vozíky připravené pro danou trasu a potvrdí odjezd „vláčku“.

Vláček ve výrobě po definované trase rozveze jednotlivé boxy − operátor při vykládce naskenuje kód linky a pak kódy jednotlivých boxů, které na lince založí do zásobovacího regálu. Tím se v systému objednávka materiálu automaticky uzavře. Díky on-line vizualizaci v reálném čase systém umožňuje jedním pohledem na monitor kontrolovat jak to, zda je materiál připraven na správné trase, tak i stáří jednotlivých objednávek z výroby.

Top logistický produkt

Still ČR
Foto: archiv firmy

1. místo

Still ČR

Vozík OPX iGo neo

Nový autonomní vozík Still OPX iGo neo optimalizujte manuální procesy vychystávaní pomocí inovativní iGo-neo technologie. Tento vozík lze dokonale integrovat do individuálních procesů vychystávání. Vozík je tak pro obsluhu partnerem, který ji podporuje při práci dosud nevídaným, intuitivním způsobem. Vyšší výkon vychystávání je zajištěn za maximální ergonomie. Vyváženost obou těchto aspektů je v praxi velmi důležitá. Společnosti Still se s touto technologií jako první podařilo udělat ze sériově vyráběných vozíků samostatně pracující asistenty obsluhy.

Mobile Industrial Robots
Foto: archiv firmy

2. místo

Mobile Industrial Robots

Autonomní mobilní robot MiR250

Mobile Industrial Robots uvedl na trh nového autonomního mobilního robota MiR250. Jedná se o inovativní model plný nejnovějších technologií se snadnou a efektivní navigací v prostředích s vysokou koncentrací osob. Společnost tak opět posouvá standardy v oboru interní logistiky pomocí robotu, jenž je rychlejší, bezpečnější a flexibilnější než jakékoli jiné řešení dostupné na světovém trhu ve své kategorii. Uvedením modelu MiR250 na trh získávají odvětví průmyslové výroby, logistiky a zdravotnictví zcela nový nástroj pro optimalizaci vnitropodnikové přepravy.

Nový robot se dokáže pohybovat rychlostí 7,2 km za hodinu. Jeho konstrukce je kratší a nižší a umožňuje pohyb v omezeném prostoru − projede například dveřmi o šířce 80 centimetrů. Interní logistika je vzhledem k četnosti a opakovatelnosti úkolů v kombinaci s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil pro mnoho společností kritickým místem. Mobilní roboty, které jsou autonomní a dokážou se pohybovat kolem osob a jiných překážek, posilují interní přepravu v mnoha různých průmyslových oborech po celém světě. Nový model MiR250 dokáže logistiku zefektivnit ještě více. Autonomní mobilní roboty jsou navrženy tak, aby s nimi lidé spolupracovali bez dodatečných bezpečnostních opatření.

Díky integrovanějším bezpečnostním funkcím je MiR250 nejbezpečnějším mobilním robotem svého druhu, který splňuje všechny platné bezpečnostní normy. V modelu MiR250 nahradila společnost řadu standardních komponent ještě odolnějšími, což v praxi znamená, že má robot nyní delší životnost a je určen pro práci v náročném průmyslovém prostředí. Robot MiR250 je stejně jako ostatní produkty MiR velmi flexibilní a dokáže se rychle přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka pomocí různých nadstavbových modulů. Společnost nyní také poprvé nabízí standardní zdvihovou jednotku MiR250 Shelf Carrier, která po upevnění na robota MiR250 umožňuje vyzvedávat a doručovat police.

Robota je též možné vybavit válečkovým dopravníkem, robotickými rameny, policovým systémem a dalšími aplikacemi od široké sítě partnerů MiR. MiR maximalizoval dobu provozu robota MiR250 během 24hodinového cyklu tím, že se nabíjí dvakrát rychleji než jiné menší mobilní roboty. U nepřetržitě pracujícího robotu to odpovídá dalším třem hodinám provozu během 24 hodin. A pokud zákazník nechce mít vůbec žádné prostoje, výměna baterie za jinou trvá pouhé dvě minuty. AMR robot se díky vestavěným bezpečnostním funkcím dokáže pohybovat velmi bezpečně a efektivně − automaticky se zastaví při detekci možné kolize, objíždí překážky, pohybující se pracovníky atp. To vše bez potřeby jakékoliv infrastruktury, takže je ho snadné přeprogramovat na jiný úkol či trasu. Procesy se různí dle konkrétních odvětví, ale flexibilní a adaptabilní AMR technologie se hodí na všechny typy výrobních potřeb.

Roboty mají otevřené rozhraní, což znamená, že je lze osadit a propojit s přednastavenými nadstavbovými moduly splňujícími všechny hlavní požadavky.

BringAuto
Foto: archiv firmy

3. místo

BringAuto

Industrial Delivery Robot

BringAuto dlouhodobě pracuje na vývoji delivery robota, který v uzavřených průmyslových areálech převeze jakýkoliv náklad, jako jsou například chemické vzorky, výrobky, zboží nebo třeba dvě palety bez potřeby řízení člověka. Základem delivery robota je robustní podvozek, který uveze až jednu tunu. Robot jezdí semiautonomně po předem projeté/zmapované trase, přičemž komunikace s robotem probíhá telefonicky. Na základě hlasové objednávky robot přijede na určené místo. Současně zákazník může polohu robota sledovat na on-line na mapě. Maximální rychlost dopravy je 20 km/h a na jedno nabití ujede až 100 kilometrů. Dle přání a požadavků zákazníka je BringAuto schopno zajistit různý typ nadstavby pro svoz různých produktů. Robot je zcela ekologický (žádné emise oxidu uhličitého), jezdí na elektřinu.

V současné době velké průmyslové areály řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků, lidé už nechtějí pracovat 24/7 a také náklady na člověka rostou. Někde se jedná o provozy, kde je pohyb lidí nebezpečný − výbušné prostředí. Vše toto vyřeší BringAuto delivery robot.

V listopadu 2020 proběhl v areálu BorsodChem MCHZ první úspěšný pilotní provoz delivery robota s boxy vyrobenými přesně pro převoz chemických vzorků.

V této fázi byl delivery robot nasazen teleoperovaně. V časech pravidelného i nepravidelného svozu, kdy bylo potřebné chemické vzorky posbírat a přepravit do hlavní laboratoře, se řidič BringAuta vzdáleně připojil k robotu a objel všechny výrobní provozy.

Během pilotu bylo ušetřeno 21 procent pracovního času zaměstnance laboratoře (dříve jezdil s autem pro svoz vzorků). Byl zrychlen proces přepravy o 23 procent. Důležitým přínosem bylo také zvýšení bezpečnosti přepravy (eliminace lidské chyby, řidič není při převozu vystaven nebezpečí úniku chemikálií). A v neposlední řadě byl zlevněn celý proces o 36,5 procenta. Z tohoto pilotu byl vyhodnocen také ohlas zaměstnanců chemičky, kteří s robotem byli v kontaktu, a ten byl velmi pozitivní.

Na základě tohoto úspěšného pilotního provozu BringAuto pokračuje v dalším vývoji autonomního delivery robota. V listopadu 2021 bylo možné autonomního industrial delivery robota od BringAuto opět potkat při svozu vzorků v BorsodChemu MCHZ v Ostravě.

Top logistická služba

Ydistri, SE
Foto: archiv firmy

1. místo

Ydistri, SE

Aplikace Ydistri

Maloobchod čelí neustále se zvyšujícímu tlaku na vysokou dostupnost zboží přesně v místě a čase, kde ho právě koncový zákazník požaduje. Prodejci dnes již standardně využívají datově orientovaný přístup a řadu moderních technologií, aby tyto požadavky co nejefektivněji splnili. Řízení skladové zásoby pro koncový prodej ovšem zůstává velkou výzvou i v době vyspělých automatizovaných inventory management/replenishment systémů. Vždy totiž bude vznikat část zásoby, pro kterou obchodník nenajde uplatnění − tzv. dead stock.

Jedná se o zboží, po kterém v prodejně, kde se právě nachází, není poptávka, anebo není dostatečně silná na to, aby se prodalo za dobu odpovídající plánované obrátce. Při bližším prozkoumání této problematiky zjistíme, že prakticky každý prodejce hledá ten správný recept, jak se s dead stockem vypořádat. Bohužel, ne zcela úspěšně. Běžné praktiky, jako je nasazování obrovských výprodejových slev, nebo dokonce likvidace a odepisování zboží, vedou k finančním ztrátám a plýtvání. Náhodné řešení vratek a přesunů zboží zase zahlcuje logistiku budovanou primárně na tok zboží směrem k zákazníkovi a přesouvá jen problém z místa na místo. Toto se zcela mění s příchodem Ydistri − aplikace využívající inteligentních algoritmů pro průběžné vypořádávání vzniklého dead stocku formou redistribucí zboží přímo mezi jednotlivými prodejnami.

Ydistri vychází z předpokladu, že pro většinu dead stocku, který se v obchodech hromadí, můžeme najít uplatnění v jiných obchodech v rámci sítě. Přesunem dead stocku (redistribucí) ze současných obchodů do nových obchodů vznikne zdravá využitelná zásoba, která se vyprodá přirozeným způsobem bez zbytečných slev. Například proto, že poptávka je různě silná z důvodu sociodemografických rozdílů, přítomnosti konkurence nebo jen proto, že rozložení zásoby v rámci sítě není rovnoměrné a v jednom místě by obchodník již musel nakupovat od dodavatele, zatímco jinde tato „překáží“ a není pro ni využití.

Princip redistribuce v retailu je známý již delší dobu. Obchodníkům však chyběla celková koncepce a jednotná strategie. Ydistri přináší inovativní systémové pojetí redistribuce, která je navrhována v co největších konsolidovaných balíčcích různých produktů tak, aby celý logistický proces byl co nejefektivnější. Namísto zaměřování se na jednotlivé přesuny z místa, kde je produkt s největším dead stockem, do místa s jeho největším prodejním potenciálem, což je typické pro „manuální“ přístup k redistribucím, vyhledává Ydistri trasy, na kterých se může vyřešit co nejvíce problematických produktů najednou.

Takže třeba místo převozu neprodejné televize z obchodu A do obchodu B, kde by byla pravděpodobnost jejího prodeje nejvyšší, ji navrhneme k převozu do obchodu C, kde je potenciál o něco menší, ale společně s ní můžeme vzít 100 dalších produktů, což je výrazně produktivnější. Ydistri využívá vlastní forecastovací a optimalizační algoritmy s prvky AI, které naši vývojáři naprogramovali na míru pro využití v redistribucích. Pro forecasting se využívá kumulovaný a pravděpodobnostní přístup. Kumulace forecastu na období po převozu, ve kterém plánujeme zboží vyprodat, nám umožňuje dosahovat extrémní přesnosti i pro položky se sporadickým nebo velmi malým počtem prodejů (novinky), které jsou běžně z pohledu replenishment systémů považovány za neforecastovatelné.

Určení (ne)pravděpodobnosti prodeje konkrétních produktů v současném vs. nově uvažovaném obchodě zase eliminuje logistické náklady, které bychom mohli vyvolat zbytečným převozem. Aplikace pak sleduje všechny prodeje a celkový stav zásob, spočítá předpověď pro všechny prodeje na všech prodejnách, určí všechny možné kombinace tras pro redistribuce, a nakonec vybere jen ty, kde umí vytvořit dostatečně velké balíky produktů, které je levnější přesunout než vyprodat ve slevě. Ekonomické přínosy z redistribuce rostou s rostoucí hodnotou převáženého zboží, protože k drahému zboží lze přihodit i to levnější, které by samo o sobě tak velký potenciál k redistribuci nemělo.

Rovněž prostor pro optimalizaci logistiky roste s velikostí prodejní sítě. Redistribuci je v hodné v závislosti na typu sortimentu provádět několikrát ročně − vždy po tom, co dojde k nahromadění nového dead stocku. Ydistri využívá cloudovou technologii MS Azure a je poskytována na principu SaaS modelu s měsíčním poplatkem. Aplikace si na svůj provoz vydělává sama, protože zákazník plně zužitkovává benefity ihned po nasazení.

Uvedení do produkčního provozu je rychlé v rámci několika týdnů a prakticky bezešvé, protože nevyžaduje napojení ani zásah do žádného kritického procesu, ani žádný dodatečný hardware. Vhodně doplňuje stávající ERP, BI a inventory management/replenishment systémy a oproti nim potřebuje výrazně méně dat. Výstupy jsou okamžitě přímo použitelné pro vykonání redistribuce.

Dachser
Foto: archiv firmy

2. místo

Dachser

Distribuce kusových, balíkových a paletových zásilek nákladním elektrokolem na poslední míli v centru Prahy

Dachser stál u zrodu prvního nákladního cyklodepa Depot.Bike v Praze, které vzniklo ve spolupráci s Ekolo.cz, Technickou správou komunikací a IPR v centru Prahy na Těšnově u stanice metra Florenc. Cílem pilotního projektu společnosti Dachser Czech Republic bylo zahájit doručování kusových, balíkových a paletových zásilek na poslední míli nákladním elektrokolem v širším centru Prahy, snížit emise oxidu uhličitého a zajistit všechny technické a procesní náležitosti tak, aby se úsek mohl později napojit na nový způsob doručování vozidly na elektropohon z logistického centra v Kladně a celá trasa mohla být realizována bezemisně. Pilotní projekt byl zahájen v listopadu 2020 a naplánován na šest měsíců.

Po definici doručovacích zón a systému doručování v Praze byly otestovány různé modely nákladních elektrokol. Od začátku ledna 2021 spustil Dachser distribuci kusových, balíkových a od 10. 2. 2021 jako první logistický provider v České republice také distribuci paletových zásilek nákladním elektrokolem. Zásilky určené pro tuto distribuci se konsolidují v logistickém centru Dachser Kladno, odtud jsou odvezeny do cyklodepa Depot.Bike a naskladněny do výměnné nástavby, která slouží jako mezisklad. Všechny zásilky jsou zaneseny v TMS Domino a přes on-line aplikaci eLogistics může zákazník vysledovat odpovídající status ke své zásilce. Všechny zásilky jsou monitorovány samostatným kamerovým systémem nainstalovaným dovnitř výměnné nástavby.

Také celý areál cyklodepa je monitorován kamerovým systémem a napojen na pult centrální ochrany. Cyklokurýr dostane jízdní příkaz, převezme z výměnné nástavby příslušné balíkové zásilky a naloží je do boxů. Paletizované zboží umístí na přívěsné zařízení. Zásilky pečlivě zabezpečí proti posunu a ochrání proti povětrnostním vlivům. Do místa určení volí optimální trasu s využitím cyklotras a s ohledem na aktuální dopravní situaci. Dachser stanovil tři doručovací zóny − zelená zahrnuje okruh s potenciálem doručení do 25 minut (včetně nakládky, vykládky a rezervy pro nepředvídané okolnosti) a nachází se v historickém centru, v pěších zónách v bezprostřední blízkosti cyklodepa. Oranžová zóna s potenciálem doručení do 40 minut dosahuje do Karlína, Nového Města pražského a části Holešovic. Největší, červená zóna s potenciálem doručení do 60 minut pokrývá i Holešovice, Malou Stranu, části Smíchova a sahá po Vinohrady a Žižkov. Celkem tedy bezemisně obsluhuje městské části Praha 1, 2 a 3 a části Prahy 4, 5, 6, 7 a 8.

Nákladní elektrokolo CT4L Dachser otestoval a nasadil na míru postavené elektrokolo CT4L s přívěsným zařízením pro europaletu Bicylift. Tento vysokokapacitní „longtail“ model s hmotností 58 kg je vhodný především pro delší tratě. Jeho nosič osazený dvěma boxy nabízí pro balíkové zásilky kapacitu až 480 litrů (2x240 l). Přívěsné zařízení je určeno pro převoz europalety s výškou až 1,6 metru a funguje na principu ručního paletového vozíku. Pro zvýšení bezpečnosti jsou instalovány samostatné brzdné systémy pro kolo a pro přívěs. Celková nosnost elektrokola CT4L je 300 kg. Z důvodu nedostatečné sítě dobíjecích stanic v Praze je elektrokolo vybaveno dvěma bateriemi, které zaručují vyšší výkon a delší dojezd. Pravidelně jednou týdně je prováděn servis. Elektrokolo i přívěsné zařízení, stejně jako kurýr jsou vybavené reflexními prvky.

Logsteo 21
Foto: archiv firmy

3. místo

Logsteo 21

Logsteo

Logsteo je webová aplikace, která umožňuje kompletně digitalizovat proces poptávání a správy nákladní dopravy. Logsteo se zaměřuje především na malé a střední firmy, které přepravují náklady/zboží (výrobní, obchodní, distribuční, zpracovatelské společnosti). Vývoj produktu Logsteo započal v červnu 2020. Na podzim roku 2020 proběhl první uzavřený beta testing pro čtyři zákazníky. Ostré spuštění proběhlo v květnu roku 2021 s několika zákazníky a nižšími stovkami jejich dopravců. Logsteo funguje tak, že si každý zákazník (odesílatel − např. výrobní firma) vytvoří účet, nahraje si své portfolio dopravců, vytvoří adresáře lokací, vytvoří šablony nákladů a tras − případně s naší asistencí napojí Logsteo na svůj interní ERP systém.

Následně již může zákazník posílat své poptávky po přepravě svým dopravcům − ať už všem, jen vybraným nebo předvytvořeným skupinám (např. skupina dopravců, kteří zákazníkovi jezdí importy z Itálie). Veškerá komunikace mezi zákazníkem a dopravcem je následně zaznamenána do detailu konkrétní přepravy (ať už cenové nabídky, zprávy, dokumenty nebo potvrzení příjezdů). Každý dopravce z portfolia zákazníka si může aktivovat svůj unikátní účet, kde může nabízet cenové nabídky přímo zákazníkovi, případně i informovat zákazníka o průběhu přepravy.

Problémy, které Logsteo řeší: 9 z 10 malých a středních firem používá na správu nákladní dopravy Excel, e-mail, telefon (alarmující je to především u firem, které realizují přepravy v rozmezí 50 až 500 měsíčně). Malé a střední firmy nemají přístup k existujícím TMS řešením, protože jsou pro ně drahé (neobhajitelné z pohledu návratnosti investice). Nedostatek digitalizace se propisuje jak do operativy ostatních oddělení (nákup/obchod/fakturační), operativy zákazníků/dodavatelů odesílatele, tak i do efektivity dopravců. Malé a střední firmy tvoří signifikantní počet nákladů přepravovaných po EU a „nedigitalizace“ procesu přepravy znamená velké riziko pro odolnost celého supply chainu v Evropě.

Benefity pro zákazníky: Až 25procentní úspora času expedičního/dispečinkového oddělení. Signifikantní zvětšení přehledu v rámci expedičního/dispečerského týmu, reportingu logistickému manažerovi a také směrem k zákazníkovi/dodavateli odesílatele. Nastavení systematického procesu, kde může jak obchodní, tak nákupní oddělení jednoduše objednávat přepravy bez nutnosti zapojení expedičního/dispečinkového oddělení. Logsteo podporuje všechny komunikační kanály mezi odesílatelem a dopravcem (prostředí aplikace Logsteo, e-mail, telefon). Aplikace zefektivňuje administrativu spojenou s přepravou − správu dokumentů, historii cen za přepravu, správu vícenákladů, termínů nakládky/vykládky a mnoho dalšího.

Konkurenční výhoda: Logsteo je odpovědí pro malé a střední firmy, které nemají rozpočty velkých korporací, a tedy ani nemají přístup k nákladným investicím do TMS softwaru (až 10krát levnější než současná řešení). Logsteo je jednoduché a intuitivní na používání i pro lidi, kteří většinu času pracovali v e-mailu, Excelu nebo na telefonu. Logsteo podporuje vztahy mezi odesílateli a dopravci a nerozbíjí je jako například digitální spedice. Logsteo může být spuštěno u zákazníka do tří dnů, a to bez implementačních poplatků.

Eco-Eco

1. místo

Dachser

Distribuce kusových, balíkových a paletových zásilek nákladním elektrokolem na poslední míli v centru Prahy

Projekt byl popsán výše.

Panattoni Czech Republic Development
Foto: archiv firmy

2. místo

Panattoni Czech Republic Development

Unikátní koncept udržitelnosti společnosti Panattoni − GoEarthwise

Společnost Panattoni nominovala na cenu Eco-Eco svůj jedinečný koncept udržitelnosti nazvaný GoEarthwise. Společnost Panattoni dosáhla souběžně dvou významných milníků svého udržitelného rozvoje v rámci tohoto konceptu. Vzhledem ke kompenzaci celkového množství uhlíkové stopy vypočteného za loňský rok získala česká pobočka v březnu 2021 status klimaticky neutrální firmy, a na základě srovnání množství environmentálně certifikovaných nových budov s celkovou plochou 4,6 milionu metrů čtverečních se Panattoni dokonce stala nejzelenějším industriálním developerem Evropy.

Členové poroty soutěže Impuls Logistika

Jaroslav Bazala, prezident Logistické akademie
Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky, prezident české logistické asociace
Jakub Holec, šéf 108 Agency
Filip Hubička, šéfredaktor měsíčníku Logistika
Radek Novák, vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze
Radek Novotný, dlouholetý šéfredaktor Logistiky, nyní redaktor týdeníku Ekonom
Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek
Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Česká pobočka dokázala prostřednictvím výsadby stromů vykompenzovat dvojnásobek emisí oxidu uhličitého, než jako firma sama vyprodukovala. Společnost tak zúročila svou dlouhodobou strategii postavenou na principech cirkulární ekonomiky a ekologicky šetrné výstavby. Udržitelný přístup Panattoni v sobě zahrnuje technologie na snižování efektu tepelného ostrova − světlé fasády a světlé střešní krytiny, světlá dlažba v areálech, technologie na hospodaření s dešťovou vodou − splachování dešťovou vodou, zasakování prostřednictvím zámkové dlažby a retenčních nádrží − výsadba zeleně pro kompenzaci emisí oxidu uhličitého.

Respekt k životnímu prostředí je v pražské pobočce Panattoni velkým tématem. Na základě nezávislé auditní zprávy podle aplikovatelných globálních norem si společnost Panattoni nechala spočítat celkovou uhlíkovou stopu za rok 2020. Analyzovány byly různé oblasti jako spotřeba vody či energií, recyklace odpadů, dojíždění do zaměstnání, pracovní cesty, nákupy, IT apod. Za loňský rok společnost dohromady vyprodukovala 80 tun oxidu uhličitého. Díky výsadbě zeleně se podařilo tuto stopu vykompenzovat dokonce dvojnásobně. Ve výsledku tedy společnost Panattoni za loňský rok snížila uhlíkovou stopu Česka o 80 tun. Firma finančně podpořila výsadbu lipového stromořadí v Hrochově Týnci na Chrudimsku, dřevin v obcích Žář, Božejov a Žumberk na Českobudějovicku, stromů v obci Rybníky na Příbramsku a lipové aleje k lesu Holička v Městci Králové na Nymbursku.

Strategii udržitelného rozvoje v Panattoni dlouhodobě zaštiťuje koncept Go Earthwise, podle jehož regulí každý z Panattoni parků musí dosáhnout minimální známky „velmi dobrý“ (Very Good) podle standardů certifikace BREEAM New Construction. Koncept Go Earthwise přináší již své ovoce a není jen marketingovým názvem. Výstavbou distribučního centra pro společnost Real Digital v Panattoni Parku Cheb South dokázala společnost Panattoni loni dosáhnout ještě vyšší mety v certifikaci BREEAM − a to hodnocení Outstanding (vynikající). Výjimečný soulad s životním prostředím budova pro Real Digital dokázala potvrdit dokonce podruhé − prvním místem v prestižní oborové soutěži Best of Realty, která vyhlašuje nejlepší developerské projekty posledních 12 měsíců. Tento projekt získal v únoru 2021 ocenění i v soutěži CIJ Awards Czech Republic 2020, kdy v tvrdé konkurenci projekty napříč developerskými segmenty zvítězil v kategorii Best Leading Green Building Development. Distribuční centrum Real Digital, vybudované na brownfieldu po bývalých chebských strojírnách, tak porazilo jak kancelářské, tak rezidenční stavby.

Liftago & Alza.cz
Foto: archiv firmy

3. místo

Liftago & Alza.cz

Logistika jako softwarová služba on-demand

Pandemie značně urychlila realizaci vize Liftaga jakožto on-line přepravní sítě pro městskou mobilitu. Na poli logistiky jsme během roku vyrostli z tisíců na desítky tisíc přepravených zásilek měsíčně a naše služby rozšířily z 10 do aktuálně 28 českých a slovenských měst. Proměnila se i podoba služby samotné, kdy se z původně jednoduchého expresního doručení stalo komplexní logistické řešení: detaily jeho podoby reflektují následující řádky na příkladu našeho zásadního partnera Alza.cz.

V souvislosti se zrychlováním doručování zboží přišlo Liftago se způsobem, který stírá rozdíly mezi expresní zásilkou a standardní zásilkou D+1. Logistický partner si přes jedno jednoduché API napojení může bez předchozího avíza poptat Liftago přepravní síť na závoz jedné nebo desetitisíců zásilek denně a na volitelně přesný čas.

Absolutní výsledky soutěže Impuls Logistika

Top logistický projekt
1. Třetí etapa automatizace v Linea Nivnice a.s.; Toyota MH
2. Digitální dvojčata; Košík
3. Milk-run zásobování výroby; Continental Automotive
4. ETA; Gebrüder Weiss
5. Výdejní místo Z-BOX; Zásilkovna
6. Integrace třídicích linek v PNS; aeqoom technologies
7. Automatizace procesu expedice objednávek; ShipMonk
8. Automatické vozíky pro Maier CZ; Jungheinrich
9. Budova pro Real Digital v Panattoni Parku Cheb South
10. Automatické balení nábytku pro last mile přepravu; Bonami
11. Zákaznický portál myGW; Gebrüder Weiss
12. Brno Airport – DHL Express; Panattoni
13. Brno Airport – Hala pro Zásilkovnu a Coca-Colu; Panattoni
14. Expanze KION, Panattoni Park Stříbro

Top logistický produkt
1. Vozík OPX iGo neo, Still ČR
2. Robot MiR250; Mobile Industrial Robots
3. Industrial Delivery Robot; BringAuto
4. Uchopovač VGP20; OnRobot
5. Skartovač Intimus PacMaster; Xertec
6. Vozík RX 60 3,5-5,0 t; Still ČR

Top logistická služba
1. Ydistri; Ydistri SE
2. Distribuce nákladním elektrokolem; Dachser
3. Logsteo; Logsteo 21
4. Delivery Time Marketing; Balíkobot
5. Dodávky pro automotive; Bohemia Kombi
6. First Mile; DHL Express (Czech Republic)
7. COOP Box; skupina COOP
8. 1guard – Monitoring; Adastra

Eco-Eco
1. Distribuce nákladním elektrokolem; Dachser
2. Panattoni; GoEarthwise
3. Logistika jako softwarová služba on-demand; Liftago & Alza.cz
4. Dodávky pro automotive; Bohemiakombi
5. Budova pro Real Digital; Panattoni Parku Cheb South
6. Skartovač Intimus PacMaster; Xertec
7. Knižní secondhand; Knihobot
8. Investice do LED osvětlení; Gefco
9. 1guard – Monitoring; Adastra
10. Brno Airport – Hala pro Zásilkovnu a Coca-Colu; Panattoni
11. Brno Airport – DHL Express; Panattoni
12. Expanze Kion, Panattoni Park Stříbro; Panattoni

Jak to funguje? Pro každý balík, ať už je expresní, same-day, nebo next-day, Liftago do API přijme požadavek na čas expedice a čas doručení s požadovanou přesností. Všechny zásilky na daný čas si Liftago systém automaticky natrasuje a vydraží v síti přepravců (ať už v síti zapojených osobních vozů, kol nebo dodávek), a přivolá tak potřebný počet přepravců s potřebnými rozestupy, aby nezahltili expedici − to vše během pár minut. Přepravci pak doručují sekvenci zásilek typicky o 1 až 50 kusech na trasu. Zákazník dostává notifikace a živě sleduje pohyb zásilky na mapě včetně na minutu přesného odhadu času doručení (v aplikaci nebo ve webovém prohlížeči). Jaký je příklad praktického využití?

Liftago takto podporuje například veškeré přepravní možnosti v košíku české e-shopové jedničky Alza.cz (tedy nejen expresní možnosti, ale také možnosti doručení na přesný čas nebo standardního doručení v rámci „nejvýhodnějšího doručení“). Za uplynulý rok takto Alza.cz prostřednictvím Liftaga přepravila zboží v hodnotě 339 milionů korun s průměrnou cenou košíku vyšší než u ostatních přeprav − flexibilnější a přesnější přeprava totiž přitahuje bonitnější zákazníky.

Reference Alza.cz a komentář k inovativnosti: „Za uplynulý rok se podařilo z jedné napojené pobočky v Praze na expresní doručení využít napojení na Liftago síť na celkem 28 lokací v Česku a na Slovensku, a to jak pro doručení o rychlosti 60 minut, 180 minut, stejně jako doručení na přesný čas a standardní doručení v rámci našeho nejvýhodnějšího doručení. Žádný jednotlivý dopravce takové řešení nenabízí. Perfektně to doplňuje naši byznysovou agilitu v Alze. Navíc jsme získali prakticky neomezenou kapacitu pro doručování balíků,“ říká Radek Vacek, manažer oddělení externích přeprav.

Odlišnosti: Liftago nevlastní fyzickou infrastrukturu a jediný přepravní prostředek. Nemá vlastní flotilu, kterou klientům nabízí. Není kurýrem závislým na úzkém okruhu zapojených řidičů ani „fleet as a service“ firmou, zaměřující se na plánované vytížení určitého okruhu vozů. Liftago je on-line sítí tisíců on-line řidičů, do které je možné přes softwarové požadavky vstupovat a on-demand si kontrahovat různé typy logistiky bez předchozího avíza a plánování.

Sumář přínosů: Rychlost: Průměrná rychlost přistavení kurýrů 5 až 15 minut on-demand, doručení expres o rychlosti do 30 až 60 minut. Přesnost: V závislosti na ceně doručujeme na volitelná přesná okna typicky od 15 až 120 minut.

Garantovaná kapacita i v sezoně: Liftago algoritmus spoléhá na síť několika tisíc zapojených kurýrů, v sezoně tato kapacita není závislá na kapacitě skladů a dep, protože zákazníkovi zboží putuje přímo a bez zpoždění.

Udržitelnost: Zboží míří k zákazníkovi přímo, poškození se tak limitně blíží nule, a to přesto, že zboží není třeba balit (s Alza.cz balíme např. jen do smršťovací fólie), čímž dochází ke značnému šetření obalovým materiálem. Zboží veze vždy jeden z nejbližších „univerzálních“ kurýrů, který je vytížen i jinými zakázkami, a jeho kapacitní vytíženost v průběhu dne je tak vyšší a efektivnější. Zboží doručované do stejného města, z kterého je expedováno, navíc zbytečně nemíří mimo město a pak zas zpět do něj.

Související