Pandemie onemocnění covid-19 zahýbala snad všemi oblastmi života. Jak se projevila v oblasti expresních přeprav?

V důsledku pandemie se v současné době svět potýká s jiným rozvrstvením zboží na kontinentech anebo jeho nedostatkem, dále přetrvávají výpadky v námořní přepravě, tím se zvyšují požadavky na přepravu leteckou. Letecká přeprava je stále ovlivněna omezeným počtem komerčních letů, a v důsledku toho sníženými cargo kapacitami. To stále výrazně ovlivňuje nárůst objemu zásilek u DHL Express. Jejich počet se v roce 2021 oproti stejnému období předloňského roku zvýšil, přestože jsme už předloni, tedy v roce 2020, měli v naší síti zásilek historický počet.

Dalším zásadním trendem vyplývajícím z pandemie je to, že se lidé i firmy naučili nakupovat více přes internet. Počet mezinárodních zásilek vzrostl o více než 50 procent. Nakupující také využívají možnost vyzvedávat zásilky na výdejních místech nebo v úložných boxech, DHL Lockerech. Vycházíme těmto požadavkům vstříc a počty výdejních míst i boxů navyšujeme. Rovněž roste zájem o přesměrování zásilky během přepravy na jiné místo či doručení v jiném čase.

Obecně tedy můžeme říct, že roste podíl nejen B2C e-commerce, ale i B2B e-commerce. Podle letošního exportního výzkumu, který pro nás uskutečnila Confess Research, provozuje online prodej více exportérů než před nástupem pandemie koronaviru v roce 2019. Konkrétně je to aktuálně 27 procent, oproti tehdejším 21 procentům vývozců. Přes e-shopy exportéři nejčastěji prodávají vlastní výrobky, které směřují přímo ke koncovým zákazníkům. V současné době e-shopy exportují své zboží nejčastěji do zemí střední a východní Evropy. Na druhém místě je západní Evropa.

Express a logistika s DHL

Společnost DHL byla založena v roce 1969 ve Spojených státech. Firma nejprve poskytovala kurýrní služby, později rozšířila svou činnost o dopravu a logistiku. Dnes je globální logistickou společností se 400 tisíci zaměstnanci. Na přelomu tisíciletí koupila DHL německá poštovní skupina Deutsche Post World Net. V bývalém Československu působila DHL ve spolupráci s Čechofrachtem, první její samostatná pobočka zahájila činnost v roce 1990 v Praze.

Nárůst významu e-commerce u nás vzrostl více než o třetinu oproti předcovidovému roku 2019. Hlavně v přepravách zboží mimo Evropu to ovlivnila několikanásobně vyšší cena lodní dopravy a její problémy v době pandemie. Jediným způsobem přepravy do vzdálených destinací pak bylo letecké cargo. Více objemů v letecké přepravě v oblasti e-commerce bylo spojeno i s brexitem. V období po brexitu v roce 2021 jsme získali více zákazníků, protože jsme byli schopni zajistit plynulý servis do Velké Británie, kam vyváží až třetina tuzemských exportérů. Do budoucna v tomto segmentu čekám ještě významný růst.

Roboti lidem rozvázali ruce

Je podle vás růst v oblasti expresních přeprav udržitelný i v budoucnu?

Jak jsem zmiňoval, Češi se naučili nakupovat zboží v zahraničních e-shopech a očekávají rychlé doručení svého zboží. Jsme flexibilní a připraveni globálně i lokálně reagovat na růst přepravovaných objemů, a to bez dopadu na kvalitu poskytovaného servisu. Osobně jsem přesvědčen, že celkově má český export v e-commerce ještě velké rezervy, a vidím zde velký potenciál i pro budoucnost.

Luděk Drnec

Luděk Drnec vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Od roku 1994 působí v DHL Express. Většinu své profesní kariéry se věnoval obchodu, řízení a marketingu, odpovídal za produktový management leteckých, pozemních i speciálních expresních přeprav, včetně cenové politiky DHL Express v Česku. Před osmi lety se jeho odpovědnost rozšířila také na region střední Evropy. V květnu 2019 byl jmenován generálním ředitelem DHL Express pro Českou republiku.

Generální ředitel DHL Express pro Českou republiku Luděk Drnec

Co přinesl letošní rok a pokračující pandemická krize pro DHL Express?

Po dobu pandemické krize sehrála DHL Express významnou roli při přepravě různých zdravotnických pomůcek a vakcín. Od zahájení celosvětové kampaně k očkování, což bylo v prosinci předminulého roku, až doposud jsme zvládli dodat více než miliardu vakcín proti covidu-19 do 160 zemí světa. Převáželi jsme nejen vakcíny, roušky a respirátory, ale i další zdravotnický materiál, například různé injekce, jehly, zdravotnické rukavice a podobně, kterých se v minulosti expresně tolik nepřepravovalo. Roste také výše zmíněná potřeba doručovat léky a zdravotnické pomůcky soukromým osobám. Vše je nyní rychlejší a registrujeme mnohem vyšší poptávku po těchto službách.

U nás v České republice jsme zavedli nové letecké spojení mezi naším hubem v Lipsku a terminálem v Brně. Pomáhá nám to zvládat situaci po dobu zvýšeného počtu zásilek v regionu Vysočiny a jižní Moravy. Po dobu opravy ranveje na bratislavském letišti přistával v dubnu 2021 v Brně i letoun Airbus A300 a nenarušila se tak přeprava zásilek pro Slovensko, což byla pro mezinárodní logistickou síť DHL obrovská pomoc.

Měla pandemie vliv také na digitalizaci a robotizaci expresních služeb?

Během pandemie soukromé osoby i firmy využívaly možnosti online obchodování a urychlila se digitalizace. Po jednáních s celní správou se některé úkony při celním řízení zcela digitalizovaly a využívá se umělá inteligence při clení mezinárodních zásilek.

Spustili jsme novou platformu pro objednávání přepravy MyDHL+, která zjednodušuje obchodování, a klienti naleznou všechny informace o přepravě na jednom místě. Na tuto globální platformu se nám podařilo napojit lokální zákaznický web www.dhlservicepoint.cz, kde si kdokoliv může spočítat cenu přepravy a může si sám online vytvořit přepravní štítek. Po jeho vytištění si zásilku může odnést k odeslání na některé z více než 400 míst po celé České republice. Nově lze odeslat zásilku i bez registrace pomocí samoobslužných boxů, DHL Lockerů, které se nacházejí na více než 45 místech − a jejich počet dále navyšujeme − a o nichž jsem již mluvil.

Pandemie prověřila flexibilitu celé DHL Express. Rád bych poděkoval všem našim zaměstnancům za důvěru, flexibilitu, dodržování všech bezpečnostně-hygienických opatření a za jejich pozitivní přijímání změn a neustálé přizpůsobování pracovních postupů po dobu pandemie.

Po celém světě přinesla pandemie mnoho restrikcí pro přepravu zboží, snížení dopravních kapacit, urychlila ovšem také digitalizaci a zvýšila efektivitu procesů. V DHL Express jsme zavedli softwarové roboty, kteří zrychlili a nahradili manuální práci. Tím se snížila i chybovost při práci s daty. To, co zpracovával tým v rámci své denní rutiny, robot provede za 45 minut. Pracovní tým se pak může věnovat komunikaci se zákazníky. Digitalizaci celních procesů jsme zavedli ještě před vypuknutím pandemie, to nám pomohlo zvládnout všechny náhlé změny ve clení zboží.

S brexitem přišli noví klienti

Letošní rok ale přinesl pro expresní přepravy i problémy způsobené vystoupením Velké Británie z Evropské unie. Jak jste se v DHL Express vyrovnali s dopady bre­xitu?

Expresní přepravy dramaticky v roce 2021 ovlivnila nejen pandemie covidu-19, ale i dvě změny v celní oblasti. Byl to jednak brexit, platný od 1. ledna, a posléze pak projekt VAT22, platný od 1. července, kdy se musely začít celně odbavovat i nízkohodnotové zásilky. To pro nás znamenalo v počátku roku nárůst celních zásilek v podstatě na dvojnásobek. Zejména v prvních týdnech roku to byla obrovská výzva pro všechny přepravce i pro celní správu. Troufám si říct, že zhruba od března 2021 je již situace stabilní, nové objemy z projektu VAT22 jsme již absorbovali bez problémů a náš celní proces je teď silnější než dřív. Znamenalo to samozřejmě velké investice do lidí a výrazné změny našich interních procesů. Rozhodujícím faktorem byla digitalizace, kdy dnes zejména na straně kontaktování klientů jedeme už takřka bez dotyku lidské ruky.

Brexit byl zásadní na začátku sezony v roce 2021. Byla to výzva, na kterou jsme se připravovali dlouhodobě, a to včetně jednání s celní správou. Důležité je, že jsme celý proces celního řízení digitalizovali s předstihem. Pro naše zákazníky jsme pořádali zdarma webináře. S ročním předstihem jsme také přijali více celních deklarantů. Díky všem těmto krokům jsme vše zvládli a zajistili hladkou implementaci všech legislativních změn pro naše zákazníky. Na rozdíl od některých jiných cest náš servis fungoval od prvního okamžiku. Během prvních měsíců po brexitu jsme získali spoustu nových klientů, kteří potřebovali kvalitní servis pro své obchodování s Velkou Británií.

V Británii chybí údajně 100 tisíc řidičů nákladních vozidel, kteří se po brexitu vrátili do svých zemí v EU. Zaznamenáváte v této souvislosti větší zájem o tuto práci v Česku? Jak DHL Express řeší nedostatek pracovníků za volantem i na dalších pozicích logistiky?

S ohledem na náš kontinuální růst nabíráme nové kolegy na pozice kurýrů téměř neustále. Popravdě řečeno, žádnou zásadně větší poptávku po pracovních místech nevidím ani v souvislosti s brexitem, ani dlouhodobě. Naopak pandemie covidu-19 vedla k nedostatku pracovních sil z východní Evropy a upřímně řečeno, minulá vláda v této oblasti neudělala pro firmy a podnikatele vůbec nic. Situace na trhu práce není jednoduchá, přesto se nám pozice daří obsazovat. Stále se snažíme pracovat na dobrém jménu naší společnosti a jsme neuvěřitelně hrdí na to, že jsme se letos stali v rámci ocenění Great Place to Work nejlepším pracovištěm na světě. To nám bezesporu pomáhá i při náboru nových kolegů.

Ekologická letecká technika

Pandemie výrazně postihla zejména leteckou nákladní dopravu. Co to pro vás znamenalo a znamená?

Změnilo se rozvrstvení zboží na kontinentech, přetrvávají problémy v námořní přepravě, stále je omezen počet pasažérských i komerčních letů, což negativně ovlivňuje objem cargo kapacit. Pro nás to znamenalo velký nápor a skokové zvyšování objemu zásilek v celé logistické síti. Pandemie prověřila flexibilitu naší globální sítě a ukázala, že jsme byli schopni poskytovat kvalitní servis našim zákazníkům pro kontinuální chod jejich podnikání.

Vývoj pandemie a situace na mezinárodních trzích naznačuje, že zvýšená poptávka po letecké expresní přepravě ještě potrvá, a to možná i několik dalších let. Týmy společnosti DHL Express po celém světě jsou na tuto skutečnost připraveny a podporujeme to i dalšími významnými investicemi.

DHL vlastní několik aerolinií sdružených v divizi DHL Aviation. Jakým způsobem jste posílili tyto aerolinie?

Nárůst objemů zásilek jsme mohli zvládnout díky početné vlastní flotile více než 280 nákladních letadel a tuto flotilu neustále rozšiřujeme. DHL aerolinie sdružené pod divizi DHL Aviation uskutečnily nákup 16 nových cargo letadel se sníženými emisemi. Některá již byla dodána, další očekáváme v následujících týdnech. Tato letadla jsou výkonnější a méně zatěžují životní prostředí. Produkují až o 18 procent méně oxidu uhličitého.

Loni v lednu DHL Express podepsala objednávku na nákup dalších osmi letadel typu Boeing 777 Freighter, která jsou velmi výkonná a produkují o 18 procent méně emisí oxidu uhličitého. V březnu 2021 jsme otevřeli nový logistický uzel na letišti Malpensa v Itálii, jedná se o strategické umístění poblíž Milána v „nákladní bráně“ do jižní Evropy.

Investujete také do alternativních leteckých paliv. Jak jste v tomto ohledu daleko?

Iniciativou skupiny Deutsche Post DHL (DPDHL) je podpořit globální změnu v letectví a prostřednictvím partnerů prosadit užívání alternativního paliva SAF (Sustainable Aviation Fuel). DPDHL si dalo obecný závazek, a to do roku 2030, investovat sedm miliard eur na podporu ochrany klimatu. Do takzvané DPDHL Sustainability Roadmap patří jak používání alternativního paliva v letectví, tak využití elektroletadel „Alice“. Nákup 12 těchto strojů již proběhl a do provozu budou předány v roce 2024.

Můžete přiblížit jejich parametry?

Může je pilotovat jeden pilot a unesou 1200 kilogramů. Jejich nabíjení bude vyžadovat 30 minut a maximální dolet bude až 815 kilometrů. Elektrická nákladní letadla by se měla využívat stejně, jako jsou v současnosti využívána pístová a turbínová letadla. Jejich pokročilé elektromotory mají méně pohyblivých částí, což zvyšuje spolehlivost a snižuje náklady na údržbu. Operační software Alice neustále monitoruje letový výkon, aby byla zajištěna optimální účinnost.

Jen robot spokojenost zákazníka nezajistí

Jaký bude podle vás další rozvoj automatizace v balíkových přepravách? Kam až půjde automatizace − můžeme třeba očekávat příchod plně autonomních skladů bez lidí?

Laik, který nevidí do detailů procesů expresní logistiky nebo balíkových přeprav, může vnímat, že hlavní změnou je robotizace při manipulaci se zásilkou. To může přinést skokové zlepšení, zrychlí nakládku, třídění a příjem zásilek atd. A ano, v budoucnosti si lze představit třídicí proces v podstatě bez doteku lidské ruky. Jenže je to jen částečná výhra.

Podle našeho názoru musí výběr automatizace ladit se všemi procesy ve firmě tak, aby splnila požadavky a očekávání zákazníků. Má-li někdo například žalostný zákaznický servis, robot nebo automat spokojenost zákazníka nezajistí a ani nezvýší poptávku po službě. Při změnách nebo porušení celních pravidel se velmi rychle naplní sklad zbožím a naším cílem je plynulý průchod zásilek skladem. Už nyní jsou třídicí systémy automatizované a sofistikované a neustále se vyvíjejí, ale tím hlavním úkolem je zajistit plynulý chod procesů, abychom co nejdříve doručili zásilky. To často znamená výzvu, například když se ve skladu pozastaví zásilky kvůli podezřelému obsahu nebo chybějícím datům.

Spolupracuje DHL Express při rozvoji automatizace s nějakými výzkumnými ústavy či univerzitami?

DHL Express jako součást Deutsche Post DHL využívá mnoha inovačních zdrojů a stará se o to, aby inovace byly konzistentní pro celosvětové fungování naší sítě. Inovační centrum DPDHL je v Troisdorfu, nedaleko Kolína nad Rýnem, a v Bonnu, nedávno bylo otevřeno další v Dubaji. V Česku inovační centrum nemáme, ale využíváme služeb těchto globálních center. Do budoucna zvažujeme i lokální spolupráci s českými vysokými školami.

Heslem dne je udržitelnost. Jak toto heslo naplňujete v DHL Express? Víme, že přecházíte na elektrická vozidla. Jak třeba snižujete spotřebu energií ve skladech?

Naplňujeme naši stávající strategii DPDHL Mise 2050: Nulové emise, která podporuje ochranu životního prostředí a místa, kde žijeme. Energetický management jsme zavedli už v roce 2015 a od té doby došlo k technickým změnám tak, aby energetická činnost byla co nejefektivnější, například přechodem na LED osvětlení.

V oblasti svozu a rozvozu je naším cílem do tří let na všech trasách do 200 kilometrů implementovat neutrální řešení z hlediska oxidu uhličitého, tedy buď cyklokurýry nebo elektromobily. Pro představu je to zhruba 70 procent našich tras. V současné době máme cyklokurýry v pěti lokalitách, včetně pražských cyklodep na Florenci a Smíchově. Do budoucna chceme mít aspoň jednoho kurýra na kole v každé lokalitě, kde máme pobočku.

Elektromobilita znamená nejen změny ve vozovém parku, ale také v řešení nabíjení ve všech lokalitách včetně využití rekuperace v terminálech při jejich nabíjení. Je třeba také říct, že zde potřebujeme podporu české legislativy, protože v řadě členských zemí je pro elektromobily již udělena výjimka, která umožňuje až do hmotnosti 4,25 tuny jezdit s řidičským průkazem skupiny B. U menších elektromobilů do 3,5 tuny je totiž kvůli bateriím omezená kapacita ložné plochy a jejich nosnost. Společně s ostatními balíkovými službami oslovujeme s touto žádostí novou vládu a věříme, že se dočkáme pozitivní odpovědi, která nám umožní rozšířit elektromobilitu v balíkové logistice.

Kurýrní služby využívají kartony i plastové obaly. Jak je na tom DHL Express s tříděním? Lze najít ekologičtější obalový materiál na zásilky, než jsou ty stávající?

Již od roku 2004 je v naší firmě každý rok 80 až 90 procent odpadu vytříděno. Máme nastavený systém zpětných odběrů, například plastové obaly typu stretch fólie, které se používají na terminálech, vyčleňujeme podle barev a následně se používají jako vstupní surovina. Globálně skupina DPDHL vnímá světový fenomén znečištění plasty a mikroplasty a má vlastní projekt ECO Flyer, jehož cílem je nabízet plně rozložitelný obal typu plastový sáček.

Stále je co zlepšovat

Připomeňte čtenářům, jaké byly začátky působení DHL Express v České republice.

Počátky DHL u nás sahají až do roku 1986, do tehdejšího Československa, kdy naše firma doručovala zásilky pod hlavičkou Čechofrachtu. Samostatně začala společnost DHL figurovat na československém trhu v roce 1990 a v témže roce otevřela první samostatnou pobočku v Praze-Karlíně. A jak jsme v Česku postupně rostli, otevírali jsme nové pobočky.

Zprovoznili jsme moderní terminál v Klecanech, severně od Prahy, loni jsme přesunuli brněnskou pobočku z Modřic do zcela nové budovy s nejmodernější technologií na revitalizované ploše brněnského letiště v Tuřanech.

DHL je dnes největší logistickou společností na světě, která zaměstnává přes 380 tisíc lidí po celém světě. V DHL Express Česká republika pracuje 850 lidí. Můžeme se pochlubit nízkou mírou fluktuace − více než 20 procent kolegů u nás pracuje déle než 10 let.

A jaká byla vaše osobní cesta k logistice a kariérní cesta v DHL Express? Co se za tu dobu všechno změnilo?

Do firmy mě přivedla trochu náhoda. Hledal jsem stabilní a pokud možno zahraniční firmu, kde bych se mohl něco naučit. V novinách jsem objevil inzerát, ve kterém DHL hledalo obchodníka pro západní a jižní Čechy, tak jsem to zkusil a klaplo to. Plánoval jsem zůstat nanejvýš tři roky, no a už jsem tu přes 27 let… Prošel jsem více pozicemi, převážně obchodními. Od roku 2019 mám tu čest řídit DHL Express v Česku.

A co se změnilo? To by byl opravdu dlouhý seznam. Od barvy firemního loga přes počty a velikosti aut, letadel a budov až po maximální digitalizaci všech procesů. Na to bychom asi potřebovali speciální přílohu. Pro mě je důležité, co se nezměnilo a co mě od prvního dne učili moji kolegové, kteří mně do DHL přijímali: a to je „can do“ přístup, tedy maximální orientace na řešení jakéhokoliv problému jakéhokoliv zákazníka. V tom spočívá duch naší firmy a to také i dnes vidím každý den na pracovišti.

Co pro vás práce v DHL Express znamená?

Za těch 27 let v DHL jsem měl možnost spolupracovat s lidmi napříč DHL, a to i na globální úrovni. To vás vždy obohatí. Troufám si tvrdit, že trh expresní logistiky znám výborně. Logistiku vnímám komplexně a rád sleduji, jak se neustále vyvíjí. Vrátím se k období pandemie, které bylo jedno z nejtěžších v mé kariéře. Například v březnu 2020 jsme během tří dnů přestěhovali na home office všechny zaměstnance, u kterých to bylo možné, a celá firma běžela plynule, bez zádrhelů. Faktem je, že DHL Express v Česku zažívala rekordní výsledky a dařilo se nám růst až o 60 procent.

Pro mě ale práce ve firmě především znamená denní interakci s lidmi. Prioritou mojí i mých kolegů z vedení firmy je maximální spokojenost zaměstnanců. Protože jen spokojený a motivovaný zaměstnanec podává optimální pracovní výkon a to má okamžitý vliv na kvalitu služeb i zákaznickou spokojenost.

Naší globální i lokální aspirací je být „Nejlepší místo k práci − ne pro někoho, ne pro většinu − ale pro všechny!“. I když věřím, že se nám to daří velmi dobře, je to oblast, ve které se můžeme pořád zlepšovat. To mě na mojí práci baví nejvíc.

Související