V roce 2020 přešel závod ve Zvoleněvsi na efektivní vysokohustotní skladování se systémem Radioshuttle a zvýšil kapacitu stávajících prostor o přibližně 270 procent. Firma byla nucena reagovat na zvýšení kapacity výroby a zvolila řešení, které dokázalo zvýšit kapacitu skladu z 300 na 1100 palet.

Každý kubík prostoru je využit

I v E D & F Man Ingredients tak došlo k využití jedné z klíčových výhod systému RS: nárůst kapacity skladu a velké zjednodušení řízení a provádění logistických operací bylo realizováno v rámci stávajících prostor, které byly pouze modifikovány, bez jakékoli přístavby nebo zvýšení objektu. K uskladnění palet je využit každý kubík prostoru.

Sklad nyní pracuje v přehledném FIFO režimu − z jedné strany je regálový systém plněn, z druhé strany jsou palety odebírány. V každém kanálu regálového systému je skladován jeden druh zboží, jedna referenční položka. Logistické toky se zjednodušily a zrychlily, chyba je téměř vyloučena.

Retrak BT Reflex řady E je určen pro práci v náročných skladech. Umožňuje jemnou a přesnou manipulaci v každé výšce.
Retrak BT Reflex řady E je určen pro práci v náročných skladech. Umožňuje jemnou a přesnou manipulaci v každé výšce.
Foto: Toyota Material Handling

Palety jdou k sobě natěsno

Skladovány jsou převáženy big bagy o hmotnosti 1400 kilogramů na paletách 1000 × 1200 milimetrů, s tím, že náklad může přesáhnout půdorys palety na delší straně až o 100 milimetrů. Cukr v bigbagu je stále sypký, proto může ovlivnit jeho tvar. Satelitní vozík musí s takovým přesahem počítat a vždy uložit paletu natěsno k předchozí paletě bez ohledu na to, zda tam přesah je, či není. Konkurenční řešení v tomto případě vynechávají místa mezi paletami, naše řešení ukládá palety těsně k sobě a tím šetří místo.

Přehlednost, přesnost, rychlost i bezpečnost skladování a logistických toků povýšila na špičkovou úroveň. Zajistila ji nejen eliminace mnoha manipulačních cyklů, ale i principy jednoduchého FIFO skladování i výkonné obslužné vozíky BT Reflex RRE200HE s bohatou bezpečnostní a ergonomickou výbavou.

Řada užitečných funkcí

Například naklápěcí kabina, kamera na vidlicích a funkce automatického vyrovnání vidlic do vodorovné polohy zajišťují obsluze vozíku dokonalý výhled na vidlice podél stožáru stroje, urychluje vybírání a zakládání palet ve výškách a jistí bezpečné polohování satelitu v jednotlivých regálových kanálech.

Na sklad navazuje ještě expediční zóna, kde je druhý menší regálový systém Radioshuttle, v kterém se již řadí palety přesně v takovém pořadí, v jakém jsou nakládány na kamion. I toto uspořádání pomáhá manipulantům zrychlit a zpřesnit nakládku.

Související