Přepravní společnost VCHD Cargo oznámila předběžné výsledky svého hospodaření v roce 2021 – tržby skupiny vystoupaly na více než jednu miliardu korun. V České republice VCHD Cargo zaznamenala 17procentní růst, v Německu společnost dosáhla téměř 60procentního nárůstu tržeb. Německá přepravní společnost Völker Logistik jako loňská akvizice VCHD Cargo vykázala tržby ve výši 97 milionů korun. Celkem skupina VCHD Cargo v loňském roce realizovala více než 38 400 přeprav do více než 4800 destinací v celé Evropě.

Dopady aktuální situace na další dění

Oznámení výsledků  a plánů společnosti VCHD Cargo pro nadcházející období se na včerejší tiskové konferenci neslo  i ve znamení novinářských dotazů na možný dopad náhlé války na Ukrajině nejen na firmu, a i na evropské a české hospodářství.  Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, na ně odpovídal přímo.

Z jeho vyjádření vyplynulo, že společnost zaměstnává ruské, běloruské a ukrajinské řidiče. Někteří Ukrajinci se například nemohli vrátit z turnusového volna, když po vypuknutí konfliktu kyjevská vláda oznámila, že muži mezi 18 a 60 lety nemají opouštět hranice země. Jiní opustili Českou republiku a sami se vrátili  na Ukrajinu. Celkem jde o desítky řidičů. Společnost VHCD Cargo zároveň prostřednictvím vlastního fondu pomáhá rodinám těch jejích řidičů, kteří z Ukrajiny prchají, příspěvkem na bydlení alespoň pro první období pobytu v České republice.

U ruských a běloruských řidičů zase nyní společnost žije v nejistotě, zda jim v následujích měsících budou prodlužována pracovní víza.  Nedostatek řidičů přitom patří již léta mezi palčivá témata, která musejí logistické a přepravní společnosti řešit.

Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, seznámil novináře s výsledky hospodaření společnosti. Nevyhýbal se ani dotazům směřujícím k možným dopadům války a přijatých sankcí.
Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, seznámil novináře s výsledky hospodaření společnosti. Nevyhýbal se ani dotazům směřujícím k možným dopadům války a přijatých sankcí. Foto: Filip Hubička

K možným dopadům mezinárodních  sankcí a případného omezení toku plynu a ropy z Ruska do Evropy Petr Kozel poznamenal, že cena dováženého zkapalněného plynu je zhruba čtyřikrát vyšší, než cena toho ruského. „A cena ropy může krátkodobě podle některých prognóz vyskočit  o 40 až 50 procent,“ dodal Petr Kozel. A varoval před možným roztočením inflační spirály i před dopady na HDP evropských zemí. „S tím bych se smířil, vadí mně ale, že ve válce umírají lidé, kteří za nic nemohou,“ řekl Petr Kozel.

Rok ve znamení růstu

Společnost VCHD Cargo v předchozích letech posilovala po personální stránce s cílem zvýšení tržního podílu v České republice a Německu, jako největším evropském logistickém trhu. V roce 2021 pak navzdory rozkolísanému trhu s přepravami sklízela úspěchy své strategie růstu. V České republice činily její tržby 853 milionů korun. Tohoto 17procentního růstu společnost docílila díky novým akvizicím, získala zakázky od balíkových providerů i výrobních společností. Zároveň rostla společně se svými stávajícími zákazníky, zejména v logistickém sektoru.

Vývoj cen nafty (v korunách za litr) v minulém roce
Vývoj cen nafty (v korunách za litr) v minulém roce

 „Rok 2021 i nadále ovlivňovaly dopady koronavirové krize a my jsme rádi, že se nám i navzdory tomu podařilo docílit tak dobrých hospodářských výsledků. Především nás těší, že se nám i přes nepříznivé podmínky na trhu práce podařilo při takovém růstu udržet vysokou kvalitu našich služeb. Věřím, že za to vděčíme našemu rodinnému přístupu k podnikání i k našim zaměstnancům a také dlouhodobě orientované obchodní strategii,“ komentoval výsledky za zplynulý rok Petr Kozel.

V Německu se společnosti podařilo dosáhnout enormního nárůstu obratu ve výši 59 procent na celkových 73 milionů korun prostřednictvím dceřinné společnosti VCHD Cargo GmbH. O vysoký dvouciferný skok v tržbách se postaral organický růst v podobě nových zakázek především v oblasti přepravy výměnných nástaveb. S pozitivními hospodářskými výsledky uzavřela rok i nová akvizice VCHD Cargo – německá společnost Völker Logistik, která docílila tržeb ve výši 97 milionů korun.

Těžkosti, s nimiž se společnost vyrovnává
Těžkosti, s nimiž se společnost vyrovnává

 „Německo je pro nás dalším strategickým trhem, kam jsme před dvěma lety vstoupili založením dceřinné společnosti,“ upřesnil Petr Kozel. „Integrace rodinné přepravní firmy Völker Logistik v loňském roce nám navíc umožňuje nabízet německým zákazníkům ještě další služby, zejména potom v oblasti německých regionálních přeprav,“ dodal.

Investice do techniky i lidských zdrojů

Společnost VCHD Cargo v roce 2021 investovala do rozvoje poboček, vozového parku a do svých zaměstnanců. Na pobočce v Havlíčkově Brodu byla dokončena přestavba administrativních prostor a zázemí pro zaměstnance a byly provedeny venkovní úpravy prostor kolem pobočky. Na centrále společnosti v Kladně bylo vybudováno nové parkoviště pro kamiony. Podstatná část investic VCHD Cargo byla určena i do obnovy vozové flotily. Společnost v loňském roce pořídila 71 nových vozidel v celkové hodnotě pět milionů eur a poprvé zahrnula do vlastní flotily také výměnné nástavby.

„Realizujeme každý měsíc více než 3200 přeprav a garantujeme doručení do 24 až 48 hodin do téměř jakékoliv destinace v Evropě. Potřebujeme tedy spolehlivou techniku,“ vysvětlil Petr Kozel. „Proto udržujeme průměrné stáří našich vozidel okolo tří let. Čipová krize a velmi dlouhé dodací lhůty nákladních vozidel nám však v loňském roce proces obnovy vozové parku významně ztížily.“ Investiční strategie VCHD Cargo v loňském roce zahrnovala i digitalizaci procesů s cílem snížit administrativní zátěž svých zaměstnanců, především řidičů, a díky získávání kvalitních dat dále zlepšovat plánování přeprav i komunikaci se zákazníky.

Investice VCHD Cargo
Investice VCHD Cargo

 Také rok 2022 bude pro VCHD Cargo rokem investic. Společnost bude v tomto roce dále rozvíjet oblast přepravních i spedičních služeb a pokud to z pohledu disponibility vozidel a dodacích lhůt bude možné, pořídí dalších desítky nových tažných a přípojných vozidel. V plánu je také další podpora zaměstnanců. „I v letošním roce budeme investovat do našich lidí,“ zdůrazňuje Petr Kozel a dodává: „Chceme, aby se u nás cítili dobře, respektujeme skutečnost, že zejména řidiči vykonávají náročné povolání, a budeme se i nadále snažit jim jejich práci usnadňovat a vytvářet jim pro výkon práce komfortní podmínky. Podporovat budeme i jejich vzdělávání.“

Petr Kozel na tiskové konferenci upozornil také na řadu dalších aspektů, které ovlivňují mezinárodní silniční přepravu.  Evropské země a potažmo Evropská unie podle něj mají velké rezervy například v počtu, vybavení i bezpečnosti parkovišť. „Nejenom že na osmi z deseti je velmi nekulturní prostředí, kde bych nikomu nepřál jít na toaletu, ale začíná být problémem právě bezpečnost. Stalo se, že v noci došlo v Německu ke krádeži palet se zbožím na parkovišti čerpací stanice světové značky. Ukázalo se, že bezpečnostní kamery měly jen kolem cenového a čerpacího totemu, ale na parkovišti nikoliv. Toto našim klientům  vysvětlujeme jen těžko, a bohužel podobných problémů přibývá,“ upozornil Petr Kozel.

Přepravy zboží po celé Evropě

Společnost VCHD Cargo byla založena v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Má pobočky v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu, Českých Budějovicích a nabízí pravidelné linkové přepravy do 72 destinací v Evropě. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo provozuje vlastní flotilu s více než 160 vozidly včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole. VCHD Cargo provozuje vlastní čerpací stanici, odborný servis i mycí linku.

Související