Technologické a technické vybavení skladů významnou měrou zvyšuje jejich efektivitu. Významnou roli zde hraje automatizace s různými typy robotů a robotických vozíků, neboť ta by měla přinášet snížení nákladů na provoz. Úspora vzniká zejména náhradou lidské práce, která představuje pro provoz skladů významnou položku.

Automatizace také umožňuje zvětšit skladovou kapacitu při stávající podlahové ploše. Efektivní chce být přitom nejen velké distribuční centrum, velký výrobní závod, ale i firma s několika vozíky. Všude lze nalézt prostor pro efektivnější, a tedy levnější práci. Ovšem vyšší efektivita práce může také znamenat práci vykonávanou s menší námahou, s větším pohodlím a bezpečněji.

Možností je zde celá řada a v každé produktové kategorii přicházejí nová vylepšení, která efektivitu a produktivitu vozíků posunují stále dopředu. Klíčová vylepšení ovšem mnohdy vycházejí z technologií, které vznikají mimo vlastní produkt.

Řada možností pro automatizaci

„Velmi důležitá je vzájemná kombinace a současně optimální vyladění výhod, které nabízejí,“ vysvětluje Jindřich Přívora, PR manažer, Toyota Material Handling. „Mám na mysli zejména fleet management a telematiku Toyota I_Site, zavádění automatizace, jako je Toyota Autopilot, či nasazení efektivnějších li‑ionových baterií – Toyota má modulární koncepci vlastních baterií. Ale patří sem také zvyšování bezpečnosti provozu pomocí různých školení, výstupy z I_Site a také třeba bezpečnostní výbava nejen na vozících, ale i v prostorách, kde vozíky jezdí.“

Vysoce efektivní může být změna přístupu k manipulaci, třeba přechod z retrakového skladu na VNA sklad, změna skladů na systém Radioshuttle či nahrazení ruční manipulace strojovou. Místo ručních vozíků lze nasadit ručně vedené elektrické vozíky, nahradit čelní vozíky tahači, manuálně řízené vozíky automaty. S využitím provozních dat lze efektivně přesunovat stroje, optimalizovat množství vozíků ve flotile a snižovat počet vozíků i řidičů.

Automatizace se logicky jeví jako nejefektivnější řešení. Vozíky nebourají, díky tomu jsou stále k dispozici, mají nízké servisní náklady, nulové náklady na škody na vozíku i na infrastruktuře a podobně.

„Automatizace, pokud je návratnost investice rozumná, se logicky jeví jako nejefektivnější řešení, protože je mixem všeho nej z výše uvedených prvků,“ říká dále Jindřich Přívora. „Vozíky nebourají, díky tomu jsou stále k dispozici, mají nízké servisní náklady, nulové náklady na škody na vozíku i na infrastruktuře a podobně. Automatické stroje jezdí v optimálním módu, což přináší nízkou úroveň opotřebení, nadstandardně dlouhou výdrž baterie i delší životnost. Jsou také přesné a udělají právě tu práci, která je naplánována.“

Nesedí‑li na vozíku řidič, nehrozí ani fluktuace pracovní síly. Nejsou zapotřebí opakovaná školení pracovníků, nepraktikují se neefektivní způsoby práce, odpadají neplánované absence. Automatické vozíky lze rovněž vyslat na práci ve skladě, ve kterém se nesvítí, neboť mohou pracovat ve tmě. Stroje bez lidské obsluhy se snadněji uplatní také v dalších ztížených podmínkách.

Základem efektivity je propojení

„Podobně jako v jiných oblastech a u jiných technologií již nejsou nejdůležitější sekundy a kilogramy, ale spíše jedničky a nuly,“ zdůrazňuje Pavel Králík, produktový manažer Jungheinrich (ČR). „Manipulační technika musí být propojena se systémy zákazníka, aby přinášela maximální efektivitu při práci. Může to znamenat jednoduché napojení na systém ERP a využití čteček kódů nebo využití systémů pro navigaci řidičů, ať už ve skladu samotném či v rámci zakládání do vysokých regálů tak, aby práce obsluhy byla co nejsnazší, nejrychlejší a hlavně nejbezpečnější. Nebo, a to je v dnešní době vidět v řadě provozů napříč Evropou, se může jednat o kompletní automatizaci manipulace, což znamená pro efektivitu manipulace a produktivitu lidské práce výrazný impulz.“

Automatizovat rizikové procesy

Ovšem zavádění automatizace, má‑li přinést do skladu větší efektivitu, potřebuje dobrý plán, vytvořený na základě odborných znalostí. „Společnost Dematic v první řadě doporučuje každé firmě, se kterou spolupracuje, aby provedla počáteční posouzení, které části či procesy skladu by mohly být automatizovány,“ říká Oldřich Mareš, sales manager CZ&SK, Dematic. „Výstup nebude u každého zákazníka stejný a přechod na automatizaci může být postupný a nemusí nutně proběhnout najednou.“

Pokud jde o přezkoumání pracovních sil a způsobu zavedení automatizace, Oldřich Mareš doporučuje vyhledávat úkoly, které se opakují a jsou doslova nudné. Právě zde totiž často dochází k chybám, protože zaměstnance nebaví vykonávat stejný úkol každý den znovu a znovu. Když se takové úkoly zautomatizují, nuda už nebude hrát roli. Také další části skladu mohou představovat bezpečnostní problémy, a pokud se riziko úrazu sníží, protože proces lze automatizovat, jedná se o další oblast, které je třeba při zavádění automatizace dát přednost.

„Zahrnuje dané odvětví extrémní teploty, jako je tomu například v masném průmyslu, kde se skladuje velké množství masa při teplotách pod bodem mrazu?“ klade otázku Oldřich Mareš. „I tyto oblasti jsou stresující a z dlouhodobého hlediska mohou mít vliv na zdraví a pohodu zaměstnanců. Proto by i u nich měla být dána přednost automatizaci. Automatizace by měla být vnímána spíše jako řešení na míru, kdy vstupy zákazníků pomáhají určit, kde bude automatizace v jejich zařízeních nejlépe fungovat.“

Nejdůležitější už nejsou sekundy a kilogramy, ale spíše jedničky a nuly. Manipulační technika musí být propojena se systémy zákazníka, aby přinášela maximální efektivitu při práci.

Skladové technologie nejen ve skladech

Manipulační a regálová technika dnes však již zdaleka neplní jen funkci základního uskladnění materiálu a zkapacitnění objemu skladu díky schopnosti tento materiál pomocí techniky přemísťovat. Nejrůznější skladovací systémy a procesy dnes tvoří nedílnou součást provozu i ve výrobních či obchodních společnostech.

Regálové systémy jsou rovněž součástí mezioperačních skladů, výrobních procesů či systémů automatizovaných výrobních linek, kde vyčkávají na okamžik jejich potřeby v dalších krocích výroby. Myšlenka pořízení vhodného skladovacího zařízení do skladu spolu s manipulační technikou však stále zůstává především zdrojem a zefektivněním dostupného úložného místa skladu pro dané typy jednotek.

Manipulační technika musí být propojena se systémy zákazníka, aby přinášela maximální efektivitu při práci.
Manipulační technika musí být propojena se systémy zákazníka, aby přinášela maximální efektivitu při práci.
Foto: Shutterstock

„Vnější vazbou pro takto zhotovený sklad se stává čím dál častěji i automatizovaný proces výroby,“ vysvětluje Vladimír Přikryl, ředitel společnosti Beg Bohemia. „Konvenční regálové systémy dokážou dnes již velmi efektivně vytvořit článek řetězu automatizovaného výrobního celku. I manipulační technika umí být zcela autonomním zařízením. Při moderním návrhu skladu je vždy klíčová vazba na okolní procesy, automatizaci a další vnitrofiremní procesy. Výsledkem pak bývá ucelený soubor dílčích systémů, kde součástí takového soukolí jsou i konvenční sklady. Naše společnost se primárně specializuje na tyto produkty konvenčního skladování, kde však v poslední době hrají automatizované procesy stále významnější roli.“

Základem je volba manipulační techniky

„Aby byl logistický provoz efektivní, musí disponovat správně zvolenými typy manipulační techniky, které reflektují reálné potřeby provozu,“ zdůrazňuje Radoslav Řípa, jednatel společnosti Gekkon International. „Efektivitu logistiky výrazně zvyšuje automatizace. Značka vozíků Heli zatím nemá pro evropský trh automatizovanou techniku certifikovanou, ale je to jen otázka času. Nedávno značka Heli vyhrála výběrové řízení na vybavení velkého logistického skladu v Saúdské Arábii. Právě tam se začne připravovat certifikace automatizované techniky této značky pro evropský trh.“

Pokročilé technologie pro efektivní manipulace

Do manipulační techniky přicházejí pokročilé technologie jako umělá inteligence, strojové učení či internet věcí. Tyto technologie se budou stále větší měrou podílet na efektivitě skladových operací.

Je vhodné vyhledávat úkoly, které se opakují a jsou doslova nudné. Právě zde totiž často dochází k chybám. Když se takové úkoly zautomatizují, nuda už nebude hrát roli.

„Zajímavý bude v blízké budoucnosti internet věcí,“ přemýšlí Pavel Králík. „Jungheinrich nabízí online přístup do dat z telematiky vozíků, propojených s obchodními a servisními daty v rámci Jungheinrich Fleet Management System. Do budoucna chceme jít ale ještě dál a díky sběru velkého množství dat z vozíku předvídat potenciální problémy a opravit závadu ještě před jejím vznikem. Díky tomu snížíme počet neplánovaných odstávek techniky a naši zákazníci získají větší jistotu.“

Využití nejnovějších technologií může být přínosné a společnost Dematic zjistila, že inovativní řešení mohou hrát v konkrétním řešení rozhodující roli. „Velké procento našich příjmů se vrací zpět do vývoje špičkových, inovativních a spolehlivých řešení,“ říká Oldřich Mareš. „Společnost Dematic však také nerada riskuje, takže než nové řešení uvedeme na trh, prochází rozsáhlým procesem nastavení požadavků, testováním, ověřováním a optimalizací, aby naši zákazníci nikdy neměli problémy s prototypováním na místě.“

Zeptali jsme se

Co podle vašich zkušeností nejvíce napomáhá efektivnímu provozu ve skladech? Co naopak efektivitě brání?

Nevyužívání nejmodernějších technologií, používání strojů, které nejsou pro danou práci optimální, stroje s nižšími výkonovými, ergonomickými nebo bezpečnostními parametry. Nechci zabředávat do témat, jako jsou špatná organizace práce, mix mnoha dodavatelů techniky, zastaralé technologie, nekvalitní povrchy ve skladech, fluktuace manipulantů, nekvalitní manipulanti. Jsme firma s obrovským zkušenostním zázemím, specialisty, kteří pracují v oboru 20 let i více. Jde o schopnost vzájemné komunikace, důvěry, schopnost naslouchat, identifikovat potřeby a problémy, možnosti, které provozy nabízejí. Disponujeme obrovským množstvím referencí i v oblasti automatizace, nových pohonů, vyhodnocování provozních dat a podobně.
Jindřich Přívora,
PR manažer, Toyota Material Handling

Efektivitě provozu manipulační techniky pomáhá hlavně zmiňované napojení na systémy a využití asistenčních systémů, které pomáhají řidiči s manipulací zejména ve vysokých regálech nebo stísněných podmínkách.
Pavel Králík,
produktový manažer Jungheinrich (ČR)

Viděli jsme, jak pandemie dala milionům lidí na celém světě možnost nakupovat více na internetu a stát se lepšími online spotřebiteli. Jak rostou jejich požadavky a jednotlivci se stávají více „online“ nakupujícími než třeba fyzickými zákazníky, ovlivňuje to požadavky na efektivitu a potřebu mít sklad nebo distribuční centrum pro novou generaci spotřebitelů. Tato zařízení musí být chytrá, flexibilní a agilní. Musí se stát součástí celkově rychlejšího nakupování, což zajistí méně chyb a jednodušší proces například pro vracení zboží. Jinými slovy, to, jak sklad reaguje na nové požadavky, které budou stále vznikat, je přímým odrazem toho, jak spotřebitelé vnímají značku společnosti.
Oldřich Mareš,
sales manager CZ&SK, Dematic

Z našeho pohledu se tyto procesy dělí na několik částí. Jednou z nich je samotná realizace celé zakázky. Kvalitně zpracovaná a do detailu vyladěná příprava skladu s časovým výhledem do budoucnosti rozvoje společnosti je základním parametrem tvorby či přestavby skladu a jeho zefektivnění. Ke skladu je vždy třeba přistupovat jako k modulární a stále živé jednotce. Sklad by měl umožňovat jistou míru doplnění a přestavby takovým způsobem, aby pokryl případné očekávatelné změny. Další klíčovou částí je pak i „štěstí“ na výběr dostatečného počtu spolehlivých zaměstnanců a zkušených vedoucích. Nekvalitní práce se na provozu skladu bude projevovat vždy negativně. Poslední částí je ekonomická rozvaha provozu skladu. Důležitým parametrem při efektivním využívání skladového hospodářství je proto vždy vyvážený poměr investičních nákladů a nákladů provozních.
Vladimír Přikryl,
ředitel společnosti Beg Bohemia

Umělá inteligence začne hrát v intralogistice prim. „Už máme objednány první vozíky s umělou inteligencí, které budeme testovat a jež začneme nabízet na českém trhu,“ sděluje Radoslav Řípa. „Půjde o vozíky s inteligentním managementem řízení. Vozíky budou připojeny online na internet, management skladu bude moci sledovat jejich aktuální polohu, výkony, uvidí i do historie. Bude zřejmé, kdy vozík jezdí prázdný, jaké má prostoje a podobně.“

„U těchto produktů se spoléháme na profesionály,“ říká Vladimír Přikryl. „V současné době neřešíme projekt, kde by investor požadoval specifická propojení či procesy s vazbami na uvedené technologie. Z našeho hlediska víme, že investoři se spíše obracejí na konkrétní společnosti, které se touto problematikou zabývají. Jedná se o technologie, které jsou mimo rozsah předmětu naší činnosti.“

Efektivita znamená spokojené zaměstnance

Pokud je sklad efektivní a automatizovaný, může tento fakt firmě pomoci udržet rostoucí náklady na přijatelné úrovni. Logistické společnosti se ocitají pod stále větším tlakem na snižování nákladů ze strany zákazníků i dodavatelů. Konkurence naopak tlačí na snižování marží a dnešní ceny energií také nepomáhají ke stabilnímu podnikání. Velkým benefitem automatizace a snižování počtu pracovníků je také zmenšení dopadů každoročního navyšování mezd i výplat pracovních úrazů. Výrazně klesá potřeba agenturních pracovníků, kteří nepatří mezi nejefektivnější články v procesu.

Jedním z klíčových argumentů může být zvládnutí každoročních navyšování objemu během peak season při udržení stejného počtu pracovníků díky instalované technologii. A to vše může být pozitivně ceněno konečným zákazníkem při prodlužování stávajících kontraktů či při vyjednávání nových smluv.

„Pro zaměstnance znamená investice do automatizace snížení počtu pracovních úrazů a větší motivaci k práci,“ vysvětluje Oldřich Mareš. S technologiemi je také spojena zajímavější a odbornější práce – obsluha strojů, počítače, PLC a podobně. Zaměstnanci získají důležitá školení a tím i větší cenu na pracovním trhu. Investice do technologií umožňuje pracovníkům větší flexibilitu a univerzálnější nasazení pro více a různých operací. Nejsou tak nuceni provádět stále se opakující úkoly. To by mělo vést k větší spokojenosti zaměstnanců a následně i nižší míře fluktuace.

Pro efektivitu je důležitý funkční servis techniky

Různé sklady logistických firem či výrobních závodů mají mnoho společného. Jde jim o rychlost, disponibilitu techniky, její spolehlivost, bezpečnost i snižování provozních nákladů. Každý musí plnit své závazky v termínech, kvalitně a při co nejnižších provozních nákladech.

„Kolegové obchodníci, tým Logistics Solutions, regáláři, specialisté na bezpečnost a I_Site i další spolupracovníci musí dobře znát svou práci, své systémy a dokonale poznat potřeby zákazníka,“ upozorňuje Jindřich Přívora. „Potřebují se vyznat v oboru, aby mohli nabídnout optimální mix nástrojů. Ne každý totiž potřebuje technologie li‑ion, ne každý má provoz vhodný pro automatizaci, ne každý může využít elektrický vozík, i když počet těchto provozů se neustále snižuje.“

Efektivitu podle Jindřicha Přívory ovlivňuje také disponibilita s funkčními službami servisu. Důležitá je rychlá reakce, krátké dojezdy, vyškolení technici a dostupné náhradní díly. Toyota v ČR má ukazatel first fix se zprovozněním stroje během první návštěvy na úrovni 96 procent. Efektivní sklad potřebuje rovněž spolehlivou nabídku pronájmu strojů s dostatečně širokou a vybavenou pronájemní flotilou a schopnost dodat rychle náhradní stroj.

A přínosy efektivní manipulační techniky pro sklad shrnuje Pavel Králík: „Zvýšení produktivity lidské práce, zvýšení bezpečnosti provozu a snížení chybovosti.“

Změny se musí prosazovat

„Mezi naše zákazníky patří dnes i významné nadnárodní společnosti zabývající se primárně celosvětovou logistikou v dopravě zboží,“ říká Vladimír Přikryl. „Při komunikaci s odborníky z těchto společností lze do seznamu argumentů připojit ještě jeden parametr. Sklady těchto společností se nijak významně neliší, ať už jde o parametry, techniky manipulace, řízení i procesy, tak jsou u všech těchto společností velmi podobné, ať jde o sklad v Evropě či jinde. Z jejich zkušeností vyplývá, že tyto procesy prošly a neustále procházejí trvalým zefektivňováním po celou dobu rozvoje společnosti, nicméně ve svých základech se nemění.“

Přestože v dnešní době existuje řada efektivních způsobů uskladňování s využitím odlišné technologie či manipulační techniky, není vždy snadné tyto změny prosadit. Ztráta kompatibility strojů a zařízení pracujících v jednotlivých skladech bývá pro jejich uživatele důležitějším parametrem nežli pořízení jiného, efektivnějšího systému u jednoho či dvou skladovacích celků.

Analýzou lze dojít ke komplexnímu řešení

Maximální efektivitu manipulační techniky je možné očekávat u plně automatických vozíků. Efektivita v dnešní době úzce souvisí s náklady, kam patří i náklady za energie. Firmy se proto stále více zajímají o komplexní řešení.

„My jim nabízíme zanalyzování spotřeby energie, díky kterému přesně zmapují své spotřeby,“ vysvětluje Radoslav Řípa. „Připojíme ve firmě systém, který vše vyhodnotí, a firma získá detailní analýzu veškerých spotřeb v provozu. Následně nejprve navrhneme jednoduchá, takzvaně měkká, řešení, díky kterým nebude docházet k výkyvům spotřeb.“

Správně provedená analýza může například odhalit, že se najednou spíná více strojů, které by nemusely být v provozu současně. Na základě jednotlivých měření pak lze navrhnout nejoptimálnější řešení fotovoltaiky. Vysokozdvižný vozík s lithiovou baterií šetří sám o sobě – životní prostředí i náklady. Nicméně je‑li osazen do zcela inteligentního řídicího systému v rámci celé energetické soustavy ve firmě, úspory jsou potom mnohem vyšší.

Související