Toyota MH ČR dospěla letos k výročí 30 let na českém trhu. Mohl byste krátce zhodnotit, jakými etapami firma za tuto dobu prošla?

Naše současná pozice potvrzuje úspěšnou historii a dynamický růst společnosti. Samozřejmě jsme závislí na velikosti trhu, ale po celou dobu jsme rostli jak díky trhu, tak i díky posilování našeho tržního podílu. Přišla i období, kdy logistický trh klesal, ale vždy jsme to dokázali překonat, posílit nebo rozšířit úroveň našich služeb a využít je k dalšímu následnému růstu.

Co bylo podle vás při úspěšné cestě uplynulými třiceti lety důležité? Co firmě pomáhalo překonávat problémy?

Naším nejlepším lékem na problémy jsou naši zaměstnanci a samozřejmě i důvěra a partnerství našich zákazníků.

Naši zaměstnanci znají a řídí se hodnotami a principy definovanými zakladatelem společnosti panem Sakichim Toyodou již na počátku minulého století, což pomohlo vybudovat jednu z nejhodnotnějších značek na světě. Tyto hodnoty nám pomáhají překonávat problémy a posouvat se dále.

Související

Jaké je dnes místo TMHCZ na trhu manipulační techniky v Česku?

Jsme jedním z lídrů trhu s přibližně čtvrtinovým podílem na trhu manipulační techniky, jsme lídrem v řešeních vysokohustotního skladování pomocí systému Radioshuttle a máme vysoký podíl v automatických vozících i v prosazování řízení flotil manipulační techniky pomocí fleet managementu Toyota I_Site.

V posledních letech se TMHCZ musela, tak jako ostatní firmy, potýkat s následky proticovidových opatření. A v letošním roce přibyly dopady z války na Ukrajině. Jak se TMHCZ s tím vším vypořádala a jaká je současná situace?

Logistika je klíčová pro udržení chodu země a rozvoj ekonomiky. I my se potýkáme s problémy v dodavatelském řetězci, ale zatím jsme nemuseli přerušit ani výrobu, ani obchodní aktivity. Ale kombinace více vlivů velmi pravděpodobně dopadne na celkovou ekonomiku země a očekáváme, že dojde k zastavení růstu trhu nebo i jeho poklesu.

Víme, co automat umí, a vždy dokážeme zajistit optimální synergii mezi pracovníky a automaty. I když samozřejmě nejlepší je provoz, kde jsou automaty bez jakéhokoliv vlivu jiných pracovníků.

Opět se spolehneme na naše pracovníky a společně se zákazníky budeme řešit jednotlivé případy tak, abychom jako finančně stabilní společnost upřednostnili dlouhodobou spolupráci před krátkodobými poklesy.

Umíme kombinovat různá řešení podle potřeb zákazníka

Jak poslední „covidové“ důsledky TMHCZ změnily? V čem je dnes firma jiná než dřív?

Tak jako ostatní společnosti jsme se naučili řešit část aktivit z online prostoru. Na druhou stranu musíme fyzicky udržovat stroje u zákazníků, implementovat řešení za přítomnosti našich expertů. To vede k tomu, že si umíme poradit a kombinovat různé přístupy a řešení dle potřeb zákazníka. Takže bych řekl, že jsme i flexibilnější.

Jednatel společnosti Toyota Material Handling Česká republika Jaroslav Žlábek
Foto: Honza Mudra

Pomáhají nám i nové technologie a jsme například díky nim v rámci servisní platformy T‑Stream schopni odbavit některé procesy v rámci servisních zakázek bezkontaktně.

Jak se z vašeho pohledu vyvíjel v posledních letech trh s manipulační technikou? V čem jsou dnešní požadavky zákazníků jiné než dřív?

Vidíme přechod na nová energetická řešení. Již před deseti lety jsme začali na trhu nabízet li‑ionové baterie a nyní jsou v podstatě standardem i pro ostatní.

Nyní obdobně aktivně nabízíme kompletní řešení v rámci vodíkových technologií, automatizace, bezpečnosti a dalších služeb. To je to, co od nás naši zákazníci očekávají.

Dále vzhledem k cenám energií a přechodu na nízkoemisní logistiku se zákazníky řešíme optimální složení flotil a zdrojů energií, více a více zákazníků přemýšlí o přechodu od spalovacích vozíků k elektrickým.

Jak poslední roky ovlivnily vaše výsledky? A co současnost – jak dopadne letošní rok?

Loňský rok dopadl dobře, v prosinci jsme překonali čtvrtinový podíl na trhu. Letos uvidíme, zatím se situace vyvíjí docela dobře. Ale jak jsem již naznačil, druhá polovina našeho finančního roku, který končí v březnu 2023, může být výrazně složitější.

Roste zájem o pronájem manipulační techniky oproti jejímu prodeji?

Zatím vidíme stabilní poměr mezi prodeji a pronájmy. Obecně větší společnosti si stroje pronajímají, menší kupují do majetku.

Jak se dnes logistické firmy staví k zavádění automatizace do skladů – a tedy i automatizace manipulační techniky? Posunuly „covidové“ roky tento zájem tím či oním směrem?

Řekl bych, že se nyní o automatizaci více mluví a speciálně v balíkové logistice došlo k významným investicím do automatizace.

Na druhou stranu určitá úroveň nejistoty omezuje chuť firem investovat do automatizace logistiky, protože tato investice i přes relativně rychlou návratnost je pořád méně flexibilní než práce s pracovníky, speciálně z jiných zemí.

Ale všichni vnímají trend růstu nákladů na zaměstnance, jejich menší ochotu se přizpůsobovat potřebám zaměstnavatele a možnost vyřešit tuto situaci využitím automatizace.

Jaroslav Žlábek

Jaroslav Žlábek (52) převzal vedení společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o., předního dodavatele komplexních řešení v oblasti manipulace, logistiky a skladování, od 1. února 2017. Předtím působil na různých pozicích ve společnosti Schneider Group. Během tohoto období zastával vedoucí pozice ve Francii a v Rakousku, své zahraniční působení zakončil v Polsku, kde v letech 2008 až 2011 řídil z pozice generálního ředitele polskou pobočku společnosti Schneider Electric. Úspěšnou kariéru ve skupině završil v letech 2012 –2017, kdy působil jako generální ředitel ve společnosti Schneider Electric CZ v České republice.

Cílem Jaroslava Žlábka v nové pozici je další růst společnosti Toyota Material Handling CZ a posilování jejího podílu na trhu, zejména prostřednictvím rozvoje nových technologií v rámci konceptu Industry 4.0 nebo podpory alternativních pohonů, tedy oblastí, v kterých si Toyota již buduje velmi silnou pozici v Evropě i v České republice.

Jaroslav Žlábek je ženatý a má dvě děti. K jeho největším koníčkům patří lyžování, golf a cestování, které nejraději provozuje s celou rodinou.

Jednatel společnosti Toyota Material Handling Česká republika Jaroslav Žlábek
Foto: Honza Mudra

Automatizace je nejefektivnější ve vícesměnných provozech

Jak podle vás změnil nástup nových technologií včetně automatizace a robotizace obor manipulační techniky?

U realizovaných instalací v první řadě řešíme kombinaci provozu automatů a klasických vozíků, zejména bezpečnost celého řešení. Víme, co automat umí, a vždy dokážeme zajistit optimální synergii mezi pracovníky a automaty. I když samozřejmě nejlepší je provoz, kde jsou automaty bez jakéhokoliv vlivu jiných pracovníků. AGV řešení vyžadují úpravu procesů, protože automat nepotřebuje přestávky (kromě údržby a nabíjení), ale také nemá rád extrémní výkyvy v tempu.

Jaká je odpověď TMHCZ na zájem firem o automatizaci manipulační techniky?

V České republice jsme zprovoznili již několik desítek strojů řady Toyota Autopilot.

Náš odborný tým umí instalovat automaty dle požadavků zákazníka a sami nebo ve spolupráci s našimi partnery zajistíme i integraci do IT systémů zákazníka.

Co můžete nabídnout zákazníkům, kteří o automatizaci uvažují? Poskytnete jim komplexní řešení? Na klíč?

Samozřejmě. Potřebujeme pouze součinnost při zavádění a propojení do systémů zákazníka. A nabízíme nejen instalaci, ale náš lokální tým vyškolených servisních techniků a lokální help desk dostupný 24/7 zajistí i bezproblémový provoz po celou dobu životnosti všech technologií.

Některé úpravy a kontroly procesů lze opět dělat vzdáleně, což zvyšuje operativnost a efektivitu našich řešení.

Ve kterých provozech může automatizace nejvíce zvýšit efektivitu? Kde je naopak její nasazení náročnější či méně efektivní?

Nejefektivnější je ve vícesměnných provozech, kde je potřebný stabilní výkon v manipulaci.

Jak pracujete s klienty, abyste povzbudili jejich zájem o automatizaci?

Pořádáme semináře a webináře, naši obchodní zástupci jsou proškoleni tak, aby mohli identifikovat potenciál a pomoci případnému zájemci s prvními kroky.

Zákazníkům, kteří již mají konkrétní představu, nabízíme zpracování konceptu automatizace.

Představte nějaký zajímavý automatizační projekt, který jste nedávno prováděli.

Těch projektů je více, dovolím si zájemce odkázat na naše webové stránky www.toyota‑forklifts.cz, kde mohou zhlédnout rovněž krátké filmy z nejzajímavějších aplikací.

Jeden projekt ale zmíním: jde o komplexní řešení manipulace hotových výrobků od výrobních linek až po vyskladnění k expedici ve společnosti Linea Nivnice (popisovali jsme jej podrobně v letošním pátém čísle měsíčníku Logistika; řešení také zvítězilo v loňském ročníku oborové soutěže Impuls Logistika v kategorii Top logistický projekt v konkurenci 13 dalších přihlášek – pozn. red.).

Dokázali jsme jako první propojit vozík Autopilot, konkrétně retrak, s vysokohustotním systémem Radioshuttle a dosáhnout vysoké bezpečnosti a efektivity provozu spolu s maximálním využitím objemu skladové haly.

Hledáme partnery pro výrobu a dodávky vodíku

Heslem dne je šetrná/zelená logistika a doprava. Jak se tento trend projevuje v manipulační technice?

Jak jsem již zmiňoval, jedná se o nastavení správného mixu zdrojů energií pro logistiku, o nové technologie, jako je vodík, a přechod ze spalovacích na elektrické vozíky.

V čem je odpověď Toyoty na snižování uhlíkové stopy specifická oproti konkurenci?

Naší obrovskou výhodou je spolupráce s kolegy z Toyota Motor a celosvětové prvenství v manipulační technice.

Ve srovnání s konkurencí máme daleko větší množství výrobních závodů, kde můžeme testovat různé technologie v nejnáročnějších podmínkách. Takže li‑ionové baterie, vodíkové technologie, ale i optimalizaci jednotlivých komponent testujeme a provozujeme v daleko větším rozsahu.

Ale na druhou stranu i naše společnost má program na přechod na bezemisní provoz a jako jedni z prvních jsme se připojili k programu Race to Zero zaštiťovaném Organizací spojených národů.

Vodíkový pohon manipulační techniky představili už snad všichni výrobci. Ale její nástup do běžného provozu není nijak dramatický. Domníváte se, že tato technologie v manipulační technice teprve čeká na svůj čas? Co je zde důležité, jaké jsou problémy a co je může pomoci vyřešit?

Z pohledu manipulační techniky tato technologie existuje, je vyzkoušena a napájí již několik tisíc vozíků po celém světě.

Spíše hledáme partnery pro výrobu a dodávky vodíku, protože samotný provoz vozíků je i díky našim vyškoleným technikům bezproblémový a naopak přináší mnoho výhod.

Bylo by místo pro vodíkový pohon třeba u těžké techniky pracující v otevřeném prostoru?

Vodíkový pohon je použitelný i v uzavřených prostorech, dokonce i v mrazírenských skladech a podobně.

Sázíte spíše na akumulátorový pohon s technologií li‑ion? Jaké jsou zde technologické výhledy, pokud jde o zlepšování li‑ion technologie?

Li‑ionové technologie jsou dnes již standardem. Naše společnost se vydala cestou unifikace, máme tzv. modulární baterie, které umožňují lepší údržbu a zaměnitelnost.

Jaké výhledy v těchto turbulentních časech má TMHCZ? Co nového zamýšlíte pro zákazníky? Jaký další rozvoj plánujete?

Chceme dotáhnout řešení s palivovými články do takové podoby, aby se stala součástí standardní nabídky s přijatelnými realizačními termíny.

Máme mnoho plánů i v oblasti systémů automatizace. V nedávné době jsme do naší rodiny Toyota přivítali společnost Vanderlande, špičku v oboru procesní automatizace. V tomto roce se k nám připojila společnost viastore, integrátor v intralogistice.

Máme mnoho plánů i v oblasti systémů automatizace. V nedávné době jsme do naší rodiny Toyota přivítali společnost Vanderlande, špičku v oboru procesní automatizace.

To vše nám přináší další možnosti v nabídce komplexních řešení pro naše zákazníky. V blízké budoucnosti rozšíříme i naši nabídku klasických strojů, například o nové modely VNA vozíků.

V čele TMHCZ stojíte už pět let. Jak vás obor manipulační techniky oslovil? Co je pro vás na tomto oboru nejzajímavější?

Intralogistika je srdcem každé výroby, každé dodávky zboží a za ní stojí naši zákazníci. A naši lidé jsou zdravým jádrem naší společnosti. Baví mě nové věci, zajímám se o nové trendy. Těch jsem v tomto rozhovoru vyjmenoval mnoho.

Takže pro mě se jedná i přes krátké působení ve společnosti o srdeční záležitost, kde mohu využít své znalosti a zkušenosti a zároveň se i učit novým věcem.

Související