Za více než 20 let svojí existence prošla táborská společnost Grafiko Print postupným vývojem od čistě obchodní společnosti po společnost výrobní. Dnes využívá technologií digitálního tisku, flexo tisku i termotransferového tisku, a klientům zároveň poskytuje komplexní řešení od počátečního grafického návrhu přes výběr nejvhodnějších materiálů a technologie až po výrobu a dodání na místo určení. Mezi produkty hrají prim logistické etikety na označování zásilek, skladových pozic (včetně tzv. multilables etiket na regály a odolných podlahových etiket).

„Zhruba 85 procent produkce tiskneme v kotoučích, zbytek v arších,“ říká obchodní ředitel společnosti Grafiko Print Roman Fořt. Základem jsou „čisté“ etikety bez tisku ve velkých sériích, na něž si zákazník svoje proměnné údaje dotiskne sám, a sice v podobě archových etiket (na laserové tiskárně) nebo kotoučových etiket (na tiskárně termotransferové).

Jaké výzvy přinesla doba

Společnost Grafiko Print má v současnosti výrobní i kancelářské zázemí v objektu, kde na relativně malé ploše probíhají veškeré procesy spojené s příjezdem materiálu, jeho distribucí na jednotlivá výrobní stanoviště, zpracováním, balením i expedicí hotových produktů. „Připravili jsme optimální work‑flow tak, aby prodlevy byly co nejkratší,“ říká obchodní ředitel společnosti Grafiko Print Roman Fořt.

 

Výzvy covidových časů se ovšem během posledních měsíců přehouply do výzev spojených se zdražováním i nedostatkem řady vstupních materiálů. Pro společnost, jako je Grafiko Print, která vždy kladla a dál klade důraz na schopnost garantovat svým klientům velmi krátké dodací lhůty, jde o okolnosti, s nimiž se v současnosti musí neustále „za pochodu“ pružně vypořádávat.

Vstupní materiály jsou přitom alfou a omegou. Aby vyhověli požadavkům všech zákazníků, musí specialisté Grafiko Print pracovat s tisícovkami kombinací různých druhů papíru, lepidel, barev a nosičů. „Měli jsme problém s jejich nedostatkem, a to jednáme se světovými dodavateli,“ líčí Roman Fořt. Táborští tedy oslovili další dodavatele a proti minulosti začali objednávat i na několik měsíců dopředu.

Jak v této souvislosti upozorňuje Miroslava Zvolská, obchodní manažerka Grafiko Print, klíčová je v této souvislosti vzájemná komunikace se zákazníkem, aby obě strany měly co nejnovější informace.

Moderní technologie a udržitelnost

V roce 2021 dosáhla společnost Grafiko Print obrat 120 milionů korun, což představovalo nárůst zhruba o 20 procent, a zpracovala tisíce kilometrů materiálu. Zaměstnává 39 lidí, dvě třetiny z nich jsou ve výrobě, třetina jsou obchodníci a THP pracovníci. Loni před Vánoci zažila další z přelomových bodů svojí existence, když její výrobu podpořilo zakoupení nejmodernější digitální tiskárny Hewlett‑Packard Indigo 6K, první svého druhu v Česku.

Společnosti Grafiko Print není lhostejné životní prostředí a jeho obnova, a proto v roce 2019 úspěšně absolvovala certifikaci FSC, jejíž základní myšlenkou je podpora environmentální odpovědnosti ve vztahu k udržitelnému obhospodařování lesů na celém světě. „Sami rovněž vyrábíme z materiálů, které mají FSC certifikaci,“ dodává Miroslava Zvolská.

Související