Škoda Auto zavádí systém založený na rozpoznávání obrazu na základě umělé inteligence, který umožňuje včasné rozpoznání potřeby údržby na výrobní lince. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi je nainstalován systém, který nepřetržitě monitoruje zařízení a využívá umělou inteligenci k identifikaci případných nesrovnalostí v provozních procesech. Rozpozná tak potřebu případné intervence údržby. Škoda Auto je tak jednou z prvních společností v České republice, která využívá možnosti prediktivní údržby s podporou umělé inteligence. 

Vývoj a integrace systému „Magic Eye“ na výrobní linku pro modely Enyaq iV a Octavia proběhl v laboratoři FabLab v mladoboleslavském závodě Škoda Auto. V tomto centru probíhá aplikovaný výzkum pro potřeby automobilky a jedním z jeho úspěšných projektů je například řešení monitoringu parkoviště u bodovy V1, který poskytuje přijíždějícím řidičům informaci o volných místech na vizualizačním panelu umístěném před vjezdem na parkoviště.

Srovnání aktuálního a optimálního postupu

Miroslav Stejskal, koordinátor prediktivní údržby Centrálního technického servisu Škoda Auto, zdůrazňuje: „Ve společnosti Škoda Auto využíváme prediktivní technologie k optimální údržbě našich výrobních zařízení. Pomocí umělé inteligence systém neustále porovnává aktuální a optimální provozní postup. Systém se neustále učí a okamžitě rozpoznává změny. Tímto způsobem můžeme ihned reagovat, optimalizovat efektivitu našich procesů a zajistit nejlepší možné využití našich výrobních kapacit.“

Kamera na výrobní lince

Snímky zařízení a opotřebitelných dílů, jako jsou nosníky nebo šrouby, posílá kamera z výrobní linky do počítače, na němž běží systém na bázi umělé inteligence. Ten odhalí případné nesrovnalosti v procesech nebo rozpozná požadavky na údržbu a v reálném čase o nich informuje.

Související

Průběžné porovnávání umožňuje včasné odhalení nutných opatření údržby „Magic Eye“ porovnává vysoce přesné snímky s tisíci uloženými záznamy během velmi krátké doby. Tímto způsobem odhaluje odchylky od definovaného optimálního stavu a identifikuje zdroje chyb. Modré světlo navíc zajišťuje, že umělá inteligence spolehlivě rozpozná rozdíly mezi prasklinami a škrábanci a stanoví správnou diagnózu.

Kromě toho se systém během provozu neustále učí. Pokud například najde opotřebovaný šroub, označí opětovně místo jako bezchybné, jakmile je díl vyměněn a znovu zkontrolován. K vyhodnocení zjištěných odchylek systém využívá informace o nesrovnalostech, které identifikoval v minulosti.

Aktuální využití na výrobní lince

Škoda používá „Magic Eye“ v hlavním závodě v Mladé Boleslavi na výrobní lince pro modely Enyaq iV a Octavia. Škoda Auto je tak jednou z prvních společností v České republice, která využívá možnosti prediktivní údržby s podporou umělé inteligence. Za účelem dalšího vývoje systému a urychlení další integrace v závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách byla v laboratoři FabLab simulována část výrobní linky. V této takzvané implementační aréně lze měnit nastavení kamerového systému, konfigurovat jeho parametry a simulovat poškození výrobní linky.

Související