E-skripta pro volitelný kurz Fleet management, který seznamuje studenty magisterského studia se zákulisím silniční nákladní dopravy, publikoval koncem minulého roku Bedřich E. Rathouský z katedry logistiky na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze.

Publikace je však přínosná i všem zainteresovaným v praxi silniční nákladní dopravy, neboť přináší zpracování aktuální podoby řady právních předpisů České republiky a Evropské unie, ale i mezinárodních dohod.

Související

Publikaci si mohou zájemci volně stáhnout ZDE na internetových stránkách Nakladatelství Oeconomica ve formátu PDF.

O publikaci

Fleet management
Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D Oeconomia, 2022

Autor Bedřich Rathouský k publikaci říká: „Obsah skript s rozsahem 117 stran si lze pomyslně rozdělit na pět tematických bloků. První blok je tvořen kapitolami řešícími základní terminologii a segmenty silniční nákladní dopravy. Druhým, rozsahem největším blokem, je kapitola řešící vozový park – jsou zde například řešeny přepravně-technické charakteristiky silničních nákladních vozidel a limity hmotností a rozměrů, jak je definují české a unijní právní předpisy. Třetím blokem jsou pracovní režimy řidičů, tachografy a zákazy jízd nákladních vozidel. Čtvrtý blok je věnován ekologickým konsekvencím silniční nákladní dopravy – emisním normám Euro, dostupným alternativním druhům pohonu a zásadám eco-drivingu. Poslední, pátý, blok pak řeší téma nakládky, fixace a přepravy nákladu. K posledně jmenovanému tématu lze dodat, že je zde zpracována problematika přepravy nebezpečných věcí podle Dohody ADR a problematika přepravy zkazitelných potravin podle Dohody ATP.“

Text publikace je doplněn dvaadvaceti fotografiemi, obrázky a schématy.

Publikaci Fleet management vydalo Nakladatelství Oeconomica
Publikaci Fleet management vydalo Nakladatelství Oeconomica
Foto: Repro / Archiv
Související