Po třech letech přivítala Kion Group akcionáře na fyzicky konané výroční valné hromadě dne 17. května v Palmengartenu ve Frankfurtu. Generální ředitel Rob Smith zrekapituloval finanční rok 2022, který pro skupinu byl plný vnějších i vnitřních výzev. Před přibližně 130 akcionáři a zástupci akcionářů Rob Smith také prezentoval vyhlídky Kion Group. „Jsme přesvědčeni, že klíčové faktory růstu pro naše dva segmenty budou i nadále posilovat, včetně megatrendů, jako je urbanizace, automatizace a alternativní energetické systémy,“ řekl Smith.

Větší odolnost a agilita skupiny

Generální ředitel ve svém shrnutí uplynulého finančního roku prezentoval závěry skupiny učiněné v posledních měsících z náročného globálního makroekonomického a politického prostředí. „Vytyčili jsme jasný plán s opatřeními pro oblast obchodní a provozní agility, abychom zajistili úspěšný ziskový růst i v nestabilních časech.“ Společnost například zavedla dynamičtější tvorbu cen, aby se lépe chránila před současnými a budoucími inflačními tlaky. Kion také zavedl do svých smluv se zákazníky v obou segmentech skupiny doložky o úpravě cen.

Související

Jak dále informoval Smith přítomné akcionáře, další oblastí zájmu byla oblast nákupu – skupina Kion posílila svou globální síť dodavatelů a je nyní mnohem odolnější než před rokem. „Proto s důvěrou hledíme do budoucna,“ zdůraznil generální ředitel.

Kion zajišťuje efektivní intralogistiku

Kion začal dobře finanční rok 2023, zejména díky vlastnímu úsilí, v prvním čtvrtletí se ziskovost skupiny výrazně zvýšila díky silným výsledkům segmentu Industrial Trucks & Services. „To ukazuje, že naše opatření již fungují,“ řekl Smith. Společnost očekává pro běžný finanční rok nárůst tržeb, upravený EBIT a návratnost vloženého kapitálu.

Smith zaujal pozitivní dlouhodobý pohled na skupinu, zdůraznil silnou a globální pozici Kion jako předního poskytovatele komplexních služeb v oboru. „S našimi inteligentními vysokozdvižnými vozíky, naším managementem propojených dat a našimi systémy pro automatizaci skladů podporujeme naše zákazníky a zajišťujeme efektivní intralogistiku,“ uvedl k tomu generální ředitel.

Významná personální změna

Během a po výroční valné hromadě byly ze strany Kion Group položeny důležité základy pro dlouhodobé obsazení výkonných orgánů. Dozorčí rada následně zvolila za předsedu dozorčí rady Hanse Petera Ringa, dřívějšího předsedu výboru pro audit. Nahradí Michaela Machta, který na jaře oznámil svůj odchod z dozorčí rady a naposledy tak předsedal výroční valné hromadě Kion Group.

„Nová jmenování do výkonné rady byla provedena a byly položeny pevné základy do budoucna. Společnost má robustní růstovou strategii, která se i v současném období geopolitické a ekonomické nejistoty osvědčila," řekl Macht. „Po více než čtyřech letech extrémně intenzivní práce pro Kion Group nyní mohu věnovat větší pozornost svým různým dalším mandátům – z nich některé jsou ve společnostech souvisejících s automobilovým průmyslem.“

Generální ředitel Rob Smith ocenil práci Michaela Machta pro Kion Group a provedl krátké ohlédnutí za produktivní spoluprací. Po nástupu Hanse Petera Ringa do funkce předsedy dozorčí rady dále akcionáři zvolili Nicolase Petera do dozorčí rady jako nezávislého zástupce akcionářů. Peter působil jako finanční ředitel BMW až do svého odchodu do důchodu 11. května 2023. Od nynějška bude předsedat výboru pro audit.

Další informace o výroční valné hromadě a všechny výsledky hlasování naleznete zde:

https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Shareholders-Meeting/

https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Financial-News/

Související