DHL a Formule 1 posouvají trvale udržitelnou logistiku v rámci svého partnerství na novou úroveň. Společnost DHL představila pro letošní sezonu novou iniciativu v podobě první flotily nákladních vozidel na bio paliva. Formule 1 hodlá do roku 2030 dosáhnout nulové bilance emisí CO2 a na její cestě k tomuto cíli ji bude v letošní sezoně podporovat 18 nových nákladních vozidel schopných provozu na palivo HVO100 (hydrogenovaný rostlinný olej ) z obnovitelných zdrojů.

Tato flotila bude zajišťovat zásobování týmů při všech evropských závodech Formule 1 v roce 2023. Každé nákladní vozidlo může přitom snížit emise oxidu uhličitého v porovnání se standardními palivy minimálně o 60 procent , existuje potenciál pro ještě větší pokles.

„Partnerství s Formulí 1 také ukazuje naše společné usilování o udržitelnost a zmenšování ‚uhlíkové‘ stopy. Konzistentně pracujeme na zvyšování udržitelnosti logistiky a máme velkou radost, že nyní můžeme představit první flotilu nákladních vozidel, kterou budeme v letošním roce provozovat na udržitelné palivo. Jako lídr v odvětví zelené logistiky těmito 18 nákladními vozidly, která přispívají k dalšímu snižování emisí flotily DHL, ukazujeme našim fanouškům a zákazníkům, že je možné přinášet radost ze závodů Formule 1 na celém světě trvale udržitelným způsobem,“ říká Arjan Sissing, vedoucí globálního marketingu značky ve společnosti Deutsche Post DHL Group.

Nová nákladní vozidla snižují emise oxidu uhličitého a současně nabízejí stejnou úroveň užitných vlastností, od užitné hmotnosti až po přepravní vzdálenosti, jako varianty s pohonem na naftu. Z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti je navíc manipulace s tímto bio palivem bezpečnější než s naftou. Paul Fowler, vedoucí oddělení DHL Motorsports Logistics, k tomu dodává: „Každé nákladní vozidlo může proto přepravovat až 40 tun nákladu a na 1000 litrů paliva ve své nádrži ujede až 3500 kilometrů. Během evropské části seriálu závodů F1 budou tato nákladní vozidla spalovat výhradně HVO100, což je bio palivo druhé generace, které splňuje technickou normu EN15940 pro parafinické motorové nafty a paliva z obnovitelných zdrojů.“

Související
1 minuta čtení
DHL oznámila dlouhodobé globální partnerství se šampionátem FIA Formula E, první světovou řadou závodů plně elektrických vozidel, která bude...

Společnost Deutsche Post DHL Group dodržuje používáním paliva HVO100 směrnici EU o energiích z obnovitelných zdrojů. Vzhledem ke značným přínosům tohoto paliva pro trvalou udržitelnost plánují DHL a Formule 1 v rámci nepřetržitých snah o minimalizaci dopadů svých aktivit na životní prostředí, že v nadcházejících letech používání těchto udržitelně poháněných nákladních vozidel ještě více rozšíří.

„Jsme globálním sportem a DHL hraje při organizaci závodů zásadní roli. Pomáhá nám řešit dopady logistiky, které jako mistrovství světa způsobujeme,“ říká Ellen Jonesová, vedoucí oblasti ESG ve Formuli 1. „Společně nepřetržitě hledáme udržitelnější řešení. Inovacemi, jakými jsou nákladní vozidla na bio paliva, děláme další krok ve snižování našich emisí oxidu uhličitého a na cestě ke splnění našeho cíle v oblasti trvalé udržitelnosti, a to dosáhnout do roku 2030 nulové bilance emisí CO2. Je skvělé, že máme partnery, jakým je společnost DHL, kteří sdílejí nadšení a předsevzetí vytvářet udržitelnější Formuli 1,“ doplňuje Ellen Jonesová.

Utváření ekologicky udržitelnější budoucnosti je klíčovou součástí partnerství. DHL a F1 podnikají kroky ke zmenšování své „uhlíkové“ stopy. Mezi ně patří testování vyspělejších technologií pro budoucnost, využívání řešení na základě multimodální dopravy včetně silniční, železniční a námořní nákladní přepravy nebo širší uplatnění letadel Boeing 777, která snižují emise CO2 o 18 procent v porovnání s tradičními letadly 747. DHL také vybavuje svá nákladní vozidla systémem GPS, který monitoruje spotřebu paliva a optimalizuje trasy.

Tým DHL pro motoristický sport ujede v letošní sezoně v rámci každého závodu přibližně 150 tisíc kilometrů a přepraví až 1400 tun nákladu. DHL přepravuje do požadovaných destinací nejen závodní vozy, pneumatiky, náhradní díly a palivo, ale také komunikační techniku a potřebné vybavení pro zázemí závodních týmů. DHL kromě toho zajišťuje také komplexní sledování přepravovaného nákladu a služby v oblasti celního odbavení.

Společnost Deutsche Post DHL Group investuje v rámci svého podnikového plánu pro výrazné zvýšení udržitelnosti svého podnikání do roku 2030 celkem 7 miliard eur do čisté logistiky s nižšími emisemi. Finanční prostředky jsou vynakládány na zavádění udržitelných leteckých paliv, elektrifikaci flotily silničních vozidel a výstavbu klimaticky neutrálních budov. Součástí tohoto investičního plánu je také používání udržitelných paliv v dálkové silniční nákladní dopravě.

Související