Vlastník, správce a developer průmyslových nemovitostí P3 Logistic Parks jmenoval Luboše Rumiana zástupcem generálního ředitele. Ve své nové roli bude zodpovědný za dohled nad provozními a byznysovými aspekty se zaměřením na asset & property management, leasing a finance. Peter Jánoši, ředitel P3 pro Česko a Slovensko, si v ČR ponechá agendu developmentu a strategie.

Luboš Rumian doposud zastával pozici Head of Asset and Property Management. Tyto kompetence mu nadále zůstávají a nově zaštítí také oblasti leasingu a financí. Kromě dohledu nad stávajícím portfoliem a jeho správou bude úzce spolupracovat s generálním ředitelem Peterem Jánošim.

„S Lubošem se budeme společně podílet na úspěších a operacích v České republice. Těším se na spolupráci a přeji hodně úspěchu v nové pozici,“ prohlásil Peter Jánoši, Managing Director v P3 Logistic Parks Česko a Slovensko, který se chce v ČR soustředit zejména na oblasti developmentu a strategie.

Související

Luboš Rumian do P3 nastoupil před více než čtyřmi lety. Předtím dlouze působil ve společnosti IKEA, kde měl na starosti Avion shopping parky v ČR a na Slovensku, obdobné pozice zastával i v maloobchodních společnostech Electroworld nebo Ahold, kde se také věnoval správě pozemků a retailových nemovitostí. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor pozemní stavby.

„Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem v oblasti správy budov, jejich pronájmu a také financí bych rád přispěl k tomu, aby se P3 stala jedním z vedoucích developerů průmyslových nemovitostí nejenom u nás, ale i v Evropě. Před sebou máme ovšem mnohé výzvy, ať už hovoříme o stále větším důrazu na ESG problematiku nebo usnadnění řízení správy budov pomocí pasportizace veškerých technologií budov nebo sbírání a vyhodnocování dat o potřebě energií,“ popisuje zástupce generálního ředitele P3 v ČR Luboš Ruminan a pokračuje: „rozhodně bych se chtěl zaměřit na ještě větší propojení vazeb mezi pronajímatelem, nájemci a také poskytovateli služeb. Jedním z hlavních úkolů, které před námi leží, je aplikovat při nové výstavbě i při rekonstrukcích stávajících budov moderní úsporná řešení, která šetří životní prostředí i náklady nájemců. Klíčové je využívat data, která získáváme z provozu budov, tak aby průmyslové haly byly ještě úspornější.“

Související