Firma PPL CZ, která je v rámci České republiky jedním z nejvýznamnější dopravců balíkových zásilek, resp. KEB operátorů, je již dlouhodobě strategickým, respektove nejvýnamnějším smluvním firemním partnerem katedry logistiky a patří mezi hlavní firemní partnery FPH VŠE v Praze.

Vzájemná spolupráce ale nespočívá – jak by se možná mohlo na první pohled zdát – jen v praktickém seznamování studentů s problematikou KEB služeb formou pořádání odborných přednášek či exkurzí do reálného provozu. Již dlouhodobě se totiž soustřeďuje i na spolupráci na řešení konkrétních problémů z firemní praxe. Zde se osvědčila individuální práce zejména se studenty na magisterském stupni studia, i když ani bakaláři zde nejsou výjimkou. Studenti se totiž na jejich řešení přímo podílejí zejména formou zpracovávání kvalifikačních prací. Jejich odbornými mentory pak jsou na slovo vzatí firemní specialisté (katedra v této oblasti z PPL děkuje zejména Davidu Vozničkovi a Milanu Loidlovi).

Bakalářské a zejména diplomové práce jsou proto vypisovány na konkrétní problémové okruhy, jejichž řešením se tak firma PPL ve spolupráci s katedrou logistiky zabývá a na jejichž řešení má firma PPL aktuální zájem, přičemž ale na jejich řešení například nemá vlastní kapacity či má zájem na tom, aby byly zpracovány třetí osobou. Studenti se tak dostávají k řešení aktuálních odborných firemních problémů, nepíší „práce do šuplíku“ či nedělají „vědu pro vědu“.

Související

To všechno je samo sebou velmi podstatné, protože zpracovávání takových problémů je baví, což je na studentských pracích jasně vidět. Právě několik z těchto prací již také bylo vyhodnoceno jako jedny z nejlepších diplomových prací na FPH. A když je v textu o hodnocení práce firemním mentorem z PPL napsáno „... diplomka ušetřila našemu týmu několik týdnů práce…“, pak nám přesně taková spolupráce dává smysl, a co víc si vlastně v takové spolupráci můžeme přát.

V tomto semestru však spolupráce v rámci výuky (na naší katedře vždy především prakticky orientované) nadále pokročila. Po zevrubných přípravách (z PPL budiž dík především Kamile Kuchárové a Markovi Slanému) se totiž zástupci firmy PPL mimo přednášek (zde budiž vysloveny sympatie lektorovi a našemu absolventovi Radimu Hofmanovi) začali spolupodílet i na praktických seminářích na povinném kurzu pro všechny bakalářské studenty fakulty, a těch v tomto semestru není málo, je jich přesně 337. To pak následně přestavuje 12 seminářů po cca 25/30 studentech, kdy je již tento počet studentů schopen řešit skupinové úkoly, projekty atd.

Konkrétně byla třeba na seminářích organizovaných pod odbornou garancí PPL řešena problematika parcelboxů, jejich možného umísťování, oblíbenosti, možných nedostatků využívání atd. Různorodé a mnohdy i neotřelé pohledy a odezvy na zadání konkrétních úkolů od více než tří stovek studentů právě z Podnikohospodářské fakulty VŠE je samo sebou již slušným segmentem, který je v tomto kontextu významný i možností operativní a přímé vzájemné komunikace s odborníky z PPL.

Oblasti naší spolupráce tímto nebyly vyčerpány. Nicméně závěrem dnešního zamyšlení budiž konstatováno, že naše vzájemná spolupráce přináší oboustranné pozitivní výsledky, proto nás baví a máme z ní radost. A také proto se těšíme na její další rozvoj.

Související